Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva legislativní komise

Zvěrokruh 9/2020 23.09.2020

Legislativní komise vyzývá všechny navrhovatele změn a doplnění stávajících řádů Komory, popřípadě tvůrce návrhů zcela nových řádů, s plánovaným projednáváním na sněmu v Brně dne 14. 11. 2020, aby své návrhy legislativní komisi dodali na adresu vetkom@ vetkom.cz nejpozději do 31. 7. 2020 ke zpracování a právní úpravě. Navrhovatelé tím výrazně zvýší pravděpodobnost hladkého přijetí návrhu.

K případnému předsněmovnímu uveřejnění návrhů v časopise Zvěrokruh č. 10/2020 je (bez nároku na zpracování legislativní komisí a právní úpravu) nejzazší termín dodání textu do 10. 9. 2020.

Upozorňujeme všechny navrhovatele na § 13 písm. a) bod 4 Organizačního a jednacího řádu, v kterém se říká, že:

Návrhy zásadního charakteru, které by podstatně změnily smysl předpisu KVL ČR, změny řádů, schválených usnesení a rozpočet musí být předloženy představenstvu nejpozději do termínu stanoveného představenstvem, zpravidla 45 dní před konáním sněmu. Při nedodržení této lhůty z objektivních příčin rozhoduje o projednávání návrhu sněm. Tyto návrhy budou zveřejněny nejpozději 10 dní před konáním sněmu.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce