Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti prezidentky

Zvěrokruh 3/2022 14.03.2022
  Časopis Zvěrokruh 3/2022
     Informace z komory | Z činnosti prezidentky
 

Začátkem roku jsme opět rychle naskočili do pracovního procesu. Kromě témat, která se řeší kontinuálně, se snažíme reagovat i na nové podněty. V polovině ledna jsme se ozývali dopisem hejtmanům a ministru vnitra ohledně pracovních karantén, a to před oficiálním projednáváním. Mnozí hejtmani se za nás postavili a snažili se nám pomoci. Nakonec zůstala pracovní karanténa pouze zdravotníkům a pracovníkům sociálních služeb.

Jednali jsme s ÚSKVBL ohledně novelizace vyhlášky o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče. Požádali jsme o opětovnou možnost předepsat na jeden recept dvě položky tak, jak tomu bylo dříve. Novela upravuje mimo jiné náležitosti receptů jak pro zvířata zájmová, tak pro zvířata produkující živočišné produkty.

Podle nejnovějších informací dojde změny také zákon o léku. Měl by se rozdělit na zákon o humánních léčivech a zákon o veterinárních léčivech. To by znamenalo pravděpodobně zdržení schvalovacího procesu (je zde ukotveno povinné hlášení spotřeby ATB a implementace další evropské legislativy).

Stále jsme nedostali reakci MZe na připomínky k memorandu ohledně CEP. Stále čekáme na vývoj ohledně schvalování novely veterinárního zákona (ukotvení CEP apod.)

Nejasná situace okolo povinnosti používání elektronických žádanek se upřesnila. SVS rozeslala lékařům schváleným pro provádění vyšetření spojených s Metodikou kontroly zdraví informace o povinnosti používání elektronického systému pro tato vyšetření. Možná zbytečně konfrontační dopis vzbudil mnoho emocí. Ne všichni kolegové se staví proti používání PC ve veterinární medicíně. Chodí nám také návrhy z terénu na další možné digitální systémy, které by mohly usnadnit činnost veterinárním lékařům. Nicméně kritiky je více, což mě nepřekvapuje. Pro přiblížení této agendy soukromým veterinárním lékařům jsme pořádali začátkem ledna webinář na téma Aktuální stav digitalizace veterinární agendy, který můžete bezplatně zhlédnout na našich webových stránkách. Další možností, jak se seznámit s elektronickými žádankami, je zhlédnout návodná videa na stránkách SVS.

S novým rokem skončila povinná vakcinace proti EHV. Protože si mnozí kolegové nakoupili vakcíny do zásoby po předchozích výpadcích a rozočkovali si velké množství zvířat (což má samozřejmě z epidemiologického hlediska smysl), snažili jsme se apelovat skrz komorové sociální sítě na chovatele koní, aby nadále vakcinovali. Dále jsme posílali na SVS dopis ohledně EHV, a to žádost o upřesnění postupu při záchytu této nemoci v terénu a o nastínění spolupráce, která by v případě výskytu nákazy měla nastat. Nicméně odpověď prozatím nedorazila.

Nadále pracujeme na tvorbě webových stránek. Zde už máme hotovou strukturu a začíná se přehrávat obsah. Nicméně část webu určená pro vzdělávání nebyla součástí zadávací studie a na novém webu bude prozatím stejná. Mikulovský sněm schválil mediální komisi mimorozpočtovou položku na tvorbu webu (bez vzdělání) 1,5 milionu korun. Realizační firma UVM se do rozpočtu bez problémů vešla. Nicméně dalším krokem by měla být úprava celé sekce vzdělávání. Ta je aktuálně velmi složitá a stojí za ní hodně lidské práce. Měli bychom se i s touto částí webu posunout do 21. století. Bylo by vhodné mít možnost okamžitého zakoupení webináře s automatickým generováním dokladů o platbě, které bude odesláno na e-mail. Pokud bychom chtěli zrenovovat i tuto část webu, bude nutné uvolnit další finance.

Vzhledem k blížící se akci GA FVE a rozhodnutí uspořádat tuto akci na Moravě se snažíme dohodnout na další spolupráci s firmou Guarant. S touto firmou byla v minulosti sepsána téměř nevypověditelná smlouva a byla vyplacena záloha téměř 700 tisíc korun. Požádala jsem makléře o nabídku pojištění statutárů, i z toho důvodu, aby byly finance Komory ochráněny před chybnými rozhodnutími.

Nadále se snažíme získat prvotní doklady firmy Veterinární ples, s. r. o., protože bude potřeba podat daňové přiznání. Na KVL byla ze strany pana MVDr. Vítka podána žaloba na ochranu osobnosti.

Z dalších mediálních aktivit mohu zmínit přednášku na téma Možnosti snížení spotřeby antibiotik v chovech v souvislosti s novou EU legislativou VLP. Odpovídali jsme tisku na téma očkování zvířat proti covid-19 a také na obecné dotazy ohledně očkování. Ve Snídani s Novou jsem hovořila na téma zdražování veterinární péče.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce