Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 8/2021 15.08.2021
  Časopis Zvěrokruh 8/2021
     Informace z komory | Z činnosti komisí
 

Legislativní komise

Legislativní komise (dále jen LK) připomínkovala návrh směrnice stanovující pravidla pro předávání agendy členů orgánů Komory veterinárních lékařů České republiky, která má sloužit k organizaci a zpřehlednění zásad předávání agend jednotlivých orgánů a pracovních komisí, typicky po volbách a novém obsazení orgánů a komisí, ale v zásadě kdykoli při nutnosti předat agendu a informovat ze strany odcházejících/odstupujících členů vůči členům novým.

LK řešila i aktuální znění návrhu vyhlášky o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství a vyjádřila se k ní.

LK probírala záměr VETUNI vystavovat pasy pro psy, kočky a fretky, čipovat, a také zapisovat data o chovatelích a zvířatech do připravované databáze Centrální evidence psů.

LK prodiskutovala připomínky k první části profesního řádu (obecná ustanovení) – články 1–3, které k této části zaslali zástupci terénních veterinárních lékařů a zástupci okresních sdružení, vč. zástupců legislativní komise, představenstva a revizní komise.

Mediální komise

Zvěrokruh

Společně a na návrh společnosti Profi Press budeme upravovat podmínky vzájemné spolupráce, a to formou doplnění, či Směrnice, která bude obsahovat přesná data a termíny dodání našich materiálů tak, aby obě strany věděly, ke kterému datu budou uzávěrky, korektury a všechny další kroky, související s vydáním časopisu Zvěrokruh.

Ve vzájemné spolupráci a za vydatné pomoci mgr. Vavruši a p. Vítkové jsme „vyčistili“ databázi pro rozesílání časopisu Zvěrokruh. Ta obsahovala velké množství adres a jmen, kam, dle mého názoru, náš časopis vůbec nepatří. Navíc Zvěrokruh docházel i na adresy dávno zesnulých lidí, neveterinářů, kolegů, kteří nikdy nebyli členy KVL, různých vydavatelství, apod. Touto revizí dojde k úspoře několika desítek tisíc korun.

V těchto dnech finišuje spolupráce při úpravách protokolů ke stížnostem klientů na veterinární lékaře, stejně tak, jako úprava protokolu „jak si stěžovat na postup disciplinárních orgánů“. Obojí, na základě dubnové schůzky pana Mgr. Láníka, prezidentky dr. Šinové, předsedkyně MK dr. Janíkové, předsedy RK dr. Zajíce, členky RK dr. Grymové, místopředsedy ČR dr. Vencla a ve vzájemné shodě prochází úpravami a zjednodušením, za konzultací s AK Láník-Hrdina. Je v našem zájmu, aby orgány KVL působily také preventivně a ne pouze represivně.

Jistě jste také zaregistrovali odborné články na téma používání antibiotik ve veterinárních praxích. Jelikož se blíží doba, kdy antibiotika budou podléhat přísné kontrole a povinnému hlášení, rozhodli jsme se volný prostor časopisu, dle potřeby, tomuto tématu plně věnovat. Tomuto tématu se věnuje dr. Talafous Zemanová, spolu s dr. Stolářem a všemi autory, kterým tímto velice děkuji za jejich ochotu.

Na tomto místě bych vám všem chtěla poděkovat za podporu a pochvaly, kterých se nám dostává, ale samozřejmě i připomínky k úpravám naší činnosti. Zároveň chci poděkovat všem, kteří se k tvorbě časopisu z řad naší členské základny postavili „čelem“ a věnovali nám své příspěvky a fotografie. A tak tedy děkuji kolegům a velice je zdravím! Chci zde uvést i to, že většina z těchto lidí nám své práce věnovala bez nároku na honorář.

Pro zájemce z řad kolegů, kteří se k výše uvedeným chtějí přidat (a budu za to ráda), jsme připravili také pokyny pro autory, kde můžete vysledovat instrukce k publikování, rozsah článků a také výše honorářů, které vám za vaši práci náleží.

Součástí sdělení z práce představenstva v tomto měsíci jsem také připravila krátký rozhovor s prezidentkou KVL MVDr. Petrou Šinovou.

Kolegyně MVDr. Můčková Uzlová pro nás připravila reportáž, týkající se situace, která nás všechny vzala více či méně „za srdce“, a to byla situace po řádění tornáda na Hodonínsku.

Rozhovor na téma: Vztahy KVL s Veterinární univerzitou

Petro, v minulých dnech jsem se setkávala s dotazy kolegů na téma: petpasy bude vystavovat VETUNI, naše prezidentka „prodala“ Komoru.

Jelikož se domnívám, že informace mezi kolegy putuje ve velmi „pokřivené“ verzi, chtěla bych Vás poprosit o podrobné a přesné informace.

Jak probíhala jednání na půdě s VETUNI v této záležitosti?

Po nástupu do funkcí bylo zjištěno, že neexistují zápisy, ani žádné jiné výstupy, které by nám pomohly vyjasnit si vztahy s ostatními veterinárními institucemi. Proto jsme se rozhodli zmapovat situaci. Jedním z prvních jednání byla schůzka se zástupci VETUNI. Té jsme se zúčastnili s předsedkyní vzdělávací komise MVDr. Kalovou a předsedou legislativní komise MVDr. Grymem. Mimo jiné jsme se shodli v zásadní věci, a to že vzájemná rivalita oslabuje postavení celé veterinární obce.

Jaký byl a je postoj KVL v této věci?

Schůzek bylo mnoho, což dokládají mé pravidelné reporty z činnosti prezidenta. Na prvních schůzkách jsme si ujasnili priority obou stran a postupně jsme hledali kompromisy, jako rovnocenní partneři. Protože VETUNI a KVL rovnocenní partneři jsou. O veškerých jednáních jsou informováni také členové představenstva, kteří bezvýhradně tento postoj Komory na jednání PV podpořili a vyjádřili s tímto postupem souhlas.

Na základě čeho byl tento postoj KVL zvolen?

Tento postoj Komora zvolila mimo jiné proto, že aktivní odpor vůči spolupráci s VFU v minulosti stál Komoru nemalé finance a k ničemu to nevedlo. Komora pouze ztrácela svou vyjednávací pozici bez jakéhokoliv přínosu. Spolupráce s VETUNI, jako jednou z významných veterinárních institucí, je potřebná – máme mnoho společných cílů, mimo jiné vrátit veterinární profesi její prestiž. Neméně důležitou roli hraje také naše spolupráce s SVS, jelikož pozice veterinárního lékaře, jako takového, je veřejností vnímána celkově a není rozlišována pozice „státní veterinární lékař“ a „lékař soukromý“. Komora veterinárních lékařů se, slovy zástupců zemědělského výboru, konečně ozvala a vystoupila ze stínu SVS.

Poznámka na závěr

Činnost školy bývalé vedení Komory dvacet let sledovalo. Za dvacet let nebyli bývalí členové PV schopni dosáhnout povinného členství v KVL pro lékaře vyučující na univerzitě a přístup k vydávání pasů na dané situaci nic nezmění. Tento problém se nevytvořil za posledních pět měsíců.

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Od minulého hlášení se během naší služby v KUOKu stalo následující:

Měl jsem 14 dní dovolenou. Když jsem se vrátil, už tu čekaly další tři žádosti k vyřízení – 2x Ukrajina, 1x Makedonie.

Doc. Škorič jen valí oči. Také si myslel, když nám na to kývl, že to bude jen tu a tam.

Do toho jsme ve spolupráci s AK Hrdina – Láník vypracovali rešerši zákonných norem k tématu žádostí o členství v KVL ČR od občanů členských zemí EU.

Nyní už finišujeme ve spolupráci s doc. Chloupkem přípravy k první zkoušce první uchazečky.

Jan Pokorný

Zahraniční komise

V červnu ZK řešila majoritně dvě věci.

První z nich je zasedání FVE, které by se mělo uskutečnit v České republice a to buď na podzim 2022, nebo na jaře 2023. Termín byl takto posunut v důsledku epidemie covidu-19 a pevně věříme, že tentokrát se už podaří zasedání uskutečnit prezenční formou a ne jen online. Jednali jsme jak se samotnými představiteli FVE o možných lokalitách, kde by mohlo jednání FVE proběhnout, tak s firmou, která bude zajišťovat technickou a materiální stránku zasedání. Podle mého skromného názoru proběhla všechna jednání ke spokojenosti obou stran, došlo ke vzájemným dohodám, ale také vzešlo mnoho otázek, které nás inspirují k další práci a vyjednávání, o jejichž výsledcích vás budeme průběžně informovat.

Druhou záležitostí, kterou se ZK zabývala, je Středoevropský veterinární kongres (CEVC). Jak jsem již předeslala v minulém čísle Zvěrokruhu, KVL ČR převzala záštitu nad tímto projektem a konkrétně ZK se ujala organizace tohoto projektu. S velkou radostí konstatuji, že se nám podařilo dojednat spolupráci s KVL SR a zástupci slovenských institucí ÚŠKVBL, ŠVPS, ŠÚKL a UVLF a budeme tak mít možnost porovnat zkušenosti a získané poznatky jak institucí českých, tak slovenských.

Jsem přesvědčena, že po nahlédnutí do programu CEVC budete nadšení stejně jako já a třeba vás bude tento pokus o posun od teorie k praxi inspirovat k návštěvě tohoto kongresu a poznatky na něm získané zúročíte ve své praxi.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce