Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Úvaha MVDr. Borkovce: Směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření (z 19. 12. 2021) je neplatná

Zvěrokruh 3/2022 14.03.2022
  Časopis Zvěrokruh 3/2022
     Informace z komory
 

09_Borkovec

Text: Lubomír Borkovec


 

Všichni víme, že Komora má uplatňovat svou disciplinární pravomoc. Rozsah této své pravomoci si stanovujeme zákonem a dalšími předpisy.

Ve směrnici pro vedení rejstříku disciplinárních opatření dle ust. § 14 disciplinárního řádu (z 19. 12. 2021) je chyba, protože vychází z chyby v navrhovaném disciplinárním řádu v § 50.

V navrhovaném disciplinárním řádu v § 50 a v § 4 směrnice pro vedení rejstříku disciplinárních opatření (z 19. 12. 2021) se píše, že povinností Komory je – z rejstříku disciplinárních opatření – poskytovat údaje příslušným orgánům veřejné moci za podmínek stanovených zvláštními právními předpisy. V těchto případech má poskytovat údaje žádajícímu orgánu čestná rada Komory, to však vždy „až po posouzení žádosti prezidentem Komory“.

Jak to?

Vždyť toto znění o posouzení prezidentem nemá žádnou oporu v předpisech vyšší právní síly (zákon o KVL, OJŘ KVL). Nikde se tam nepíše ani neuvažuje, že by prezident posuzoval jakoukoli záležitost samostatně. Takovou (absolutistickou) pravomoc nemá. Mezi sněmy řeší všechny záležitosti Komory a o nich rozhoduje představenstvo. Ne prezident!

Prezident svolává a řídí zasedání představenstva a následně podepisuje veškerá písemná rozhodnutí představenstva zavazující Komoru. Sám však něco posuzovat a pak o tom tedy sám rozhodovat nemůže.

V tomto jasně selhává kontrolní činnost naší RK KVL.

Žádám proto dle § 2 odst. (1) písm. j) komorového zákona, aby tyto pasáže byly opraveny dle platných předpisů. Prozatím je nutno tuto směrnici považovat za neplatnou. Pokud tato vadná pasáž nebude představenstvem do doby konání sněmu zharmonizována s našimi stavovskými předpisy, žádám, aby tato žádost o opravu výše uvedených chyb byla předložena k projednání sněmem KVL.

Prosím všechny členy – hlídejte představenstvo i RK KVL, aby tyto orgány věnovaly vyšší pozornost kvalitní přípravě nových předpisů.

Všechny si je za to platíme, že?

Lubomír Borkovec, 0302, Znojmo 8. 2. 2022

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce