Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti prezidentky

Zvěrokruh 2/2022 08.02.2022
  Časopis Zvěrokruh 2/2022
     Informace z komory | Z činnosti prezidentky
 

Protože se konec roku vždy pojí krom Vánočních svátků a novoročních oslav také s dovolenými, obvykle se v měsíci prosinci mnoho věcí neděje. Ani ten loňský prosinec nebyl výjimkou až na usilovné a časově velmi náročné dojednávání změny makléře. To s sebou neslo několikero jednání, jak s novým makléřem, tak s pojišťovnou, ale hlavně naší advokátní kanceláří, která na vše dohlížela. Není nad to mít nově uzavřené smlouvy právně správně. Samozřejmě vyvstává otázka, proč se to celé řešilo až ke sklonku roku. Celá jednání se posunula, protože jsme chtěli zajistit co nejobjektivnější volbu nové makléřské společnosti. Rozhodli jsme se proto pro tajnou volbu, která se on-line nedá provést. Proto bylo nutné osobní jednání představenstva v sídle Komory. Dalším faktem bylo poměrně nesnadné vypovězení smlouvy z roku 2003 s bývalým makléřem. Tajnou volbou po předchozí on-line prezentaci vyhrála většinou hlasů spočítaných za dozoru zástupce čestné rady společnost Broker Vision. Ta se hned poté pustila do vyjednávání s pojišťovnou a nastavení výhodnějších sazeb za pojištění profesní zodpovědnosti. Zároveň se podařilo vyjednat vyšší hranici pro uplatnění tzv. bonifikace, což jsou výhody, které vzniknou, pokud je nízké množství vyplacených úhrad.

I díky podnětům od členů jsme se angažovali v problematice pracovních karantén. Jednalo se o to, které profese budou moci vykonávat své povolání za zvýšených hygienických opatření i v případě pozitivního testu na covid-19. Dopis vysvětlující důležitost zachování veterinární péče v ČR byl odeslán všem hejtmanům a také ministru vnitra. Nakonec budou o těchto záležitostech rozhodovat krajské hygienické stanice.

Po celkem výrazných změnách ve složení Poslanecké sněmovny a obměně ministrů se začíná situace stabilizovat. Co nevidět by se na pořad schvalování měla dostat novela veterinárního zákona a zákona o léku. Novela obsahuje pro soukromé veterinární lékaře velmi zásadní změny, a to zákonné ukotvení povinné centrální evidence čipovaných psů (CEP) a také povinnost zadávání žádanek pro vyšetření spojená s metodikou kontroly zdraví zvířat.

Centrální evidence psů

Poprvé jsme o této záležitosti jednali v polovině roku 2019. Tehdejší představenstvo usoudilo, že se jedná o možnost získat pro veterinární profesi exkluzivitu zápisu do tohoto registru. Jako nejsilnější argument byla zmíněna podobnost s evidencí koní, kdy dnes čipují technici a úkony spolu s evidencí jsou dnes v rukou neveterinářů. S SVS bylo dohodnuto využití našeho registru petpasů. Nicméně při dalších jednáních se ukázalo, že překlopení tohoto registru bude velmi finančně náročné. Proto jsme přibližně v půli roku 2021 vyjednali se státní správou financování úprav registru tak, aby nebyly ohroženy finance Komory. K projednání novely během léta 2021 však nedošlo. Následovaly volby a změny na ministerstvech, a proto nebyla tato záležitost dotažena do konce. Projednávání by mělo začít v prvních měsících roku. Po schválení novely však nebude systém kompletní. Proto je dohodnuto odsunout působnost, a tím i povinnost evidence podle potřeby tak, aby se stihla upravit databáze. Zároveň samozřejmě budeme požadovat napojení petpasů, stejným způsobem na ordinační software, jako je to nyní. Celá tato evidence je velmi medializované téma. Mnoho kolegů to vnímá jako byrokratickou zátěž, ale velká část z nich to vidí jako zdroj dalších financí.

Žádanky na vyšetření spojená s metodikou kontroly zdraví

Žádanky jako takové jsou z dílny SVS. Poprvé se o nich začalo mluvit na podzim roku 2019. Tehdy nám to bylo podáváno jako „usnadnění“ naší práce s tím, že by se zadávala čísla vzorků přímo na stáji. Toto se ukázalo jako neproveditelné. Žádné usnadnění se tedy nekonalo a systém se začal upravovat. Původně měl být povinný od 1. 1. 2021, nicméně se po jednáních podařilo vyzískat roční odklad povinnosti. Na úpravách se podíleli kolegové z praxe pro daný živočišný druh tak, aby byla zohledněna specifika jednotlivých vyšetření. Systém se upravil a byla zpracována návodná videa, která jsou k dispozici na stránkách SVS ve složce On-line formuláře pro SVL. Povinnost využívat elektronické žádanky je opět součástí neschválené novely, ale protože je systém hotový, nastane pravděpodobně povinnost okamžitě po schválení (původně měla být povinnost už od 1. 1. 2022 dána metodikou kontroly zdraví na tento rok, což se nedopatřením nestalo).

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce