Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

XXX. Sněm KVL ČR

Zvěrokruh 3/2022 14.03.2022
  Časopis Zvěrokruh 3/2022
     Informace z komory
 

XXX. Sněm Komory veterinárních lékařů

České republiky

 

03_snem-hotel

21. května 2022, Quality Hotel Brno Exhibition Centre

https://www.qualityhotelbrnoexhibitioncentre.com/cs/

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Místo konání:

Sněm se uskuteční 21. 5. 2022 v Quality Hotel Brno Exhibition Centre (bývalý Holiday Inn), Křížkovského 20, 603 00 Brno

Parkování:

Zajištěno v areálu hotelu a v protilehlém parkovacím domě.

Oběd:

Hradí organizátor Sněmu řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu, 1 doprovodné osobě a dětem do 12 let, bude podáván v restauraci hotelu. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu 350 Kč.

Raut:

Koná se v pátek dne 20. 5. 2022 od 20.00 hod. a v sobotu dne 21. 5. 2022 od 20.00 hod. Hradí organizátor řádně zaregistrovanému účastníkovi Sněmu, 1 doprovodné osobě a dětem do 12 let. V případě více doprovodných osob je doplatek na osobu ve výši 450 Kč (páteční raut) a 550 Kč (sobotní raut).

Hlídání dětí:

Do 6 let: 800 Kč/ dítě

Od 6 let: 600 Kč/ dítě

Doplatky za doprovodné osoby:

Případné doplatky za doprovodné osoby poukažte na účet KVL ČR u UniCredit Bank CR, a.s.:

číslo účtu: 35897006/2700

IBAN: CZ7927000000000035897006, SWIFT: BACX CZ PP

variabilní symbol: reg. číslo KVL ČR

Specifický symbol: 2022

Termín splatnosti: 15.05.2022

Ubytování:

V hotelu si každý účastník zajišťuje a hradí individuálně. Pokoje je možné rezervovat již nyní.

Upozorňujeme, že předběžná rezervace hotelu je do 31. 3. 2022, poté mohou být pokoje obsazeny jinými návštěvníky. Pro účastníky Sněmu a Vetmeetingu byla dohodnuta zvýhodněná cena pokojů. Rezervace a případná storna pokojů, včetně storno poplatků, si zajišťuje každý individuálně.

Kontakt na rezervaci ubytování: 543 122 018, 543 122 019, reservations.qbex@q-hotels.cz Při rezervaci prosím hlaste, že jste účastníky sněmu. Heslo pro rezervaci „Veterináři“.

 

Program XXX. Sněmu KVL ČR 21. 5. 2022 – Quality Hotel Brno Exhibition Centre

 

8.00–10.00 Prezence účastníků - Quality Hotel Brno Exhibition Centre

10.00–12.00 Vystoupení hostů a jednání Sněmu KVL ČR

12.00–13.30 Oběd pro účastníky Sněmu KVL ČR

13.30–18.00 Jednání Sněmu KVL ČR, diskuse

18.00 Předpokládaný závěr Sněmu

Po celou dobu jednání Sněmu bude k dispozici místnost pro rodiče s dětmi.

Pověření

Pověření, které nebude doručeno na sekretariát KVL ČR do 15. 5. 2022, je platné pouze jsou-li podpisy pověřujících úředně ověřeny. Pověření s úředně ověřenými podpisy vezměte s sebou na Sněm (netřeba zasílat předem).

04_snem-hotel

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
28.05.
01.06.
Všechny akce