Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Výzva předsedům OS a navrhovatelům

Zvěrokruh 5/2020 21.05.2020

Výzva

předsedům OS a navrhovatelům

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem k blížícím se volbám do orgánů KVL ČR a nezbytností, dodržet zákonné lhůty potřebné k legitimnímu průběhu voleb, ve znění zápisu VoK č.2 ze dne 30. 1. 2020 vás vyzývám k vytvoření kandidátních listin pro volby do orgánů KVL ČR v roce 2020 a k jejich zaslání na sekretariát KVL.

Příjem kandidátních listin je stanoven k termínu do 19. 6. 2020, věnujte prosím pozornost specifikacím uvedeným v již zveřejněném zápisu VoK.

MVDr. Václav Hrabal

Předseda VoK

19. 6. 2020

Uzávěrka návrhů kandidátů

Schválené návrhy kandidátů odešle pověřený zástupce OS nebo navrhovatel v originále doporučeným dopisem nebo elektronickou poštou na sekretariát KVL ČR. Pro rozhodnutí o dodržení termínu k přijetí volebních návrhů je rozhodující datum poštovního razítka na obálce. Je-li schválený návrh kandidátů doručený elektronickou poštou, je třeba jej doplnit nejpozději do tří dnů předložením jeho originálu. Pro zachování lhůty je v tomto případě rozhodující datum odeslání elektronické pošty.

25. 6. 2020 Schůze volební komise, kontrola formální správnosti doručených kandidátek
do 10. 7. 2020 Odstranění případných formálních nedostatků na kandidátkách
Zvěrokruh č. 8/2020 Uveřejnění kandidátních listin + prezentace jednotlivých kandidátů
14. 8. 2020 Vytištění hlasovacích lístků, kompletace obálek
do 4. 9. 2020 Rozeslání volebních lístků všem řádným členům KVL ČR poštou (pokud člen KVL ČR tyto obálky neobdrží, může o jejich zaslání požádat na sekretariátu KVL ČR).
8. 10. 2020 Ukončení korespondenčního hlasování (rozhoduje datum podacího razítka)
16. – 17. 10. 2020 Schůze volební komise, 1. sčítání hlasů
23. – 24. 10. 2020 2. sčítání hlasů (v případě potřeby)
14. 11. 2020

Sněm KVL ČR

 

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce