Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti prezidentky

Zvěrokruh 4/2022 08.04.2022
  Časopis Zvěrokruh 4/2022
     Informace z komory | Z činnosti prezidentky
 

Relativně poklidný únor nám zakončila smršť událostí spojených s napadením Ukrajiny. Téměř okamžitě se nám začali ozývat kolegové i běžní lidé s nápady. My jsme se snažili jim v rámci možností vyjít vstříc.

Jakmile do ČR začali proudit první uprchlíci a spolu s nimi jejich mazlíčci, museli jsme ve spolupráci s SVS informovat jak chovatele, tak SVL o podmínkách vstupu a pobytu těchto zvířat na našem území. Nejdříve byly stanoveny podmínky pro psy a kočky, kteří sem přicházejí nejčastěji. Téměř okamžitě se zvedla iniciativa vytvořit soupis pracovišť, která tato vstupní vyšetření provedou zadarmo. Současně se kolegové zasadili o dodávky čipů a vakcín potřebných pro tato vyšetření. Veterináři nezůstali stranou! A to ani v ostatních evropských zemích. Vznikly webové stránky https://vetsforukraine.com, které koordinují pomoc napříč Evropou. V rámci ČR jsou nabídky pomoci kupříkladu ubytování ukrajinských veterinářů u našich veterinárních lékařů, materiální pomoc ukrajinským kolegům.

Zároveň jsme začali zjišťovat, zda a za jakých podmínek u nás mohou kolegové z Ukrajiny pracovat. Bohužel v tomto směru jsme svázáni veterinárním zákonem, ale stále hledáme alternativy, jak to zařídit. Byli bychom neradi, aby nám kolegové z Ukrajiny spadli do šedé ekonomiky. Děláme tedy maximum proto, aby se mohli plnohodnotně věnovat povolání. Zároveň apeluji na vás, na terénní veterinární lékaře, abyste s kolegy zacházeli jako se sobě rovnými včetně případného platového ohodnocení jejich práce.

Další záležitostí, kterou jsme intenzivně komunikovali, byl dovoz koní do ČR. Nyní jsou domluvené karanténní boxy a lidé nabízí možnost následného ustájení těchto zvířat.

Vzhledem k tomu, že je na Ukrajině jiná nákazová situace včetně výskytu vztekliny, je potřeba dbát na svou bezpečnost při ošetřování těchto zvířat.

Všechny informace jsme shromáždili na našich webových stránkách. Mnohé jsou přeloženy do ukrajinského jazyka. Kupříkladu jednoduchý dotazník týkající se zdravotního stavu zvířete.

Turbulence se objevily v průběhu února také v rámci komorových orgánů. Koncem minulého roku se objevila stížnost na členku revizní komise, která účtovala shodné cestovní náklady v jeden den cesty, a to dvěma subjektům. Kolem tohoto se strhla roztržka mezi orgány Komory, která vyústila v odchod předsedy RK. Nicméně ani představenstvo nemá právo kontrolovat disciplinární přečiny členů disciplinárních orgánů a ty si tato pochybení řeší interně. S disciplinárními orgány také úzce souvisí novelizace disciplinárního řádu, na kterém si dáváme velmi záležet, protože se dotýká stížností. Správní činnost Komory může být v budoucnu předmětem rozepří, a proto musí být striktně v souladu se správním řádem ČR.

V druhé půli února jsme také zaznamenali několikanásobná lživá anonymní udání na člena představenstva. Protože se jedná o čin ohrožující dobré jméno, bylo podáno trestní oznámení na státní zastupitelství. Zaznamenali jsme mnoho nepravdivých informací, které kolují mezi veterináři. Ráda bych apelovala na všechny kolegy, aby se s klidem ozývali přímo jednotlivým předsedům komisí nebo i jednotlivým členům orgánů Komory a řešili s nimi své připomínky a podněty osobně. Jsme proto moc rádi, protože zpětná vazba je důležitá a jedině takto se dostaneme vy i my k relevantním informacím.

Situace na Ukrajině měla ještě jeden nepopulární dopad na naši Komoru. Část finančních rezerv, z mnoha bankovních institucí, které KVL ČR spravuje, byla od roku 2014 dlouhodobě uložena na spořicím účtu zkrachovalé Sberbank. Ekonomka KVL ČR v rámci krizové situace reagovala velmi rychle. Z banky Sberbank, která dne 25. 2. 2022 zablokovala veškeré své přístupy k transakcím, financím a uzavřela všechny provozovny, se podařilo pro KVL ČR převést 60 % finančních prostředků na jiný účet KVL ČR. Část financí tam bohužel zůstala. V současné době je již zřízen nový účet u KB, a. s., která vyplatila KVL ČR zákonné pojištění bankovních institucí ve výši 100 tis. EUR. K dalšímu zůstatku se KVL ČR musí v řádném termínu přihlásit do insolvenčního řízení. Jedná se o částku 1500 tis. Kč z celkové částky, které byly uloženy v bance ve výši 10 mil. Kč. Činnost KVL ČR tímto není ohrožena. Mnoho jiných institucí toto bohužel říci nemůže. KVL ČR disponuje dalšími vkladovými účty z hlediska opatrnosti u více bankovních institucí. Odhadnout situaci v daném velmi krátkém krizovém čase se nepodařilo představenstvu ani revizní komisi.

O finanční stránce se zmíním ještě jednou, a to v souvislosti s rozpočty. V druhé polovině roku jsme tvořili rozpočet na rok 2022 dle předpokládaných výdajů z minulosti. Jistě jsme všichni zaznamenali, jakou rychlostí rostou ceny veškerých vstupů a mnoho z nás si toto navýšení již promítlo do cen veterinárních úkonů. Komora má málokterou věc tak pevně danou, jako jsou její roční příjmy. Největší podíl tvoří členské příspěvky, které jsou již mnoho let ve stejné výši. Protože jejich zvyšování nemáme v plánu, hledáme cesty, jak snížit finanční zátěž. Představenstvo a jeho komise přesunuly maximum svých jednání do virtuálního prostoru. Tím jsme výrazně snížili výdaje za cestovné, občerstvení a další s tím spojené náklady. A hlavně takto rychleji a efektivněji jednáme. Nicméně zvyšující se míra inflace nám i tak pravděpodobně nabourá již vytvořený rozpočet na rok 2022. Rozpočet na rok 2023 jsme byli nuceni vytvořit s nízkou kladnou bilancí. S tímto souvisí také návrh ekonomické komise na snížení vyplácené částky odchodného/pohřebného.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce