Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Usnesení XXIX. Sněmu KVL ČR

Zvěrokruh 3/2021 21.03.2021
  Časopis Zvěrokruh 3/2021
     Z činnosti komory
 

USNESENÍ XXIX. SNĚMU KOMORY VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KTERÝ SE KONAL DNE 27. ÚNORA 2021 V BRNĚ V AREÁLU BVV:

Sněm Komory veterinárních lékařů České republiky přijal tato rozhodnutí:

  1. schválil návrhovou komisi ve složení Iveta Janíková, MVDr. Zbyněk Horák, a MVDr. Diana Frenclová,
  2. schválil mandátovou komisi ve složení MVDr. Lubomír Hošek, MVDr. Stanislav Kameník, MVDr. Kateřina Nechvátalová Ph.D., MVDr. Martina Halbichová Vítová,
  3. schválil jako zapisovatele průběhu jednání sněmu Mgr. Zbyňka Láníka a jako ověřovatele zápisu Mgr. Kateřina Návojová Horáčková, MVDr. Vladěna Stránská,
  4. zvolil členy představenstva, čestné rady a revizní komise Komory,
  5. schválil hospodářský výsledek KVL ČR po zdanění za rok 2019 včetně účetní závěrky za rok 2019 a vzal na vědomí výsledek auditu účetnictví za rok 2019,
  6. schválil rozdělení hospodářského výsledku KVL ČR tak, že částka 1.000.000,- Kč ze zisku se přesouvá do sociálního fondu,
  7. schválil rozpočet KVL ČR pro rok 2021.

VÝSLEDKY VOLEB DO ORGÁNŮ KVL ČR ZE DNE 27. ÚNORA 2021:


Představenstvo (16 členů): MVDr. Šinová Petra, MVDr. Bernardy Jan, Ph.D., MVDr. Pokorný Jan, MVDr. Šimaliaková Anna, MVDr. Grym Martin MVDr., Zelinka Martin MVDr., Mgr. Návojová Horáčková Kateřina MVDr., Talafous Zemanová Monika, Ph.D., MVDr. Šterc Jan, Ph.D., MVDr. Horáková Hana, MVDr. Janíková Iveta, MVDr. Šuláková Eva, MVDr. Musil Jan, ml., MVDr. Pryszczová Andrea, MVDr. Kalová Lucie, MVDr. Müllerová Lenka.

Na jednání představenstva byla dne 27. 2. 2021 tajnou volbou zvolena za prezidentku KVL ČR MVDr. Petra Šinová a za viceprezidenta MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.

Revizní komise (7 členů): MVDr. Zajíc Josef, Ph.D., MVDr. Grymová Veronika, MVDr. Stránská (Štrosová) Vladěna, MVDr. Frenclová Diana, MVDr. Halbichová Vítová Martina, MVDr. Vranková Marie, MVDr. Žabka Jan.

RK si svého předsedu a místopředsedu do uzávěrky tohoto čísla nezvolila.


Čestná rada (9 členů): MVDr. Vencl Štěpán, MVDr. Hošek Lubomír, MVDr. Mazoch Michael, LL.M., MVDr. Piskovská Jana, MVDr. Vokřálová Marie, MVDr. Andreas Zdeněk, MVDr. Kudla Michal, MVDr. Hlavová Renáta, MVDr. Frank Alois.

Na jednání čestné rady byl dne 27. 2. 2021 tajnou volbou zvolen za předsedu ČR MVDr. Michael Mazoch, LL.M. a za místopředsedu ČR MVDr. Štěpán Vencl.

02_snem

03_snem

04_snem

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce