Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti prezidentky

Zvěrokruh 8/2021 15.08.2021
  Časopis Zvěrokruh 8/2021
     Informace z komory | Z činnosti prezidentky
 

S nástupem letních prázdnin částečně ubylo schůzek.

28. 6. jsem se poprvé zúčastnila jednání Rady pro vnitřní hodnocení VETUNI. Byli jmenováni noví členové. Dále byla přednesena zpráva o vnitřním hodnocení, která shrnula stávající situaci a byly navrhnuty kroky k nápravě.

29. 6. se konalo kombinované osobní a distanční jednání meziresortní skupiny, kde jsme probrali problematiku zřízení a vedení Centrální evidence psů. Schůzky se zúčastnili zástupci MZe, MV, VETUNI a Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D. Vyjasnili jsme si specifika a úskalí registru a jednotlivá ministerstva nám poskytla poradce pro tvorbu CEP.

7. 7. jsme s MVDr. Kalovou zastupovaly komoru při jednání s PRIGO, s. r. o. Jednání předcházela důkladná příprava s Mgr. Láníkem, protože o celé kauze jsme neměli písemné či jiné informace od bývalého vedení. Se zástupci PRIGO, s. r. o., jsme probrali stávající situaci, kdy je KVL žalována u soudu, a snažili jsme se zjistit, zda by bylo možné najít mimosoudní řešení. Byly předloženy argumenty na obou stranách a domluveno další jednání v průběhu prázdnin.

9. 7. jsme domlouvali detaily konání Středoevropského veterinárního kongresu, který se bude konat v září již desátým rokem na BVV. Součástí kongresu budou přednášky z oblasti faremních zvířat, především prasat a skotu.

15. 7. se sešla komise pro Centrální evidenci psů. Vzhledem k situaci v Poslanecké sněmovně, bylo projednávání novelizace veterinárního zákona přesunuto na září. V tuto chvíli je situace s touto novelou nejistá, protože se blíží volby do Poslanecké sněmovny.

Ten samý den večer jsem se zúčastnila jednání mediální komise. Zároveň se sešli zástupci mediální komise s Mgr. Láníkem (advokát) a projednávali správnost informací k uveřejnění na webových stránkách, které se týkají příjmů stížností na SVL a také informací pro veterinární lékaře, na než je stížnost podána.

Také tento měsíc jsme odpovídali novinářům. Jeden článek se týkal problematiky řas ve stojatých vodách a zdravotních komplikací u zvířat. Druhým tématem bylo falšování razítek veterinárních lékařů, tentokrát nám článek vytvořili zástupci revizní komise, kteří se s těmito přestupky potýkají.

Začali jsme řešit s ostatními veterinárními institucemi problematiku Národní soustavy povolání, která výrazně poškozuje pozici veterinárního lékaře. V tomto máme stejný postoj a budeme společně usilovat o změnu. A stejným způsobem společně řešíme problematiku autorizací MZe v oboru fyzioterapie.

Kromě standardní agendy se komora angažovala také v pomoci lidem postiženým ničivým tornádem. Toto téma jsme zpracovali v samostatném článku.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce