Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

VOLBY 2020 Sčítání hlasů

Zvěrokruh 11/2020 21.11.2020

Lucie Nejedlíková

O zákulisí a technikáliích volebního maratónu

I navzdory nepříznivé koronavirové situaci dospěl volební maratón KVL do úspěšného fi nále. V pátek 16. a v sobotu 17. října proběhlo za účasti čtyř členů volební komise sčítání došlých hlasů pro kandidáty do komorových orgánů – představenstva, revizní komise a čestné rady.

Letošní volby se od předchozích ročníků liší. Bylo voleno podle nového volebního řádu přijatého na minulém sněmu. Poprvé byla využita forma advokátní úschovy došlých obálek s hlasovacími lístky u nezávislé advokátky. Volba advokátní kanceláře vzešla z výběru poptávkové komise. Do advokátní úschovy dorazilo oproti minulým létům rekordních 1150 obálek, z toho 1130 v platném termínu (s poštovním razítkem nejpozději do 8. října 2020). (Celkový počet rozeslaných volebních obálek všem členům KVL prostřednictvím sekretariátu činil 4298 ks.) Novým volebním řádem byla změněna i pravidla počítání hlasů – počítání probíhalo ve dvojicích, s dvojitou kontrolou.

 

Zázemí pro počítání hlasů poskytlo opět sídlo KVL. V pátek v 9 hodin přivezla paní advokátka JUDr. Krejčiříková osobně dvě zapečetěné krabice plné volebních obálek. Celková váha volebních lístků činila 25,5 kg. Advokátní kancelář předem porovnala došlé obálky se seznamem členů KVL a vytřídila obálky došlé po termínu. Významně tak usnadnila volební komisi práci. Po kontrole pečetí a podepsání předávacího protokolu započal proces samotného sčítání. Z největší dálky dorazily hlasovací lístky z Nového Zélandu. Druhá volba ze zahraničí došla ze Švýcarska. Velmi kvitujeme dodržování pravidel pro zalepování vnitřních volebních obálek s hlasovacími lístky. Vyřazeno pro porušení tohoto pravidla muselo být jen šest kusů. V průběhu sčítání byly vyřazeny neplatné kandidátní lístky, které neměly označeného žádného z kandidátů (nejspíše mylně po vzoru volby kandidátů politických stran), nebo měly zakroužkováno vyšší počet kandidátů, než bylo povoleno, anebo byly označeny jiným než povoleným způsobem (např. křížky).

 

02_volby

 

Vyřazeno bylo 12 volebních lístků do představenstva, 32 do revizní komise a 51 do čestné rady.

Samotné sčítání hlasů podle nového systému bylo výzvou, nikdo nedokázal předem odhadnout, v jakém časovém horizontu dosáhneme cíle. V první den sčítání byla spočítána nejnáročnější část – většina hlasů do představenstva. Na noc byly volební lístky zapečetěny s podpisy členů volební komise do trezoru v zasedací místnosti KVL. V sobotu v 9 hodin ráno byla neporušená pečeť odstraněna a ve sčítání se pokračovalo až do 23 hodin, kdy byly výsledky zaneseny do zprávy volební komise, podepsáno ověření a připraveny ke zveřejnění na webových stránkách KVL. Světlo světa pro netrpělivě bdící členskou základnu výsledky spatřily v prvních minutách nedělního rána – v 0.10.

Na rychlosti sčítání, která byla pro některé členy překvapením, má kromě kolegů z volební komise velkou zásluhu i bezchybný catering, jímž nás rozmazloval sekretariát a udržoval nám tak tolik potřebný stálý přísun energie a kofeinu. Za to jim patří velký dík. V neposlední řadě výborně a blesku rychle navzdory nekřesťansky pozdní hodině zafungovala i IT podpora pana administrátora Kozáka, i jemu děkujeme!

Výsledky sčítání hlasů jsou uve-deny ve zprávě volební komise a k nahlédnutí na webových stránkách Komory: https://www.vetkom.cz/zapis-c-7-z-jednani-volebni-komise-kvl-cr-16-10-a-17-10-2020/

Lucie Nejedlíková

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce