Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 10/2021 10.10.2021
  Časopis Zvěrokruh 10/2021
     Informace z komory
 

Ekonomická komise

Ekonomická komise kromě běžné agendy řeší v současnosti pojištění. Představenstvo zadalo ekonomické komisi vyřízení výběrového řízení na nového makléře, který nám zprostředkuje smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti. Rešíme i pojištění statutářů. Dále EK dala pokyn k vyplacení 50 000 Kč, jako pomoci pozůstalým po zesnulém Dr. Göpfertovi, kterou schválilo představenstvo. Toto bylo vyplaceno přes portál znesnaze.cz a KVL a příjemce díky tomu byli zbaveni daňové povinnosti.

Legislativní komise

Legislativní komise (dále jen LK) řešila současné legislativní ukotvení povolání, která souvisejí s veterinární medicínou. Hodnotila tzv. Národní soustavu povolání (NSP), kterou vede Ministerstvo práce a sociálních věcí a ve které je zapsáno povolání veterinární lékař (magisterské studium na VŠ), veterinární asistent (absolventi některých VOŠ s titulem DiS., a bakalářského studia na ČZU v Praze – titul Bc.) a veterinární technik (absolventi středních veterinárních škol s maturitou). Vzhledem ke skutečnosti, že výčet kompetencí u středních kádrů popsaných v NSP v některých případech zasahuje do kompetencí veterinárních lékařů vykonávajících veterinární léčebnou a preventivní činnost, domluvila se LK s Dr. L. Kalovou, předsedkyní VzK, že VzK navrhne a zpracuje definované kompetence veterinárních techniků a veterinárních asistentů tak, aby nedocházelo ke křížení s veterinární léčebnou a preventivní činností, kterou smí provádět pouze člen KVL ČR.

LK doporučila, aby Komora zůstala i nadále kompetentní autoritou dle zákona o uznávání odborných kvalifikací a nebránila se posuzování a hodnocení rámcových vzdělávacích programů nových i stávajících středních odborných škol, vyšších odborných škol i bakalářských studií, které souvisejí s veterinární medicínou.

LK se zabývala další částí návrhu novely profesního řádu, a to články 14, 15 a 16, které se týkají preskripce léčiv, vedení zdravotní dokumentace a vydávání veterinárních potvrzení, osvědčení a dobrozdání.

Mediální komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem velice ráda, že pro účely Zvěrokruhu nám přicházejí i nadále fotografie a také Vaše příspěvky.

Dokument Informace pro autory byl umístěn na naše (nyní už si dovolím říci „dočasné“) webové stránky v sekci „Zvěrokruh“. Najdete zde veškeré informace jak k délce jednotlivých článků, tak také k výši honorářů.

Ve vzájemné shodě a po důkladném zvážení, několikanásobné kontrole obsahové stránky textu mgr. Láníkem (AK Láník-Hrdina) a shodě ve hlasování PV, došlo k úpravě a zjednodušení základních informací pro majitele zvířat ve věci možné stížnosti na veterináře. Základní informace, či pokyny pro podání stížnosti neobsahují protokoly a podrobný návod.

Máme za to (mediální komise), že je na straně stěžovatele, nikoliv KVL, vypracovat dokument tak, aby z něj bylo pochopitelné, s čím byl vlastně chovatel nespokojen. Pokud k tomu potřebuje odbornou radu, zcela jistě mu tuto za úplatu poskytne ochotně jakákoliv AK.

Díky přesným a včasným informacím FVE, dr. Bernardyho a celé zahraniční komise jsme zareagovali na možnou snahu omezení, či úplného zákazu použití některých skupin antibiotik ve veterinární medicíně. Tato informace zvedla obrovskou vlnu solidarity a zároveň snahy vyjádřit se k danému tématu po linii veterinární. Kromě informace o petici, kterou jsme opakovaně rozesílali komorovými novinkami, a sběru podpisů, prezidentka oslovila naše europoslance, kteří se za aktivitu veterinárních lékařůl postavili a i svým hlasováním velice pomohli k zastavení těchto snah na poli Evropské unie. Děkujeme Vám všem za Vaše zapojení se do akce a podpisy petice.

I v minulém měsíci prezidentka dr. Petra Šinová odpovídala spolu s dr. Katkou Horáčkovou (a také dalšími kolegy) na spoustu dotazů našich novinářů, ať už formou tištěnou, či rozhovory. Jeden příběh jsme se, spolu s prezidentkou, rozhodly v tomto čísle zveřejnit.

Při svých setkáních s Vámi se nyní setkávám s hodnocením Zvěrokruhu, dále pak s nápady, co všechno můžeme zorganizovat a co máme stihnout v nejbližší době.

Po celou dobu, kdy jsme, jako nové PV, začali v KVL pracovat, se všichni věnujeme přípravě nového webu, úpravě Zvěrokruhu, přípravám kongresů, vzdělávacích akcí, kontrolám smluv a jejich aktualizaci, popřípadě podpisům smluv nových.

V podzimním čase se chystají mnohá setkání okresních sdružení. Velice rádi se jich zúčastníme a Vaše dotazy zodpovíme i na místě. Chci Vás tedy na tomto místě požádat o sdělení termínů Vašeho setkání, s dostatečným předstihem, panu mgr. Vavrušovi. Určitě za Vámi „najdeme cestu“.

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Srpen přinesl KUOK první prubířský kámen, první zkoušení uchazeče o členství v KVL z 3. země.

Jak to celé dopadlo, to si zájemci mohou přečíst v zápise ze zasedání KUOK a v zápise z vlastní zkoušky, které leží kdesi v hlubinách našich exkluzivních komorových webových stránek.

KUOK předložil dále formulář k přihlášce na takovou zkoušku, abychom do toho vnesli trochu té štábní kultury a nechodily na sekretariát přihlášky na rozličných kouscích papíru, leckdy v azbuce a s nejasnými konturami, o co se vlastně jedná.

A to nás vede k dalšímu stěžejnímu úkolu, který nás čeká – další zkoušky.

Teď již máme na pořadu hned tři uchazeče, jejichž portfolio zkoušených předmětů je ovšem širší, tudíž ještě dolaďujeme s VETUNI organizační souvislosti a čekáme na vyjádření rektora.

KUOK kromě své hlavní činnosti uznávání odborných kvalifikací se v osobě dr. Bernardyho, jenž je provázán již i historicky se zahraniční komisí, zavázal na sebe vzít břímě nachystání seminářů zejména v pohraničí s tematikou přeshraniční spolupráce. Můžete se začít pomalu těšit, ale opravdu pomalu. Uvidíme, jak se nám to podaří zorganizovat a co na to PV, které bude mít konečné slovo. Zatím se v pohraničí budete muset spokojit s dr. Danielem a jeho přívrženci, kteří, jak se proslýchá (a možná se o tom i dočtete), nastoupili hlasitou vagoidní cestu kolem hranic a to by bylo, abyste tam na ně nenarazili a něco podnětného se od nich nedozvěděli…

12. 9. 2021
Jan Pokorný

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce