Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 6/2021 12.06.2021
  Časopis Zvěrokruh 6/2021
     Informace z komory | Z činnosti komisí
 

Legislativní komise

Byla ukončeno dohadovací řízení ohledně návrhu vyhlášky o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Na některých bodech se KVL a MZe neshodly, text byl odeslán na Legislativní radu vlády ČR.

Legislativní komise se zaobírala na podnět MVDr. A. Šimaliakové pravidly při hromadných vakcinacích proti vzteklině. Závěry z tohoto jednání lze najít v zápise LK ze dne 14. 4. 2021.

Bylo ukončeno shromažďování připomínek k návrhu novely profesního řádu. Legislativní komise děkuje všem členům i okresním sdružením, kteří se touto problematikou zabývali a na výzvu odpověděli.

Mediální komise

Na své schůzi v měsíci dubnu připravila mediální komise návrh směrnice – Pravidla pro vydávání měsíčníku Komory veterinárních lékařů ČR „Zvěrokruh“. Tento dokument, po úpravě advokátní kanceláří, bychom chtěli předložit ke schválení následujícím sněmem.

Na schůzi MK jsem seznámila své kolegy (a následně všechny členy představenstva na schůzi PV) se stavem a ukončením přijímání nabídek zájemců v poptávkovém řízení ve věci výběru společnosti na přípravu našeho nového webu. Z došlých nabídek nyní provede užší výběr, druhé kolo řízení a určí definitivního vítěze řízení, komise pro poptávkové řízení, která byla schválena Představenstvem KVL ČR. I v tomto měsíci jsme opakovaně zaslali žádost o přednostní očkování vet. lékařů proti Covid-19. Kromě potvrzení přijetí našich žádostí jsme neobdrželi do dnešního dne žádné další vyrozumění.

Nicméně se v posledních dnech zrychlilo zařazování stále dalších ročníků do očkování, jeví se nám tedy pro tuto chvíli důležité a na základě návrhu kolegy dr. Bernardyho, zkusit hledat cesty a zasadit se o zařazení skupiny vet. lékařů mezi prvky kritické infrastruktury.

Ekonomická komise

Ekonomická komise se na základě zjištění, že na konci února 2021 byl vyčerpán rozpočet kapitoly představenstva z téměř 50 %, rozhodla, vyžádat si právní názor na možnosti jednání ve virtuálním prostoru. Na základě tohoto právního rozboru, který je přílohou zápisu z jednání EK č. 4 ze dne 29. 4. 2021, žádá EK všechny orgány, aby jednaly on-line v případech, kdy je to možné. Jednou z nejvyšších položek v nákladech komory jsou totiž „cesťáky“ a EK rozhodně nezastává názor, aby si členové orgánů vydělávali cestováním, jak tomu bylo v dobách minulých, ale aby si odměnu zasloužili prací, která bude prospěšná. EK sice chápe nutnost osobního jednání v některých případech, ale bude se ji snažit snížit na minimum.

Přeci jen v 21. století máme již technické možnosti dovolující distanční jednání, u něhož se všichni účastníci mohou alespoň virtuálně sejít a navíc se i vidět. V mnoha případech lze tedy bez problémů zcela nahradit osobních setkání tím distančním. Pochvala zatím patří současnému představenstvu, které všechna svá jednání, vyjma volebního na sněmu, zvládlo on-line formou.

Dne 27. 5. 2021 MVDr. Radka Vaňousová předala v sídle KVL počítačovou techniku, až na Notebook Lenovo s označením Tablet PC Lenovo Yoga 720 grey, který byl zakoupen dne 23. 4. 2018 a kvůli špatnému technickému stavu (podloženému pouze protokolem o likvidaci) byl zlikvidován. Fyzicky inventarizačí komisi nebyl notebook MVDr. Vaňousovou předložen.

Zahraniční komise

Dne 11. 5. 2021 se na platformě Zoom uskutečnilo on-line jednání představenstev české a slovenské KVL. Na programu byly legislativní aspekty výkonu veterinární činnosti fyzickými a právnickými osobami, zákon o léčivech a implementace nového nařízení EP, evidence spotřeby léčiv, telemedicína v praxi, a další aktuální témata týkající se zejména legislativy spojené s veterinární činností. Jednání se rovněž zúčastnili zástupci disciplinárních orgánů obou Komor.

Vzdělávací komise

Vzdělávací komise dokončila prezentaci pro studenty 6. ročníku, která jim má usnadnit vstup do veterinární praxe. Prezentace je formou videa a link pro její zhlédnutí bude studentům rozeslán e-mailem.

Došlo k upravení systému pro udělování CPD bodů. Nový systém bude platný od příštího roku. Vzdělávací komise pracuje na přípravě ankety pro studenty, pomocí níž chce zjišťovat jejich spokojenost s výukou na naší alma mater.

Komise také pracuje na změnách v platebním portálu peněženka a vypracovala objednávkové protokoly na webináře. Rovněž spolupracuje s mediální komisí na přípravě nových webových stránek Komory.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce