Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Svět makrofágů

Zvěrokruh 05/2022 08.05.2022

anonymka.jpgText: Aneta Pierzynová


Makrofágy jsou imunokompetentní buňky snad nekonečných jmen a funkcí. V dobách rozvoje oboru histologie dostala řada makrofágů jméno, aniž bychom tušili, že jde vlastně o makrofágy.

Namátkou si můžeme připomenout Kupfferovy buňky, které se nacházejí mezi endotelovými buňkami kapilár v játrech. Pokud vám někdy histologická morfologie přišla šílená, pak její historie je ještě bizarnější. Kupfferovy buňky, pokud bychom je chtěli pojmenovat po objeviteli, by se měly správně jmenovat Browiczovy buňky podle polského patologa Tadeusze Browicze, který je popsal roku 1898. Úplně nejspravedlivější pojmenování by možná mělo být Browicz-Zimmermannovy buňky, protože je znovu objevil ještě roku 1928 anatom Karl Wilhelm Zimmermann. Možná za to může Zimmermannovo příjmení, že byl tak nějak zapomenut, nevím. Každopádně, kdo by ve 20. století tušil, že to bude ve výsledku úplně jedno, protože jde o typ makrofágů a těmi bez ohledu na objevitele navždy zůstanou.

Neméně zajímavou historii mají také Langerhansovy buňky. Původně byly pojmenovány po německém anatomovi Paulu Langerhansovi (ano, po něm jsou pojmenovány také Langerhansovy ostrůvky v pankreatu). Podle vzhledu buňky s četnými výběžky se ale Langerhans domníval, že jde o gliové buňky nervové tkáně. Jakmile v roce 2011 získal americký imunolog Ralph Marvin Steinman Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za objev dendritických buněk (jiných imunokompetentních buněk schopných fagocytózy než makrofágy), byly Langerhansovy buňky zařazeny mezi tyto imunokompetentní dendritické buňky. Pamětníci nyní mohou namítat, že termín dendritické buňky znají už od 70. let 20. století, ano, protože už tehdy je Steinman s Cohnem definovali, ale Nobelova cena se trošku opozdila. Ovšem to je nakonec také úplně jedno, protože Langerhansovy buňky dnes neřadíme mezi dendritické buňky, ale mezi makrofágy.

Sečteno a podtrženo: histologická morfologie je takové umění, které patří do dějin medicíny, ale dnes se vyvíjí do tzv. funkční histologie, v níž spojujeme předchozí morfologické znalosti s biologií a patologií buňky a neustále překvapující imunologií, aby studenti a absolventi medicíny byli co možná nejlépe připraveni do praxe.

Proto si dnes dovolím místo delšího textu přiložit tabulku, která by měla zahrnovat dosud známé makrofágy, jejich ontogenezi a doložené funkce. Snad vědci s tímto přehledem v budoucnosti moc nezatočí a i kdyby, tak tabulku opět přepíšu.

V případě zájmu o nějakou přednášku na téma makrofágy se na mě neváhejte obrátit: aneta.pierzynova@lf1.cuni.cz. Vynasnažím se vystihnout nejaktuálnější poznání v této problematice.

Zdroj tabulky (doplněný):

Duan, Z., Luo, Y. Targeting macrophages in cancer immunotherapy. Sig Transduct Target Ther 6, 127 (2021). https://doi.org/10.1038/ s41392-021-00506-6.

 

Tkáň Makrofág Ontogeneze Funkce
Játra Kupfferovy buňky diferenciace ze žloutkového váčku vychytávání bakterií, starých erytrocytů a zbytků buněk z krve; reguluce imunitní odpovědi; zapojení do reparace poškozených jater
jaterní makrofágy (MoMFs) diferenciace z cirkulujících monocytů rychlá akumulace a zapojení do imunitních reakcí po poškození orgánů
makrofágy v jaterním pouzdře diferenciace z cirkulujících monocytů vychytávání bakterií v jaterním pouzdře; inhibice šíření peritoneálních patogenů játry; přivolávání neutrofilů
Plíce alveolární makrofágy diferenciace ze žloutkového váčku a z hemopoetických buněk fetálních jater imunitní dohled; fagocytóza vdechovaných částic
intersticiální makrofágy diferenciace z hemopoetických buněk fetálních jater a kostní dřeně imunitní dohled
Centrální
nervový systém
mikroglie diferenciace ze žloutkového váčku imunitní dohled; udržování životaschopných neuronů a jejich odstraňování po odumření; synaptická remodelace
perivaskulární makrofágy diferenciace ze žloutkového váčku nebo z hemopoetických buněk fetálních jater integrita hematoencefalické bariéry; fagocytóza; prezentace antigenu; filtrování lymfy
meningeální makrofágy diferenciace ze žloutkového váčku imunitní dohled
Kost osteoklasty diferenciace z cirkulujících monocytů resorpce organické hmoty a anorganické hmoty z mezibuněčné kostní matrix
makrofágy kostní dřeně diferenciace ze žloutkového váčku nebo z hemopoetických buněk fetálních jater podpora erytropoézy; udržování niky hematopoetických kmenových buněk
Srdce intersticiální makrofágy diferenciace z cirkulujících monocytů imunitní dohled; udržování vaskulární integrity
rezidentní makrofágy epikardu a mezotelu diferenciace ze žloutkového váčku ovlivňují šíření akčního potenciálu myokardem; napomáhají udržovat homeostázu
Slezina makrofágy marginální zóny diferenciace z hemopoetických buněk kostní dřeně vychytávání patogenů přítomných v oběhu; zadržování B lymfocytů v marginální zóně
marginální metalofilní makrofágy diferenciace z hemopoetických buněk kostní dřeně vychytávání patogenů přítomných v oběhu
makrofágy bílé pulpy není jasné vychytávání apoptotických B lymfocytů
makrofágy červené pulpy diferenciace ze žloutkového váčku nebo z hemopoetických buněk fetálních jater vychytávání opotřebovaných červených krvinek; imunitní dohled; detoxifikace; recyklace železa; dodání antigenu dendritickým buňkám
Ledviny mesangiální buňky diferenciace z cirkulujících monocytů intraglomerulární mesangiální buňky; regulace glomerulární filtrace; formace mesangiální matrix; fagocytóza; monitoring koncentrace glukózy
Lymfatické
uzliny
makrofágy subkapsulárního sinu diferenciace ze žloutkového váčku nebo z hemopoetických buněk kostní dřeně omezení systémového šíření patogenů a bakterií; podporují prezentaci antigenů
medulární makrofágy diferenciace z hemopoetických buněk kostní dřeně velká fagocytární aktivita a rychle eliminující patogeny
Seróza pleurální makrofágy není jasné imunitní dohled
velké peritoneální makrofágy diferenciace ze žloutkového váčku nebo z hemopoetických buněk fetálních jater nebo kostní dřeně regulace produkce IgA ve střevě B1 lymfocyty
malé peritoneální makrofágy diferenciace z hemopoetických buněk kostní dřeně imunitní dohled
Kůže langerhansovy buňky diferenciace ze žloutkového váčku nebo z hemopoetických buněk fetálních jater interakce s T lymfocyty; imunitní dohled
dermální makrofágy diferenciace z hemopoetických buněk kostní dřeně imunitní dohled
Tuková tkáň makrofágy asociované s tukovou tkání není jasné adipogeneze; adaptivní termogeneze; regulace citlivosti na inzulin a glukózové tolerance
Gastrointestinální
trakt
makrofágy v lamina propria mucosae diferenciace z hemopoetických buněk kostní dřeně udržování střevní homeostázy; rozpoznání a vychytávání střevních patogenů; udržování integrity střevního epitelu
Krev ly6Clo monocyty diferenciace z hemopoetických buněk kostní dřeně imunitní dohled; udržování vaskulární integrity
Tumory makrofágy asociované s tumory diferenciace ze žloutkového váčku nebo z cirkulujících monocytů podpora růstu nádoru; inhibice protinádorové imunitní odpovědi; zahájení angiogeneze; aktivace remodelace matrix; napomáhá šíření nádoru
Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
02.03. - 03.03.
Kurz Měkkotkáňová chirurgie - Modul 4 02.03. 9:00 - 03.03.2024 17:00
Všechny akce