Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti pracovních komisí představenstva

Zvěrokruh 05/2022 08.05.2022

Mediální komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v měsíci březnu se MK věnovala běžné agendě, přípravě podkladů pro další číslo Zvěrokruhu.

V rámci publikování článků ve Zvěrokruhu jsme ověřovali informace, týkající se souhlasů autorů, dále pak možné využití určitých dat ze spisů disciplinárních orgánů.

Aby věci byly „uchopeny“ správně a nedocházelo k dezinterpretacím, řešili jsme jako MK, celou tuto záležitost s právní kanceláří AK Hrdina-Láník.

Pokračují přípravy sněmu a Vetmeetingu. Pro moderování sněmu jsme pro letošní rok zvolili změnu a oslovili výborného a známého moderátora, kterého všichni známe z obrazovek České televize, pořadů „Dobré ráno“ a „Chcete mě?“, Petra Hradila.

Pro zlepšení komunikace s okresními sdruženími KVL ČR, jsme oslovili předsedy OS nejen pozvánkou na tradiční setkání předsedů OS na sněmu, ale také připomenuli žádost o finanční rozvahu jednotlivých OS na rok 2022 (po dohodě s EK), abychom tedy měli ucelenější představu o plánovaných a dále pak vynaložených financích na činnost OS v tomto roce. Všem, kteří nás vyrozuměli, děkujeme a prosíme ještě ostatní předsedy OS KVL ČR, aby informace doplnili na e-mail paní Sylvy Skálové. Děkujeme.

Iveta Janíková

 

Ekonomická komise

Ekonomická komise schválila zřízení účtů v ČSOB a České spořitelně a bude v nich deponovat úspory KVL (s ohledem na turbulentní vývoj situace ve Sberbank).

EK souhlasí s myšlenkou RK darovat 250 000 Kč na pomoc Ukrajině. Nicméně emocionální rozhodnutí věnovat finanční prostředky jednomu subjektu EK přehodnotila a navrhla rozdělit finance na podporu různých projektů. Zatím jsme darovali 5000 Kč na krmivo pro ukrajinské útulky a zdravotnický materiál, nakoupený Komorou v hodnotě 55 207 Kč, který byl dovezen Dr. Horákovou přímo na Ukrajinu. 

Rozhodnutí o sponzorování volejbalového turnaje bylo přenecháno představenstvu. To podporu schválilo.

EK se zabývá otázkou podpory Modré linky ve spolupráci s MVDr. Kašparem, která poskytne veterinářům psychologickou pomoc.

Anna Šimaliaková

 

Legislativní komise

Legislativní komise finalizovala formální přípravu návrhů změn a doplnění řádů pro účely projednání na XXX. sněmu v Brně a jejich uveřejnění v časopise Zvěrokruh. Prosíme proto všechny účastníky sněmu, aby si s sebou nezapomněli vzít všech pět letošních čísel Zvěrokruhu, resp. sněmovních příloh (čísla 1–5/22). Legislativní materie je pro projednávání tento rok skutečně hodně a bez písemných podkladů se nebude možné v navrhovaných změnách vyznat.

Předseda LK M. Grym participoval na formální úpravě návrhu změn a doplnění vzdělávacího řádu z dílny vzdělávací komise a účastnil se na LK jednání na Ministerstvu zemědělství k tématu uznávání odborných kvalifikací veterinárních lékařů uprchlých před válkou z Ukrajiny. Byl také v komunikaci s MŠMT, které řeší žalobu Evropské komise na Českou republiku mimo jiné také ve věci nesprávné transpozice směrnice v problematice profesního označování zahraničních veterinárních lékařů v ČR.

Těším se na viděnou na XXX. sněmu v Brně.

Martin Grym

 

Komise pro uznávání odborných kvalifikací (KUOK)

Od poslední zprávy o činnosti KUOK sice oficiálně nezasedal, avšak jeho činnost probíhala na poli avizovaném minulou zprávou. Tedy hledání cest, jak usnadnit veterinárním lékařům z Ukrajiny, kteří se jako uprchlíci ocitnou na našem území, vstup do profese. Naše představa pracuje s myšlenkou získat pro Komoru dočasnou výjimku ze zákona a moci uprchlým ukrajinským veterinárním lékařům přidělit časově omezené osvědčení pro výkon veterinární činnosti v zaměstnaneckém poměru. Během této doby (předpokládáme rok) by držitel/ka takového osvědčení mohl/a pracovat jako plnohodnotný veterinární lékař/ka, ovšem pouze a striktně v zaměstnaneckém poměru, čímž by byl kromě jiného garantován i adekvátní finanční příjem. Daný čas bude moci být využit k přípravě na splnění podmínek uznání kvalifikace a tedy získání plnohodnotného osvědčení.

Tento cíl je motivován snahou zamezit jistým filištínům parazitovat na ukrajinských veterinárních lékařích a lékařkách a využívat je jako levnou pracovní sílu všeho druhu. Kromě toho by toto opatření, pokud omezí zaměstnávání ukrajinských veterinárních lékařů jako techniků či obecně středního personálu, snížilo pravděpodobnost vinklaření, tedy výkonu veterinární činnosti neoprávněnými osobami, v tomto případě právě oním středním personálem, čímž by se část veterinární činnosti dostala zcela mimo kontrolu Komory.

Visí to však na tom, že zákon v tuto chvíli neumožňuje udělit potřebnou výjimku. Jsme však v jednání s Ministerstvem zemědělství a potažmo školství a zároveň s SVS a hledáme i ve spolupráci s dalšími profesními komorami rychlé řešení tohoto problému.

V tuto chvíli je tedy možné na vetkom@vetkom.cz nahlásit zájem o případné zaměstnání uprchlých ukrajinských veterinárních lékařů/lékařek. Stejně tak mají možnost (a někteří tak již učinili) se nám nahlásit uprchlí ukrajinští veterinární lékaři/lékařky vyplněním dotazníku na stránkách Komory. Jakmile bude Komoře schválen postup, budeme postupně propojovat zájemce z obou stran.

A kromě toho se, jak už bylo zmíněno posledně, chystá KUOK na další zkouškový termín stanovený na 19. 5. 2022, tedy těsně před Vetmeetingem a sněmem. Někteří uchazeči již jsou přihlášeni a uvidíme, zda se k nim ještě přidají i další.

Jan Pokorný

 

Zahraniční komise

V měsíci březnu ZK opakovaně jednala s FVE, jak kvůli zajištění informací pro uprchlíky z Ukrajiny, tak pro ukrajinské kolegy. Dále pak jsme řešili podmínky konání GA FVE. V této souvislosti také probíhají další jednání s firmou Guarant International, spol. s r. o..

Eva Šuláková

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce