Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výroční konference ČAVLMZ

Zvěrokruh 1/2020 28.01.2020

Leoš Grejcar

Podzimní setkání veterinární veřejnosti

13_konfer

Pravidelným podzimním společenským rituálem je setkání veterinární veřejnosti na výroční konferenci České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (dále jen ČAVLMZ). Tato konference byla v dostatečném časovém předstihu zpropagována nejen v našich stavovských časopisech (Veterinářství a Zvěrokruh), ale i v sociálních médiích. Pro tento rok prezidium a pořádající organizace Guarant International spol. s r. o. zvolily lety ověřené prostředí areálu brněnského výstaviště kongresového pavilónu E. Hlavními tématy konferenci se staly chirurgie měkkých tkání, nemoci plazů a ptáků, gastroenterologie a rekonstrukční chirurgie. Přednášejícími byli nejen uznávaní zahraniční odborníci Thibaut Cachon, Dipl. ECVS, Claude Carozzo, DVM, PhD, Dipl ECVS, Prof. Jonathan Elliott, MA Vet, MB, PhD, Cert SAC, Dip ECVPT, FHEA, MRCVS, Ao.Univ.-Prof. Dr.med. vet. Reinhard Hirt Dipl.ECVIM-CA, Mag. Claudia Hochleithner, Dr. Manfred Hochleithner ale i naše kolegyně a kolegové MVDr. Ludmila Bicanová, res. ECVIM-CA, MVDr. Jan Hnízdo, MVDr. Leona Raušerová, Ph.D., MVDr. Kamil Tomša, Dipl. ECVIM-CA. Řady přednášejících vhodně doplnili i specialisté humánní medicíny PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D., a prof. Václav Větvička, Ph.D.

 

Tak jako loňský rok byl odborný program výroční konference zahájen již v pátek praktickými workshopy uspořádanými v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Praktický endoskopický workshop byla tentokrát zaměřen na gastroduodenoskopii a bronchoskopii pod vedením Kamila Tomši. Ve workshopu medicíny plazů a ptáků se svými zkušenostmi v teoretickém interaktivním workshopu základu chirurgických zákroků a endoskopie plazů a ptáků prezentovali manželé Hochleithnerovi. Praktický onkologický workshop se uskutečnil pod odborným vedením L. Bicanové, I. Štenglové Netíkové, kde řešily zásady bezpečné práce s cytostatiky, sestavování a adaptace chemoterapeutických protokolů.

Sobotní den byl z mého pohledu optimálně přednáškový. Slunko bylo celý den schováno za mraky a občas se prohnala drobná přeháňka.

 

14_konfer

 

Toto počasí ovšem podcenil správce expoziční klimatizace, neboť v pavilonu vládla „královna Kaltovnice“ a kolegyňky na výstavních stáncích se cudně zahalovaly do šál a svetříků, neboť jim byla kosa a chladly akrální části končetin. Naštěstí následující den teplotní komfort zlepšily tepelné agregáty, které si v průběhu dne předly svoji tichou hučící píseň.

15_konfer

Konference se podle posledního sčítání účastnilo celkem 456 účastníků a 58 vystavovatelských společností. Při celkovém úhrnu 60 hodin vzdělávacího programu se vystřídalo celkem jedenáct uznávaných odborníků z Česka, Francie, Velké Británie a Rakouska. Přednášky vedené v angličtině, byly již tradičně překládány do češtiny lety ověřenými překladateli. O atraktivnosti přednášek svědčí plná obsazenost poslucháren účastníky konference a některé místnosti byly zaplněny tak, že pozdě příchozí si obtížně hledali místo.

16_konfer

Tradičně se konference stala příležitostí seznámit se s novinkami v rámci komerční výstavy za účasti předních významných firem v našem náročném a dynamicky se vyvíjejícím oboru. Pro několik účastníků konference bylo zklamání, když v příruční taštičce, kterou obdrželi při prezentaci, marně hledali tištěný sborník, bloček a propisovačku. Stává se již tradicí a standardem, že se informace v tištěné formě přesouvají do virtuálního světa. Zde umožňují lepší a flexibilnější šíření poznatků a zkušeností. Možná by bylo vhodnější rozesílat sborníky před konáním konference, aby měl účastník možnost si v klidu domova přednášku vytisknout a na přednášce si již doplňovat jenom své postřehy. S povděkem kvituji i existenci klidové zóny, kde můj lety a obezitou znavený organismus mohl v klidu spočinout, občerstvit se výbornou kávou a užívat si pohodlí měkkoučkého křesílka.

17_konfer

V průběhu sobotních přednášek proběhlo jednání certifikační komise, které zhodnotilo činnost v současném roce a stanovilo vizi do roku následujícího. V neděli se v prostorách kongresového salónku uskutečnilo zasedání prezidia ČAVLMZ. Na svém jednání si stanovilo priority do budoucího období. Těmi je další rozvoj činnosti České asociace veterinárních sester, výroční konference 2020, optimalizace komunikace uvnitř prezidia, ale i navenek ke členům asociace. Lety prověřený zkušenostmi zocelený staronový prezident ČAVLMZ MVDr. Miloš Urban určil vizi ČAVLMZ, jež by měla fungovat na principu komunity a být garantem kvality směrem k ostatním kolegům.

 

Prostředky k jejímu dosažení je další vzdělávání členů, nastavení standardů řízení praxí (certifikace) a standardů veterinárních postupů. Cílem je zajistit dostatek odborníků a fungující systémy. Inspirací se pro nás stává např. BSAVA. Pro rok 2020 se připravuje oživit projekt Modrý pes (prevence pokousání dě.. ). Určitou výzvou by bylo jeho převtělení do mobilní aplikace. Neboť mobilní telefony se stávají nedílnými a nerozlučnými společníky malých dě.. a omladiny. Projednávána byla i funkčnost webových stránek ČAVLMZ, které by si určitě zasloužily revizi a novou uživatelsky příjemnou grafiku.

 

18_konfer

 

V neposlední řadě se výroční konference stala i společenskou platformou společných setkání s možností „aktualizace“ stávajících kontaktů, přátelství a příležitostí vytváření nových. Toto poslání plní společenský večer svojí důstojnou i přátelskou atmosférou. Společenským programem nás letos provázeli Radek Petráš, známý z pořadu Na stojáka a lektor osobního rozvoje Jakub Vosáhlo. Ti bravurně a s elegancí sobě vlastní vydražili vybrané karikatury kolegy Miroslava Pavlíčka ve prospěch Veterinářů bez hranic. V rámci společenského programu byl vyhlášen nejhodnotnější poster konference. Toto ocenění si odnáší kolega Jakub Vodnárka. Součástí společenského programu bylo i předání certifikátů Bureau veritas certifikovaným veterinárním praxím, jež vzkvétají pod metodickým vedením kolegů Jiřího Jahody ze Zlína, Stanislava Počty z Trutnova a Miloše Urbana z Hořovic. Hudební zážitek nám poskytla úžasná kapela Timber Music, jež své vystoupením pojala jako průvodce hudební minulostí od 60. let po současnost. Společenský program byl dále prolongován do prostor hotelové diskotéky pod virtuální taktovkou zručného DJ za zvuků hitů české i zahraniční produkce.

19_konfer

Z mého pohledu se organizačnímu tým podařilo uspořádat další přínosnou výroční konferenci. Své názory a připomínky mohli účastníci vyjádřit ve virtuálním dotazníku, jenž slouží jako zpětná vazba pro přípravu následující, již 28. výroční konference. Nové prezidium si je vědomo závazku, který převzalo z předcházejících let, kdy mají výroční konference vysoký společenský kredit a současně jsou uznávanou vzdělávací akcí, jež se stává zdrojem informací pro mnoho našich i zahraničních posluchaček a posluchačů. Proto si do svých vzdělávacích kalendářů rezervujte lehce pamatovatelný podzimní termín 28. výroční konference v Brně 31. 10. – 1. 11. 2020. Závěrem si dovoluji vyslovit uznání a poděkování všem, kteří se starali o hladký a klidný průběh výroční konference. Poděkování patří též i veškerému personálu, který se o nás pečlivě staral a přichystal nám tak vynikající podmínky k báječnému večeru.

Leoš Grejcar – veterinární
Václav Matěj Kramerius

Autor fotografi í – mistr
objektivu Karel Veselý, šefredaktor
časopisu Veterinářství

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce