Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Únorové besídkování v Sokolově

Zvěrokruh 6/2020 23.06.2020

Leoš Grejcar

Sokolovské sdružení – příklad pro mnohé

11_besidka

Stalo se pro nás příjemnou tradicí účastnit se na sokolovském golfovém resortu jednání sokolovského sdružení. Termín setkání byl tentokrát naplánován na 100. výročí vzniku naší hrdé stavovské organizace KVL, a tak i my jsme si v našem sdružení připomněli toto významné jubileum.

Zkušení organizátoři akce kolegyně Eva Jiránková a klan Gargelů zvládají tyto akce bravurně v komorním prostředí restaurace golfového klubu. Po krátkém uvítání program jednání pokračoval odbornou sekcí. V této sekci nás kolegyně MVDr. Gabriela Zelinková, obchodní zástupkyně fi rmy Virbac, stručně seznámila s novými poznatky o managementu benigní hyperplazie prostaty psů. Již několik let si své místo v našich lékárnách užívá přípravek Alizin s účinnou látkou Aglepriston, proto nás Gábina seznámila s doporučeními pro vhodné použití tohoto preparátu u fen a jaká rizika postupujeme při klinickém použití. Nové možnosti jsou nám poskytnuty v reprodukci koček.

 

12_besidka

...Veterinární Václav Matěj Kramerius

 

Zde musíme dát pozor na jiné dávkování než u psů. Další možnou of-label indikací je terapie děložních infekcí a tzv. plánovaný císařský řez za použití Aglepristonu. Zajímavé je použití u mastopatií koček, karcinomů mléčných žláz u fen, vaginálních fi bromů a řešení inzulinové rezistence u fen. Dalším zdrojem informací jsou prezentace, které jsou k dispozici na zabezpečených stránkách www.virbac. Heslem je rok 1968.

Kolegyně MVDr. Karolína Holá u odboru epizootologie KVS SVS ČR Karlovy Vary nás seznámila s epizootologickou problematikou v dozorovaném kraji a přilehlých evropských krajinách. Epizootologická bdělost je stále orientována na problematiku výskytu afrického moru prasat a vysokopatogenní kmeny aviární chřipky (poslední výskyt v Karlovarském kraji byl v roce 2017). Zajímavý je případ hlášené a laboratorně diagnostikované vztekliny ve Francii u štěněte s klinickými příznaky, samozřejmě neočipované, neočkované, bez původu a serotypizací byl údajně zjištěn marocký kmen. To by mě zajímalo, kde francouzští soudruzi udělali chybu.

Obohacením odborného programu bylo vystoupení kolegy MVDr. Borise Fordinála, absolventa naší alma mater roku 2009, který vykonává veterinární činnost ve spolkové zemi Sasko a osvětlil nám, jak je organizována německá veterinární pohotovost. Každá spolková země si řeší veterinární pohotovosti tak, jak uzná za vhodné, neboť je to povinnost ze zákona. V Sasku je legislativně řešena na základě zákona o povolání, jenž organizuje pohotovosti lékárníků, veterinářů a lékařů. Ti všichni jsou povinni se účastnit na pohotovosti. Dále je regulována profesním řádem, jenž se v tomto měsíci aktualizoval.

13_besidka

V profesním řádu je uvedena povinnost každého veterinárního lékaře účastnit se pohotovosti v rámci specializace svého pracoviště (malá x velká zvířata, oft almologická praxe atd.). Frekvence se stanovuje na základě velikosti ambulance nebo kliniky. Ovšem zaměstnanci nemají tuto povinnost ze zákona, proto tento problém musí řešit jejich zaměstnavatel. Ti tuto povinnost delegují na své zaměstnance v jejich pracovních smlouvách. V okresech si služby rozdělí rovnoměrně na půl roku dopředu. Komora do tohoto plánování vstupuje pouze v případě stížností na nedodržování pravidel.

 
VŠICHNI JSME SE SHODLI NA TOM, ŽE TATO APLIKACE NENÍ ŠPATNÁ, ONA JE VELICE ŠPATNÁ.
 

Samozřejmě i v sousedním Německu řeší zneužívání pohotovostí, proto je v německé legislativě zakotveno účtovat cenu pohotovosti ve dvojnásobné výši. Také i naši sousedi mají dostatek kolegů, kteří jsou hrdí vlastníci zamítavého vztahu k výkonu veterinární činnosti v noci a přes víkend. I v Německu je loajální pracovník ohrožený živočišný druh. Pod ochrannými křídly zákona se vyhřívají zaměstnanci, neboť přísný zákon o zaměstnanosti jim zaručuje maximálně 12hodinovou pracovní dobu a v pracovním týdnu smí odpracovat maximálně 48 hodin. To znamená, že majitel kliniky jako zaměstnavatel velice obtížně sestaví funkční pohotovostní tým ze svých zaměstnanců.

14_besidka

15_besidka

To samozřejmě končí pracovním přetěžováním majitelů klinik a vyústí v syndrom vyhoření. Řešením byla novela zákona o poplatcích u veterinárního lékaře, kde jsou údajně stanoveny minimální a maximální ceny úkonů. Od 14. února tohoto roku je stanoven pohotovostní příplatek 59,90 eura, povinnost účtovat každý úkon za dvojnásobnou cenu. Cílem tohoto opatření je zabránit zneužívání pohotovostí, fi nančně zatraktivnit fungování pohotovostí, které nejsou oblíbené u zaměstnanců.

 

Boris se ve své prezentaci zmínil o problémech v příhraničních oblastech, kde se do Německa importují štěňata bez čipu a petpasem. Místně příslušná státní veterinární správa složitě kontroluje nové majitele a analyzuje data o neplatných cestovních pasech a řeší je na úrovni členských států EU.

Konec sokolovského setkání patřil diskuzi, která se rozpoutala ohledně online formulářů SVS ČR. Vize státních úředníků je prozatím taková, že od roku 2021 budou online formuláře povinné. Proto jsme si vyzkoušeli testovací verzi online formulářů. Všichni jseme se shodli na tom, že tato aplikace není špatná, ona je velice špatná. Uživatelsky je těžkopádná, proto jediným řešením této situace je podrobit online formuláře tvrdé a zdrcující kritice, jejíž smyslem je zdokonalit tyto formuláře tak, aby byly uživatelsky příjemné a intuitivní.

 

16_besidka

 

Nabízený produkt od SVS ČR určený soukromým veterinárním lékařům je klasickým produktem vítězství veřejného výběrového řízení v oblasti digitalizace státní veterinární správy. Rozumí jim a umí je ovládat pouze tvůrci těchto aplikací a programů. Jejich uživatelé, ať občané nebo státní zaměstnanci, se stávají otroky těchto programů, které fungují pouze do doby, kdy vítězné fi rmě bude ukončena smlouva na vývoji tohoto programu.

 
VŠICHNI JSEME SE SHODLI NA TOM, ŽE TATO APLIKACE NENÍ ŠPATNÁ, ONA JE VELICE ŠPATNÁ.
 

Velkou chybou by bylo nepoužívat online formuláře SVS ČR, neboť by vývojáři a zadavatelé online formulářů podlehli falešnému pocitu, že stvořili skvělý a geniální program, který nikdo nekritizuje. Program není kritizován, protože s ním nikdo nepracuje. Nakonec to skončí tak, že v naší republice nebude nikdo ochoten pracovat za peníze poskytované od SVS ČR jako příspěvek ke státní zakázce. Většina veterinářů bude pracovat pod ochrannými křídly svých zaměstnavatelů – majitelů právnických osob, které nemohou podle výkladu právního oddělení SVS ČR provádět státní zakázku.

 

17_besidka

...v popředí Petr Janoušek junior, Boris Fordinal, Martin Gargel, Petr Gargel, v pozadí Martin Lochman, MVDr. Jan Hoza

 

Dále ubývá počet veterinářů ochotných vykonávat tuto manuálně a fyzicky náročnou činnost s ohledem na věkový průměr a pohlaví v sektoru velkých zvířat. Ale to jsou problémy, které si bude muset uvědomit SVS ČR, neboť ta je zodpovědná svému chlebodárci – ministerstvu zemědělství a také nemá dostatek pracovních sil vhodných k výkonu veterinárních úkonů s ohledem na metodiku kontroly zdraví.

Po plodné diskuzi jsme se rozešli v pozdních nočních hodinách. Bylo velice potěšující setkat se se známými kolegyněmi a kolegy.

 

Své místo si v naší společnosti našel i malý Kryštůfek, jenž rozdával kouzelné úsměvy na všechny strany. Další setkání plánují sokolovští organizátoři na čtvrtek 21. května tohoto roku. To už bude určitě teplo a slunkem zalitý golfový resort.

Veterinární Václav Matěj
Kramerius a jeho učeň Gilgameš Sokolík

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Jana Kouřilová

Zveřejněno: 27.07.2023
Datum stažení: 27.02.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
01.12. - 03.12.
31. Výroční konference ČAVLMZ 01.12. - 03.12.2023
09.12. - 10.12.
Ochorenia chrbtice - Neurochirurgia 09.12. 9:00 - 10.12.2023 17:00
Všechny akce