Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 9/2021 11.09.2021
  Časopis Zvěrokruh 9/2021
     Informace z komory | Z činnosti komisí
 

Ekonomická komise

Ekonomická komise mimo běžné agendy řeší i jeden velmi palčivý problém. Tím je firma Veterinární ples, s. r. o. EK již od března žádala o předání všech účetních dokumentů k firmě, které jsou stále mimo sídlo KVL, nemáme zatím k dispozici ani audit ani účetní uzávěrku, jejíž termín podání byl 1. 7. 2021. Představenstvo se tedy rozhodlo, že odvolá původní jednatele Veterinárního plesu, s. r. o.: Dr. Vítka, Dr. Vaňousovou a Dr. Rychlíka. Dr. Daniela nebylo třeba odvolávat. Odešel z pozice jednatele sám již 18. 12. 2020 bez vědomí Představenstva a původní Ekonomické komise.

Místo původních jednatelů byly představenstvem do této funkce schváleny Dr. Petra Šinová, prezidentka, a Dr. Anna Šimaliaková, predsedkyně EK.

EK a potažmo Představenstvo předloží sněmu návrhy, jak s firmou naložit dále. Do té doby bude Veterinární ples, s. r. o. „zakonzervován“.

Dále EK na základě informací prezidentky zjistila, že Ministerstvo zemědělství poskytuje již několik let dotační program pro vybrané subjekty, jímž je i KVL, dotaci v hodnotě 200 000 Kč na národní antibiotický program. Tato částka nebyla nikdy bývalým vedením KVL čerpána. Vynasnažíme se to napravit.

Za EK Anna Šimaliaková

Zpráva Odvolacího senátu:

Dne 21. 7. 2021 poprvé zasedal Odvolací senát představensta v novém složení: Lenka Müllerová, Jan Musil a Anna Šimaliaková. Po pečlivé teoretické přípravě, nastudování správního řádu a spisové agendy a díky vyčerpávající online přednášce k této problematice od Mgr. Láníka jsme se pečlivě ujali prvního případu. Věřím, že rozhodujeme spravedlivě.

Za OS Anna Šimaliaková.

Legislativní komise

Legislativní komise pokročila v srpnu s projednáváním dalších bodů návrhu novely Profesního řádu. Věnovala se především problematice pohotovostí, které se jeví jako zdaleka nejproblematičtější a zjevně neuralgický bod celého návrhu, ale třeba také etickým aspektům povolání veterinárního lékaře.

Předseda legislativní komise Dr. Grym řešil v odpovědi tazatelce legislativní aspekty vyšetřování zvířat, která poranila člověka, především pak náležitosti písemného potvrzení, které veterinární lékař vystavuje pro chovatele zvířete, ale i pro poraněného člověka pro účely jeho ošetření.

Dr. Bernardy a Dr. Grym připravili překladový materiál pro výkon českých hostujících veterinárních lékařů na území okolních států, který má posloužit zájemcům o příležitostné či dočasné zajížďky do sousedních zemí jako výčet jejich povinností i práv pohledem české i evropské legislativy.

Mediální komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

letní měsíce vypadají na první pohled poklidnější, opak je však pravdou.

Končí hodně příprav a rozjednaných záležitostí, o kterých uslyšíte a o kterých se dočtete v následujících měsících.

Nová smlouva o spolupráci k vydávání časopisu Zvěrokruh byla podepsána. Databáze pro vydávání časopisu KVL je nyní již aktualizována průběžně p. Mgr. Vavrušou a p. Vítkovou.

Do Zvěrokruhu zařazujeme nová témata, věříme, že se Vám budou líbit a také, pro Vaše praxe „hodit“. Napadá-li Vás ještě jiný okruh důležitých, ale také zábavných témat, prosím, napište nám.

Co se týká příprav nových webových stránek, členové MK si mezi sebe rozdělili jednotlivé kapitoly našeho webu a budou pracovat na kontrole stávajícího obsahu, přípravě jeho nového obsahu a překlopení dat pro dobu spuštění nového webu. Zde je potřeba zmínit, že nemalou práci v této oblasti má pan Bronislav Kozák, za což mu velice děkuji.

MK se rozhodla cíleně „budovat“ databázi kontaktů s médii a k nim přistupovat proaktivně, nikoliv pouze čekat na položené otázky redaktorů.

V souvislosti s výše uvedeným pracujeme na přípravě a realizaci edukativních videí pro Vaše klienty, která by je měla vzdělávat, podávat základní chovatelské informace a také je upozorňovat na fakt, že veterinární péči jejich zvíře zcela jistě za svého života potřebovat bude, a proto je třeba s tímto faktem počítat.

Ve stejném duchu bude připravována také řada článků, které Vám budou k dispozici.

Poslední důležitá informace. Po přihlášení do zaheslované části na www.vetkom.cz, mezi novými příspěvky najdete sdělení o účasti a neúčasti jednotlivých členů PV na jednáních.

Iveta Janíková

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Proběhlý měsíc se v činnosti KUOK nijak významně nezapsal. Vzhledem k prázdninovému módu, protkanému dovolenými, KUOK pouze monitoroval situaci, shromažďoval došlá doplnění k již dříve podaným žádostem a vše se teď soustřeďuje na již avizovanou první zkoušku první uchazečky, plánovanou na 26. 8. 2021.

V odpoledních hodinách toho dne pak KUOK využije přítomnost dvou svých členů v sídle Komory a povolá svého člena třetího, a uskuteční tak první „face to face“ setkání po získání nynějšího mandátu. Na tomto jednání plánujeme vyhodnotit průběh vykonané zkoušky a následně bude zpracována došlá agenda a budou vyhotoveny výstupy k přípravě dalších zkoušek již přihlášených a postupně se přihlašujících dalších adeptů.

Jan Pokorný

Vzdělávací komise

Vzdělávací komise se i nadále věnuje rozpracovaným tématům. Finišuje se se standardy eutanazie jednotlivých druhů zvířat. „Nahánějí“ se další přislíbené standardy u jednotlivých specialistů.

VK rovněž pracuje na dříve avizované možnosti, jak vyřešit proplácení „rad po telefonu“, hlavně mimo pracovní dobu. Po složitých domluvách s různými společnostmi se zdá jako reálná možnost aplikace, na jejíž částečném financování by se podílela KVL, část by byla hrazena při stahování aplikace a zbytek by byl částečně financován z provozu.

Byly zpracovány podklady pro pracovní skupinu Ministerstva zdravotnictví, zabývající se používáním ATB. Zde se rýsuje možnost získání dotací na vzdělávání v oblasti korektní antimikrobiální terapie.

Lucie Kalová

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
Všechny akce