Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Úvodník – MVDr. Jan Bernardy Ph.D.

Zvěrokruh 11/2020 21.11.2020

01_bernardy

Vážené kolegyně a kolegové.

„Dnes je společensky únosnější si prdnout než zakašlat“, virus mění zvyky; boří hranice a také je zavírá. Volby do krajských zastupitelstev vyhrává vládní strana, ale také je prohrává pro neschopnost domluvy. A komorové volby vyhrávají čerstvé a mladé síly, z nichž však většina (přinejmenším polovina) usedne v představenstvu poprvé. Co je čeká? Nic malého.

V prvé řadě zcela nový způsob komunikace, což pro příslušníky facebookové generace určitě nebude problém. Současná komunikace a webové stránky Komory jsou obrazem odcházející generace a potřebují důraznou obměnu. .

Být ve vedení Komory také klade zvýšené nároky na volný čas zvolených, na část jejich soukromí. Odpadnou dílem hodiny strávené na cestě a v zasedací síni, ale jednání vstoupí do domů, bytů, ordinací, do mimopracovních aktivit, do času pro rodinu, pro sebe.

A o čem že se bude jednat?

Kromě aktuální situace a vymezení našeho stavu jako profese nezbytné pro život společnosti je to „rest“ starého představenstva v podobě nedořešené Centrální evidence psů (CEP). Povinná evidence je již dána od ledna t.r. novelou veterinárního zákona, a je v gesci Ministerstva zemědělství. Nyní jde o dořešení formy a vedení této evidence.

Tento registr by měli plnit veterináři svými záznamy o čipovaných zvířatech, vakcinacích proti vzteklině a údaji o majitelích psů. Největší objem práce bude na počátku, než se zaběhne obvyklý rytmus opakovaných vakcinací a běžného přírůstku psů. Nicméně celá věc je značně zpožděná a spěchá. Novela zákona měla být do konce října předána vládě k projednání.

Tvorbou registru také vznikají náklady, které bude hradit ministerstvo. Bude-li to Komora, která tuto evidenci povede, bude nyní musit náklady vyčíslit, aniž by znala všechny potřebné podklady. Tím se vystavuje riziku dodatečných plateb a finančních závazků.

Pokud povede tuto agendu jiný subjekt, toto riziko Komoře odpadá, lze však dovodit z evidence např. koní, jak věc dopadne. Vlastní označování mikročipem bude analogicky svěřeno partnerům této organizace, kteří absolvují kratší školení, umožňující např. aplikaci mikročipu, zatímco další evidence zůstane… dále netřeba rozvádět.

Velkým úkolem zůstává posílení prestiže veterinárních lékařů ve společnosti. Dosažení určité semknutosti napomůže při prosazování oprávněných požadavků a posílí vliv profese. Ten bude třeba při řešení legislativy, např. chystaného zákona o léku a vyplývajících povinností, dořešení zastaralého zákona o Komoře a řada dalších kroků.

Zlepšení komunikace mezi členskou základnou a vedením Komory souvisí s výše zmíněnou modernizací webových stránek Komory, komunikací nejen uvnitř představenstva, ale i v rámci okresů a jednotlivých členů, s modernizací registrů…

Přes určité výhrady mi dovolte poděkovat odcházející garnituře. Udržela profesi nezávislou, finančně soběstačnou a hrdou. Odolala snahám různých lobby na zrušení Komory jako takové, tlaku na zaměstnávání veterinárního lékaře ne-veterinárními subjekty. Bylo udrženo sice poněkud křehké, ale fungující spojení s kolegy ve státní sféře. I v této době byl sice omezen, ale zachován vzdělávací systém. A rovněž budiž zmíněno alespoň navenek nekonfrontační jednání ne vždy jednotného představenstva.

Novému představenstvu pak přeji splnění alespoň poloviny z předsevzetí, která přijme do začátku, hodně dobré vůle a dobrá rozhodnutí.

Přeji sněmu, který se bude nyní scházet v bojových podmínkách, krátký a snadný průběh.

Vám pak rovněž přeji žádnou infekci ani karanténu, nebo pokud už, tak s lehkým průběhem.

To vše ku prospěchu českého veterinárního stavu, který slaví 100. výročí: v životě člověka je to více než celý dlouhý život, měřeno jinými hledisky něco jako 15letý retrívr. V životě želvy je to rozpuk poloviny věku. V rozpuku své existence bude Komora právě taková, nakolik dokáže probudit k životu své elementární částice – vás. A to je úkol pro nás všechny –na svou Komoru „neprdět a nekašlat“.

Jan Bernardy, říjen ’20

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
13.06. - 14.06.
Cow Master 13.06. 8:00 - 14.06.2024 17:00
Všechny akce