Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Schůze Okresního sdružení KVL Klatovy

Zvěrokruh 10/2021 10.10.2021
  Časopis Zvěrokruh 10/2021
     Informace z komory
 

18_Bernardy

Text: Jan Bernardy

Foto: Jan Bernardy

Simy27 / Pixabay


 

Po více než roční pauze se sešla veterinární komunita okresu Klatovy v nadpoloviční většině v podvečer U Hrachů v penzionu v Soběticích 9. 9. 2021. Schůzi svolal předseda OS Jan Hlaváč spolu s inspektorem KVS Vlastimilem Liškou.

Veterinární lékaři vyslechli zprávu dr. Lišky o nákazové situaci doma i v zahraničí, souvisících rizicích vyplývajících z mezinárodního obchodu a obchodních podmínek.

Dále dr. Liška sdělil postup, jak zacházet se sraženou zvěří na silnici, předání asanační službě či SVÚ a informoval o systému včasného odhalování chyb.

 

05_Klatovy

Černá věž: téměř 82 metrů vysoká dominanta Klatov z poloviny 16. století

 

Předseda OS Klatovy dr. Hlaváč předal slovo pozvanému zástupci představenstva KVL J. Bernardymu, který informoval o aktuální petici proti návrhu poslance Evropského parlamentu Martina Häuslinga. Tento návrh zahrnuje zákaz použití vybraných skupin antimikrobik ve veterinárním lékařství, jako jsou makrolidy vyšší generace, cefalosporinů a dalších látek (viz podrobnější článek v tomto čísle Zvěrokruhu) a znamenal by výrazné omezení možností léčby zvířat.

Byly zde probrány nejdůležitější body chystané novely veterinárního zákona, vycházející jednak z evropského nařízení 2016/429 o přenosných nákazách zvířat (tzv. zákon o zdraví zvířat), a také úpravy týkající se Centrální evidence psů. Zde se rozhořela plamenná diskuse o potřebě či naopak o nadbytečnosti takové evidence.

Novely řádů KVL, zejména návrh obsáhlé aktualizace Profesního řádu, vyplnily čas před večeří, po které pokračovala hojná diskuse až do závěru schůze, kterou předseda J. Hlaváč uzavřel organizačními záležitostmi Okresního sdružení a naplánováním další schůzky, tentokrát na leden, k projednání problematiky tzv. státní zakázky.

 

06_Klatovy

Předseda OS MVDr. Jan Hlaváč řeší organizační záležitosti Okresního sdružení Klatovy

 

07_Klatovy

Zleva dr. František Šlechta, dr. Světlana Šlechtová, dr. Jitka Andělová, dr. Radek Melka, dr. Jan Král a vlevo vzadu dr. Dominika Ferdinandová

 

08_Klatovy

Dr. Liška (stojící) seznamuje přítomné s nákazovou situací. Naslouchají sedící zprava dr. Radek Švejd, dr. Václav Brand, dr. Ladislav Vyskočil, dr. Roman Maleček a dr. Vít Matějka

   
Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce