Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti prezidentky

Zvěrokruh 11/2021 15.11.2021
  Časopis Zvěrokruh 11/2021
     Informace z komory
 

V polovině září se rozhodovalo v EP o antibioticích ve veterinární sféře. Jednalo se o návrh na výrazné omezení použití vybraných skupin antibiotik pro použití u společenských zvířat a úplný zákaz použití u zvířat hospodářských. O vývoji této kauzy jsem informovala v minulém čísle časopisu. Zmíněný návrh naštěstí neprošel díky přibližně 450 hlasům proti návrhu. Velmi pomohl zásah českých europoslanců, kteří předali svým kolegům z ostatních zemí materiály vypracované ÚSKVBL. Díky tomu se podařilo obrátit proti návrhu také europoslance německé a francouzské, což přineslo dalších 200 hlasů. Velký ohlas vzbudila také petice FVE, která kolovala i mezi chovatelskou veřejností ČR (v ČR jsme posbírali více než 200 000 podpisů, celkově ke třem milionům). Návrh, který lze považovat za první pokus o výraznější omezení spotřeby antibiotik ve veterinární sféře.

Dne 14. 9. 2021 jsem zastupovala Komoru na jednání okresního sdružení Brno-venkov. Setkání se uskutečnilo v Říčanech u Brna. Informovala jsem kolegyně a kolegy o změnách v legislativě, o nastupující digitalizaci a dalších aktuálních tématech, kterými se Komora nyní zabývá. Další den jsem se přesunula do okolí přehrady Orlík, kde jsem KVL reprezentovala na Policejním mistrovství psovodů se služebními psy.

Dne 20. 9. 2021 ráno jsem se setkala s panem rektorem na Veterinární univerzitě. Dojednávali jsme detaily ohledně proplácení extramurálních praxí studentů. Veterinární univerzita nabídla pracovištím, která dlouhodobě zajišťují praxe studentům 6. ročníků, finanční kompenzaci za tuto činnost. Univerzita bude sama kontaktovat tato pracoviště s informacemi.

Téhož dne jsem se setkali se zástupci ÚSKVBL. S kolegy jsme probírali podrobnosti týkající se povinného hlášení spotřeby antibiotik. Spotřeby se budou hlásit nejdříve u skotu, drůbeže a prasat a to od 1. 1. 2023 (1. 1. 2026 ostatní hospodářská zvířata a 1. 1. 2029 společenská zvířata). První spuštění systému je naplánováno přibližně na polovinu roku 2022. Ze systému hlášení jsou aktuálně vyjmuti chovatelé. Hlásit budou tedy pouze veterinární lékaři na své identifikační číslo, a to spotřeby pro jednotlivé kategorie zvířat (dojnice, masný skot, brojleři, výkrmová prasata apod.). Tento způsob považuji za velmi nešťastný, protože bez zařazení chovatelů do celého procesu, bude daleko obtížnější je dotlačit ke spolupráci při zavedení kroků vedoucích ke snižování potřeby použití antibiotik. O dané problematice budeme nadále velmi intenzivně jednat. Nelze přistoupit na systém, který nepřináší žádný vedlejší užitek chovateli ani veterináři.

Nadále se snažíme vyzískat prvotní daňové doklady od dceřiné firmy Veterinární ples, s. r. o. Bývalí jednatelé zastoupení MVDr. Vítkem si stále, i přes opakované vysvětlování neúčelnosti tohoto kroku, podmiňují vydání těchto dokladů provedením účetního auditu. Bohužel, vzhledem k nemožnosti najít smírné řešení, jsme byli nuceni předat celou situaci k řešení příslušným orgánům činným v trestním řízení.

Krom běžné agendy nadále pracujeme na tvorbě nových webových stránek a na přípravě nových digitálních systémů KVL.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce