Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Společné jednání ČR + SK – KVL , Univerzit a státních vet. správ

Zvěrokruh 10/2020 24.10.2020

02_jednani

Karel Daniel

Potřeby veterinární praxe a veterinárního vzdělávání současnosti

Na pozvání prezidentky KVL, Radky Vaňousové se v Mikulově 2. září sešli zástupci Komor veterinárních lékařů, Státních veterinárních správ ČR i veterinárních univerzit v Brně a v Košicích. Jednali o tom, jak lépe, efektivněji a dokonaleji zajišťovat potřeby veterinární péče o hospodářská a zájmová zvířata a jak lépe připravovat nastupující generaci veterinárních lékařů na profesní život.

Systém veterinární péče se stále vyvíjí, v poslední době až skoro překotně. Nikdy za uplynulých 100 let, co Komora veterinárních lékařů existuje, nedocházelo k takovým změnám jako v posledních několika letech. Svět je otevřenější, i profese veterinárního lékaře je více otevřená, pokrok a vývoj zrychlují. Nároky i očekávání zákazníků, veřejnos.. i spotřebitelů jsou stále větší, a pozadu nezůstává ani státní správa.

Na mikulovském setkání reprezentan .. veterinárního stavu, veterinárních lékařů soukromých, státních z dozorových orgánů a zástupců akademické sféry, a to z ČR i SR, probírali tato hlavní témata:

• Právnické osoby jako poskytovatelé veterinární péče

• Očekávání veřejnosti, a realita územního pokrytí a náplně činnosti pohotovostních služeb

• Pokračující digitalizace, pohled na telemedicínu a podmínky digitální gramotnosti , zejména pro státní veterinární lékaře

• Kolik a jak kvalitních čerstvých absolventů vychází z univerzit a jaká je potřeba vzdělávání v oblasti managementu veterinárních praxí

• Jak je to s relativním nedostatkem veterinárních lékařů, zejména u velkých klinik faremních zvířat a ve státní službě

• Potřeba pozitivní medializace veterinární profese včetně edukace zákazníků

• Jaké jsou nové příležitosti pro uplatnění veterinárních lékařů a obrana jejich kompetencí

 

 

Výsledkem byla rámcová shoda v odpovědích na tyto otázky. Klíčová je ovšem ochota ke spolupráci a vzájemná vstřícnost.

To na závěr deklarovali zástupci české komory (Radka Vaňousová a Karel Daniel) slovenské komory (Silvia Štefáková a Ladislav Stodola), Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (Alois Nečas, Bohuslava Tremlová, Michal Crha), Veterinární univerzity Košice (Jana Mojžíšová, A. Trbolová a M. Tomko), Státní veterinární správy (Zbyněk Semerád) i slovenské ŠPVS (Jozef Bíreš).

 

03_jednani

 

Zúčastnění se na základě jednání pokusili definovat, co mohou udělat, i co nabídnout pro zvyšování úrovně veterinární profese. Mikulovská schůzka navázala na setkání minulé, které se konalo 14. března 2018 v Lednici.

Samozřejmě je možné namítnout, zda to není málo - jen se sejít a pokusit se o dohodu na společných cílech. Není. Společné setkání všech profesních zástupců není jednoduché uspořádat ani dokázat se dohodnout na společných tématech a nástinu jejich řešení. Jsou to vše nezbytné krůčky k budoucímu zlepšení.

Karel Daniel

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce