Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Tuberkulinace a digitální žádanky k metodice kontroly zdraví

Zvěrokruh 05/2022 08.05.2022

Protože jsme od vás obdrželi připomínky, že každá KVS vyžaduje jiný způsob zadávání a evidence tuberkulinace u zvířat, požádali jsme Státní veterinární správu prostřednictvím pana ústředního ředitele MVDr. Zbyňka Semeráda o nápravu. Tímto mu moc děkuji. Od nynějška bude na každé KVS vyžadován stejný postup, a to:

Podle metodiky jsou SVL povinni zadávat údaje o provedené tuberkulinaci do informačního systému SVS prostřednictvím webové aplikace pro SVL s uvedením individuální identifikace všech zvířat, u nichž byla tuberkulinace provedena.

Zároveň jsou SVL povinni vést záznamy o výsledku tuberkulinace individuálně u každého zvířete. Tyto detailní informace (záznam o tuberkulinaci skotu, tzv. mřížky) jsou vedeny a uchovávány na úrovni SVL a chovatele a na požádání musí být předloženy místně příslušné krajské veterinární správě, případně Městské veterinární správě v Praze (dále jen „KVS“).

Z tohoto důvodu budou nadále všechny KVS od SVL vyžadovat, aby v žádosti o poskytnutí příspěvků na úkony dle metodiky (potvrzení o provedeném úkonu povinné kontroly zdraví) uváděl pouze počet vyšetřených zvířat a konečný výsledek tuberkulinace. Záznam o tuberkulinaci skotu již nebude vyžadován jako příloha žádosti.

Prakticky:

Po přihlášení do systému založení nové kontroly zadání informací o chovateli a skupině zvířat najdete tuberkulinaci pod záložkou prevence, kde vyplníte číslo zvířete a výsledek vyšetření.

Připravila MVDr. Petra Šinová na podkladě sdělení ústředního ředitele SVS MVDr. Zbyňka Semeráda.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce