Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 12/2021 19.12.2021
  Časopis Zvěrokruh 12/2021
     Informace z komory
 

Ekonomická komise

V těchto dnech EK realizovala „Poptávkové řízení na makléřskou společnost zajišťující rámcovou pojistku profesní odpovědnosti.“ Ze sedmi uchazečů jsme vybraly tři kandidáty, kteří postoupili do užšího výběru. Podrobnosti najdete na webu v zápisech EK. Samotný výběr makléře provede představenstvo na svém prezenčním zasedání dne 9. 12. 2021 v Brně. Nyní, když čtete časopis, je s největší pravděpodobností makléř již znám a informace o možnostech platby pojistného profesní odpovědnosti vám sdělíme co nejdříve všemi kanály. Na původní číslo účtu nic prosím NEPLAŤTE!

Anna Šimaliaková

 

Legislativní komise

Legislativní komise v měsíci listopadu projednala s Mgr. Láníkem a Mgr. Hasákem z AK Hrdina-Láník své připomínky, včetně připomínek a návrhů kolegů z terénu týkajících se návrhu novely profesního řádu. Obě strany se domluvily na právní purifikaci textace návrhu, aby řád splňoval nejen věcné, ale také potřebné právní parametry.

Dále se legislativní komise zabývala návrhy na změny a doplnění řádů, které byly podány v minulém volebním období ke sněmu v listopadu 2020, jenž se v důsledku covidu neuskutečnil a sněm v roce 2021 návrhy vzhledem k provizornímu průběhu neprojednal. Tyto návrhy se dostanou na jednání sněmu v květnu 2022.

Legislativní komise se začala seznamovat s návrhem novely volebního řádu, který vypracovala AK Hrdina-Láník. Norma byla také zaslána všem předsedům okresních sdružení s prosbou o případné připomínkování ze strany členstva. Tímto bych chtěl ještě jednou požádat všechny předsedy OS, aby rozdistribuovali návrh novely členům svých domovských okresních sdružení.

Předseda LK Martin Grym již komunikoval s některými členy KVL ohledně jejich žádostí o změny a doplnění novely volebního řádu a řešil nejasnosti členů týkající se pravidel provozování výjezdní veterinární služby.

Legislativní komise připomíná všem navrhovatelům změn a doplnění řádů, aby své případné návrhy, které plánují podat k projednání na květnovém sněmu 2022, podali co nejdříve představenstvu a potažmo k rukám legislativní komise a umožnili tak jejich projednání s komorovým právním zastoupením. Zvýší tím pravděpodobnost jejich úspěšného schválení sněmem. Aby mohly být návrhy uveřejněny v dubnovém čísle Zvěrokruhu před sněmem 2022, musejí být redakci dodány do 15. března 2022.

Martin Grym

 

Mediální komise

Mediální komise pracovala v minulém měsíci na své běžné agendě. V rámci MK a PV jsme se také dohodli na účastech při setkání okresních sdružení, která se v blízké době konají. Zprávy z nich jsou součástí tohoto čísla.

Iveta Janíková

 

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Dne 22. 10. 2021 se konala slavná distanční schůze zkušební komise, přidruženého orgánu KUOK, kde se sešli předseda KUOKu a zároveň předseda zkušební komise (samozřejmě, že obojí já) a dr. Bernardy a doc. Chloupek jakožto členové. Na jednání čítajícím 15 minut byl domluven koncept nadcházejících zkoušek uchazečů ze 3. zemí. Datum bylo stanoveno na 27. 11. 2021 a místem sídlo KVL v Brně.

Čtyři uchazeči přistupují ke zkoušce poprvé, jednoho uchazeče čeká reparát. Vše by mělo být ověřitelné v zápisu zkušební komise, který by měl být umístěn na vetkom.cz.

Ihned po plánovaných zkouškách je svoláno jednání KUOK, kde vše zhodnotíme a probereme běžnou agendu a připravíme se na další zkouškový termín, kde nás zatím čeká jeden uchazeč.

Žádná další žádost dosud stále není registrována.

Jan Pokorný

 

Vzdělávací komise

Nejeden z vás se zajisté cítí být překvapen a někteří snad i pohnuti zjištěním, že autorem těchto řádků není jako obvykle předsedkyně VzK – Dr. Kalová.

Inu, to bylo tak. Termín odevzdání zprávy mediální komisi se blížil. Avšak Dr. Kalová, známá svou sveřepostí dostát na každý pád závazkům vyplývajícím z činnosti a úkolů naší vzdělávací komise, jsouc zahlcena povinnostmi a zařizováním všeho, co dopadá na bedra předsedkyně, a nenacházejíc již pranic dalšího časoprostoru, v němž by pro nás, běžné členy KVL, dokázala vložit na papír alespoň stručný výčet svého dobrodiní, rozhlédla se po osazenstvu své komise a zcela neochvějně a na první dobrou vybrala z jeho středu zajisté nejlepšího z nás, kterému svěřila úkol sepsat tuto zprávu místo ní.

Rád jsem se toho úkolu ujal a musím konstatovat, že je předsedkyní na správném místě.

Tudíž k věci.

Vzdělávací komise se od poslední vám předložené zprávy posunula pouze neznatelně. Upřesnila si organizační úkoly kolem Vetmeetingu a jmenovitě na nich pracuje, sbírá připomínky z terénu ke svému prefabrikátu o eutanazii u jednotlivých druhů zvířat a svědomitě se připravuje na blížící se termín zasedání představenstva 9. 12., před nímž se ještě jednou sejde a připraví finální produkty k předložení PV.

A to vše pod přísným ale spravedlivým vedením Dr. Kalové.

Za VzK její jeden z místopředsedů a toho času pověřenec pro problematiku sepisování zpráv o činnosti.

Jan Pokorný

 

Zahraniční komise

V minulé zprávě jsem slibovala výstup ze zasedání V4Plus, tak si jej prosím přečtěte na následujícíci stránkách, bylo to opravdu zajímavé a „výživné“.

V rámci tohoto měsíce se zástupci ZK, tedy Dr. Bernardy a Dr. Talafous Zemanová, zúčastnili UEVP General Assembly v Bruselu, kde se zároveň odehrávaly volby viceprezidenta FVE, ve kterých kandidoval i Dr. Bernardy. Podrobnosti o tomto zasedání se rovněž dočtete v tomto čísle časopisu.

Eva Šuláková

 

Zpráva odvolacího senátu

Členové odvolacího senátu apelují na kolegy, aby při vakcinaci vrhů štěňat celý vrh vždy označili mikročipem a do očkovacího průkazu nalepili nálepky z vakcín tak, aby nešly zneužít. To znamená parafovali nebo přelepili lepicí páskou. Nejvhodnější je použít k záznamu vakcinace pas zvířete v zájmovém chovu. Zamezíme tak množírnám přelepovat nálepky a označovat nevakcinovaná zvířata za vakcinovaná. Pokud majitel odmítne čipování a není proti vašemu přesvědčení vrh vakcinovat, nechte si prosím podepsat reverz o tom, že prodat či darovat štěňata nečipovaná je zakázáno. Tento reverz najdete na našich webových stránkách v sekci reverzy.

Anna Šimaliaková

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce