Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 11/2021 15.11.2021
  Časopis Zvěrokruh 11/2021
     Informace z komory
 

Ekonomická komise

Ekonomická komise žádá orgány KVL aby přednostně jednaly distančně, na základě doporučení právní kanceláře. Bohužel se tak na půdě KVL neděje a dochází ke zbytečnému plýtvání. Jako zástupkyně firmy Veterinární ples, s. r. o., jsem stále nedostala do ruky dokumenty náležící Komoře. Ba naopak. Předání dokumentů je nesmyslně podmíněno volbou auditora ze seznamu, který předložil Dr. Vítek. Anebo, v druhém případě, mám tuto volbu přenechat revizní komisi. Na takovou rétoriku odmítám dále jakkoli reagovat a spolu s paní prezidentkou a právní kanceláří byly podniknuty kroky k získání dokumentů.

Dále si v tomto prostoru dovoluji podotknout, jak účtuji:

V zápisu RK jsem se dočetla, že členové PV píší špatné výkazy práce. Jako předsedkyně EK vás informuji, že i můj zápis je vadný. V bodě odvolacího senátu zapisuji domácí přípravu 6–8 hodin a nikoli maximálně pět, jak je uvedeno ve finančním řádu KVL. Na svou odpovědnost to takto budu dělat i nadále. Nemám potřebu kamuflovat svoji práci pro KVL a zapisovat do jiné kolonky s názvem jiná plnění, jako většina členů RK (když se vy nedovtípíte, že je to jedno a totéž...). V následujících dnech bude EK pracovat na jasném a jednoduchém systému účtování odpracovaných hodin.

Anna Šimaliaková

Legislativní komise

Legislativní komise finalizovala projednávání návrhu novely profesního řádu. Především se zabývala návrhem MVDr. Jana Pokorného týkajícího se kategorií, typů a zaměření veterinárních pracovišť. Tyto specifikace veterinárních praxí byly zařazeny do návrhu novely a kategorizují veterinární pracoviště na prvoliniová, druholiniová a referenční, dále je zařazují do typů: veterinární ordinace/ /ambulance/ošetřovna, veterinární klinika a veterinární nemocnice; a v neposlední řadě je popisují podle druhového a oborového zaměření. Tato ustanovení pak úzce souvisejí s platnou verzí vzdělávacího řádu, a to konkrétně s tzv. autorizovanými veterinárními lékaři, jejichž působení na konkrétním typu pracoviště bude podmiňovat právo označit si pracoviště vyšším typem praxe (klinika, nemocnice). Veterinární lékaři by dle návrhu měli povinně hlásit své zařazení dle výše uvedeného a toto zařazení by mělo schvalovat představenstvo.

Legislativní komise také prostřednictvím vyjádření externích odborníků z oblasti medicíny zoozvířat (MVDr. Jana Pokorného a MVDr. Hany Horákové) připomínkovala návrh vyhlášky o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu.

Martin Grym

Mediální komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro toto číslo Zvěrokruhu jsme si pro vás připravili náhledy dokumentů, které jsou nově používány v komunikaci s vámi i se stěžovateli. Dr. Müllerová pro vás, ve spolupráci s AK Láník-Hrdina, připravila základní informace k nové směrnici, týkající se rejstříku trestů, výmazu trestů aj.

Pokračuje dále příprava nového webu. Pracujeme na přípravě edukativních videí pro klienty (k využití ve vašich čekárnách) a také edukativních článků.

Zaregistrovali jsme pozitivní ohlasy na mediální vystoupení prezidentky, dr. Šinové i dr. Návojové Horáčkové. Stejně tak na naši písemnou odpověď TV Nova na dopis stěžovateli. Věříme, že tento aktivní přístup je, z dlouhodobého hlediska, tou správnou cestou ke změně přístupu veřejnosti k veterináři a veterinární profesi, jako takové.

Vážení kolegové, napadá-li vás komentář, či doporučení k naší činnosti, budeme si velice vážit vašich reakcí, popř. doporučení, či dalších tipů.

Iveta Janíková

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

I přesto, že se komise od srpna nesešla, nebylo září pro KOUK poklidným měsícem, tedy alespoň ne pro jeho předsedu (tedy mě). Předseda (tedy já) byl v kontaktu s doc. Chloupkem, který byl rektorem jmenován do zkušební komise za VETUNI Brno jako garant všech zkoušených předmětů a který se zavázal připravit podklady pro chystané zkoušky.

Na ty se nám kupí jeden uchazeč za druhým, což by mohlo zavdávat dojem, že jsou tři, ale je jich už pět. A právě dnes přišla další přihláška ke zkoušce. Takže šest.

Přesné datum zkoušky zatím není stanoveno, komplikuje to konání státnicových zkoušek na VETUNI, a čekali jsme také na vypracování okruhů z jednotlivých předmětů stanovených vyhláškou pro přihlášené uchazeče a nachystání zkouškových testů. Ty jako na zavolanou dorazily také právě dnes, kdy pro vás píši tuto zprávu. Obratem tedy budou informováni aktuálně přihlášení ke zkouškám a následně zkušební komise po svém chystaném zasedání vyhlásí termín zkoušek.

KUOK do této chvíle neeviduje žádnou novou žádost o uznání odborné kvalifikace. Snad to není ono pověstné ticho…

Jan Pokorný

Zahraniční komise

Zahraniční komise se v měsíci říjnu zabývala především řešením zahraničních vztahů a přípravou na zasedání V4plus a GA UEVP v Bruselu. Představenstvo delegovalo pro výjezd na zasedání V4 plus do Visegrádu Dr. Šulákovou a Dr. Müllerovou. Bližší podrobnosti o tom, co vše bylo projednáváno, jak jsme prezentovali KVL ČR, jaké vztahy jsme navázali a co je v plánu do budoucna, vám přineseme v dalším čísle Zvěrokruhu.

Pro zasedání GA FVE delegovalo představenstvo Dr. Bernardyho, který aktuálně kandiduje na post viceprezidenta FVE, a Dr. Talafous Zemanovou. Oba zástupci se intenzivně připravují na několikadenní jednání a výstup vám rovněž přednesou v následujícím čísle Zvěrokruhu.

Eva Šuláková

Vzdělávací komise

Vzdělávací komise začala s přípravou Vetmeetingu, který se bude konat v květnu 2022.

VK předloží představenstvu standardy pro eutanazii jednotlivých druhů zvířat. Dále bylo spolu s legislativní komisí diskutováno rozdělení veterinárních pracovišť.

Dalším tématem je palčivá otázka pohotovostí a možností jejich zajištění. Finišuje se rovněž, ve spolupráci s CVDS, se základním standardem pro stomatologickou péči.

Lucie Kalová

 

Na následujících stranách naleznete Organizační strukturu KVL (str. 6) a dále pak „Manuál pro doporučený postup při nespokojenosti s veterinárním ošetřením“ (strana 7), který využívá RK při komunikaci se stěžovateli. Návodný manuál byl nově přepracován z on-line „proklikávacího“ protokolu, a to po domluvě a ve vzájemné shodě s advokátní kanceláří, RK, ČR a PV. Domníváme se, že stěžovatel, chce-li podat stížnost, musí být schopen ji sám naformulovat a zaslat na určené místo, a není potřeba jej „provázet“ protokolem návodnými otázkami. Manuál prošel připomínkami RK a byl „vyladěn“ až do stávající podoby, kterou uznala advokátní kancelář za právně bez výhrad.

Dalším dokumentem je návod, jak má veterinární lékař, na kterého byla podána klientem stížnost, postupovat (strana 8–9). Na tvorbě tohoto návodu se podílela MVDr. Lenka Müllerová a MVDr. Eva Šuláková, opět ve spolupráci s advokátní kanceláří.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Jana Kouřilová

Zveřejněno: 27.07.2023
Datum stažení: 27.02.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
01.12. - 03.12.
31. Výroční konference ČAVLMZ 01.12. - 03.12.2023
09.12. - 10.12.
Ochorenia chrbtice - Neurochirurgia 09.12. 9:00 - 10.12.2023 17:00
Všechny akce