Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výmaz, zahlazení deliktu v rejstříku disciplinárních provinění – stručný návod

Zvěrokruh 3/2022 14.03.2022
  Časopis Zvěrokruh 3/2022
     Informace z komory
 

08_Mullerova

Text: Lenka Müllerová (zpracováno na základě platné legislativy)


 

Každý rok projde disciplinárním řízením xy veterinárních lékařů a pomineme-li úplně to, že většina z nich nemá tušení, že existuje nějaký rejstřík disciplinárních provinění, tak většina veterinárních lékařů není informovaná o tom, že si mohou požádat o výmaz z rejstříku disciplinárních provinění, pokud byli potrestáni jen napomenutím, nebo pokutou. Ano, disciplinární řád sice udává, že po pěti letech dojde k výmazu automaticky, ale...

Protože nikdo z nás není neomylný, protože každý z nás se může dostat do konfliktu s klientem, a prostě proto, že se komukoliv může stát, že skončí z jakéhokoliv důvodu před RK, nebo ČR a odejde nakonec s pokutou třeba za „špatně vedenou dokumentaci“, byť z medicínského hlediska se ničeho nedopustil, tak bychom rádi upozornili kolegy na to, že je možné požádat o výmaz z rejstříku již po dvou letech.

S ohledem na to, že disciplinární provinění, ať je jakéhokoliv charakteru, je pro obviněného veterinárního lékaře při případném dalším provinění přitěžující okolností, tak kolegům důrazně doporučujeme, aby si lhůtu dvou let hlídali, a níže přikládáme zákonné normy podporující tento nárok a návod, jak o tento úkon požádat.

Dle § 14 odst. 5 Disciplinární řád KVL ČR

Trestaný veterinární lékař je oprávněn požádat představenstvo Komory o vymazání disciplinárního opatření z rejstříku, jestliže se choval bezúhonně:

a) 2 roky, jde-li o písemné napomenutí či pokutu.

Veterinární lékař odešle na e-mailovou adresu KVL ČR vetkom@vetkom.cz e-mail, kde v předmětu uvede: Žádost o výmaz z rejstříku disciplinárních provinění – představenstvo.

E-mail musí obsahovat: č. případu, jméno a příjmení, adresu bydliště, číslo licence, výše pokuty, datum doručení písemného napomenutí.

Vaše žádost bude projednána představenstvem KVL a o samotném výmazu vám následně sekretariát odešle potvrzení. Potvrzení dostanete formou e-mailu nebo poštou.

Pokud veterinární lékař nepožádá po uplynutí 2leté lhůty o výmaz, zahlazení deliktu, pak dle § 7 odst. 1 Směrnice pro vedení disciplinárních opatření KVL ČR:

Údaje obsažené v rejstříku se automaticky vymažou po uplynutí lhůty pěti let od výkonu disciplinárního opatření a to bez ohledu na to, zda došlo k zahlazení disciplinárního opatření.

Závěrem

Na veterinárního lékaře, jehož disciplinární opatření bude zahlazeno, je nutno hledět, jakoby nebyl nikdy disciplinárně odsouzen.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce