Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Syndrom perzistentního Müllerova vývodu

Zvěrokruh 4/2021 17.04.2021
  Časopis Zvěrokruh 4/2021
     Pro praxi - genetika
 

Vada se klinicky projeví u homozygotních samců, kteří zdědili mutantní alelu od obou svých rodičů.

BÁRA SCHNEIDEROVÁ

První případy syndromu perzistentního Müllerova vývodu u malých kníračů byly popsány již před 45 lety. Jedná se o poruchu embryonálního vývoje reprodukčního systému u psů, kdy se u malých kníračů samčího pohlaví vyvinou různé části samičích pohlavních vývodných cest. Zároveň mohou postižení psi trpět kryptorchismem a neplodností. PMDS psů sdílí určité znaky s pseudohermafroditismem u lidí.

ZBěhem embryonálního vývoje reprodukčního systému se u plodů obou pohlaví (toto nazýváme jako indiferentní stadium) zakládají párové duté struktury vystlané epitelem a obalené mesenchymem, tzv. mesonefrické (Wolff ovy) a paramesonefrické (Müllerovy) vývody, ze kterých se později, díky působení různých hormonů, vyvinou pohlavní vývodné cesty charakteristické pro dané pohlaví. Wolff ovy vývody dávají u samců vznik nadvarleti, chámovodu a semenným váčkům (dále také vývodným cestám močovým). Müllerovy vývody potom u samic vytvoří vejcovody, děložní rohy, děložní tělo a krček; a kraniální třetinu pochvy. Po vyvinutí varlat dochází u samčích embryí k degeneraci Müllerových vývodů působením tzv. antimülleriánského hormonu (AMH) tvořeného Sertoliho buňkami varlat. Naopak další rozvoj Wolff ových vývodů podporuje hormon testosteron produkovaný Leydigovými buňkami. Tím, že je u samic produkce testosteronu a AMH limitovaná, Wolff ovy vývody zanikají.

Regrese Müllerova vývodu je zahájena po navázání antimülleriánského hormonu (angl. anti-Müllerian hormone, AMH/Müllerian inhibiting substance, MIS) na receptor AMHR2 (anti-Müllerian hormone type II receptor), kdy se po této interakci spustí apoptóza epiteliálních buněk vývodu. PMDS je způsoben mutací genu pro tento receptor.

U samců s PMDS se mohou vyvinout oba vejcovody, kompletní děloha a kraniální část pochvy, která potom vyúsťuje do prostaty. Obě varlata, nadvarlata, chámovody i prostata jsou normálně vyvinuty. U přibližně poloviny psů je PMDS doprovázen unilaterálním nebo bilaterálním kryptorchismem (bilaterální kryptorchid je úplně neplodný), a protože zevní pohlavní orgány psů ve většině případů vypadají normálně, může pravá příčina kryptorchismu ujít pozornosti. Dalšími komplikacemi u samců s PMDS může být pyometra, hydrometra a záněty močového ústrojí či prostatitida. U starších kryptorchidních psů je zvýšené riziko vzniku tumoru varlete/varlat. Jedinou kauzální terapií tohoto syndromu je chirurgické odstranění samičích orgánů, případně nesestouplého varlete/varlat. To samozřejmě představuje pro majitele psa i výdaje navíc za veterinární péči, nehledě na to, že takovéhoto psa není možné uchovnit.

PMDS je genetická vada vázáná na pohlaví s autosomálně recesivní dědičností. Vada se klinicky projeví u homozygotních samců, kteří zdědili mutantní alelu od obou svých rodičů. Heterozygoti jsou přenašeči nemoci. Genetický test ke zjištění mutace AMHR2 lze použít jak k vyloučení PMDS nebo mutace u samců malých kníračů, kteří vypadají fenotypově v pořádku, tak k rozpoznání přenašečů, ať už jsou to psi nebo feny, které mohou mutaci také přenášet. Jelikož je postižený pes s oběma sestouplými varlaty plodný, i když počty spermií jsou nižší než u zdravých jedinců, může se stát, že bude použit k reprodukci. Tím se mutace významně šíří do dalších generací a toho se chceme pochopitelně vyvarovat.

19_syndrom

Obr. Pohlavní orgány 60 dní starého postiženého knírače (samce). Zdroj: Wu a kol. A Single Base Pair Mutation Encoding a Premature Stop Codon in the MIS Type II Receptor Is Responsible for Canine Persistent Müllerian Duct Syndrome, Journal of Andrology, 30, 1, 46-56, DOI: 10.2164/jandrol.108.005736 (upraveno).

Reference:

Thomas F. Fletcher, DVM, PhD and Alvin F. Weber, DVM, PhD (2013). Veterinary Developmental Anatomy (Veterinary Embryology) CVM 6903

Smit, M. M., Ekenstedt, K. J., Minor, K. M., Lim, C. K., Leegwater, P., & Furrow, E. (2018). Prevalence of the AMHR2 mutation in Miniature Schnauzers and genetic investigation of a Belgian Malinois with persistent Müllerian duct syndrome. Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 53(2), 371–376. https://doi.org/10.1111/rda.13116

Pujar, S., & Meyers-Wallen, V. N. (2009). A molecular diagnostic test for persistent Müllerian duct syndrome in miniature schnauzer dogs. Sexual development: genetics, molecular biology, evolution, endocrinology, embryology, and pathology of sex determination and differentiation, 3(6), 326–328. https://doi.org/10.1159/000273264

Wu, X., Wan, S., Pujar, S., Haskins, M. E., Schlafer, D. H., Lee, M. M., & Meyers-Wallen, V. N. (2009). A single base pair mutation encoding a premature stop codon in the MIS type II receptor is responsible for canine persistent Müllerian duct syndrome. Journal of andrology, 30(1), 46–56. https://doi. org/10.2164/jandrol.108.005736

Mullen, R. D., Ontiveros, A. E., Moses, M. M., & Behringer, R. R. (2019). AMH and AMHR2 mutations: A spectrum of reproductive phenotypes across vertebrate species. Developmental biology, 455(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2019.07.006

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce