Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Veterinární akupunktura v praxi malých zvířat

Zvěrokruh 3/2021 21.03.2021
  Časopis Zvěrokruh 3/2021
     Pro praxi
 

O akupunktuře – na Západě nyní čile se rozvíjejícím oboru – jsme si povídali s MVDr. Lubomírem Sojkou, certifikovaným veterinárním lékařem pro léčbu chronické bolesti a akupunkturu zvířat. Postgraduální studium v rámci ESVPS absolvoval pod vedením Dr. Samanthy Lindley ve Skotsku a zakončil jej úspěšným složením zkoušek v roce 2016. V současnosti vede specializovanou ambulanci na Veterinární klinice Medipet ve Zlíně

LUBOMÍR SOJKA

Co je to vlastně akupunktura?

 

Všeobecně přijímaná defi nice akupunktury v současnosti zní:

„Vpich plné jehly do těla za účelem léčby a prevence onemocnění, nebo upevnění zdraví“.

Znamená to, že ji lze aplikovat jak na akutní obtíže, tak pravidelným dlouhodobým ošetřením řešit i chronické problémy. Používají se speciální – plné jehly, pro veterinární použití nejlépe s barevným držátkem, které je dobře patrné ve zvířecí srsti.

Akupunktura je řazena mezi tzv. fyzikální terapie, počítá se mezi neurostimulační metody a je vedena jako „invazivní“ technika narušující integritu kůže, tudíž podléhá poměrně přesným regulím.

Má v současné medicíně tato technika ještě místo?

 

12_akup

 

Jednoduše řečeno – určitě má! I když jde o techniku starobylou a po dlouhou dobu spjatou pouze s tzv. Čínskou medicínou, tak její vývoj spolu s rozvojem neurověd jasně ukazuje, že tato principálně stimulační technika je velmi dobře použitelná i v současné době a stává se integrální součástí specifi ckých oblastí medicíny: terapie bolesti, rehabilitace po poraněních míchy, léčba neurodegenerativních onemocnění či psychických poruch atp. V poslední době se výrazněji uplatňuje tzv. západní přístup, který využívá moderní poznatky vědy v akupunkturní praxi.

U kterých zvířat se akupunktura používá?

Ve veterinární medicíně je akupunktura především rozšířena v oblasti malých zvířat (psi a kočky) a u koní. Obecně lze říci, že nejvíce citliví k akupunktuře jsou přežvýkavci, koně, malí hlodavci. Pak psi a kočky. Ale jsou již publikovány případy úspěšného použití i u ptáků či želv atp.

Jaké obtíže lze takto řešit?

Spektrum obtíží je dosti široké. Velmi záleží, jak tuto techniku aplikujeme a jakým přístupem. Jak ale vyplývá z podstaty mechanismu účinku, jedná se především o oblast léčby bolesti a neurostimulace, vč. ovlivnění vegetativního nervového systému. Lze ji také velmi dobře použít u stavů spojených s některými dermatologickými či neurohumorálními obtížemi. Dále pak při hojení ran či jako doplněk léčby u onkologických pacientů (celková stimulace pacienta, zvýšení apetitu, potlačení nauzey atp.).

Jak vlastní aplikace akupunktury probíhá?

Po předchozí konzultaci obtíží s majitelem zvířete následuje detailní vyšetření pacienta. Poté jsou zavedeny akupunkturní jehly do přesně daných míst – tzv. akupunkturních bodů, či do oblastí, které jsou v konkrétním čase aktivní/významné např. body myofasciální bolestivosti. Jehly jsou ponechány na místě po dobu cca 20 minut buď bez, anebo se stimulací. Zvíře je pravidelně monitorováno. Po vyjmutí jehel je doporučen klidový režim.

Je možné nějak účinek akupunktury zvýšit?

Určitě ano. Zavedené akupunkturní jehly lze stimulovat. Buď manuálně specifi ckým pohybem, či nejlépe pomocí tzv. elektroakupunktury. To je technika, kdy přes svorky připojené k akupunkturním jehlám stimulujeme daný bod pomocí přesně defi novaného elektrického proudu o dané frekvenci. Můžeme tak efekt ošetření zvýšit a především prodloužit jeho trvání. V praxi ho používám velmi často zejména u poranění míchy a periferních nervů.

 

Pár slov závěrem:

Akupunktura není všelék. Bylo by neseriózní ji adorovat a aplikovat na téměř jakýkoli klinický problém.

Bylo by ale také velmi neprofesionální a krátkozraké ji předem zatracovat.

V rukou zkušeného terapeuta může být velmi dobrým léčebným nástrojem.

 

13_akup

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce