Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zánětlivé onemocnění plic

Zvěrokruh 5/2020 21.05.2020

Andrea Mertová

Nové onemocnění plic u kolie dlouhosrsté

Zánětlivé onemocnění plic je poměrně nově objevené dědičné onemocnění, charakterizované opakovanými záněty plic. Vyskytuje se u kolie dlouhosrsté. Tuto nemoc lze léčit, ale většinou se záněty prohlubují a psi umírají. Zajímavé je, že bylo popsáno v roce 2019 s významným přispěním českých chovatelů.

Příčina a výskyt

Zánětlivé onemocnění plic (IPD), nově objevené postižení dolních cest dýchacích, bylo odhaleno díky spolupráci chovatelů a veterinářů. Na základě příznaků tří štěňat ze stejného vrhu bylo vysloveno podezření na dědičné onemocnění plic podobné primární ciliární dyskinezi (PCD), avšak tato štěňata nenesla žádnou z variant PCD. Při primární ciliární dyskinezi je snížená funkce řasinek v dýchacích cestách, středním uchu, spermií i reprodukčním traktu samic. To vede k opakovaným infekcím hlavně horních a dolních cest dýchacích. PCD se vyskytuje u bobtailů a aljašských malamutů.

10_ipd

V klinické studii byli zahrnuti tito tři psi a dalších 85 kolií dlouhosrstých, kde se skenoval genom pro zjištění přítomnosti mutace genu AKNA, který je zřejmě zodpovědný za IPD.

Gen AKNA kóduje AT-hook transkriptivní faktor, který má důležitou protizánětlivou a regulatorní funkci v imunitním systému. Přizpůsobuje transkripci CD40 a jeho ligand CD154 (CD40L) v imunitních buňkách. Snížená funkce tohoto genu může vést k neadekvátní imunitní odpovědi a tedy k zánětům zejména dýchacích cest u psů. U myší byl pozorován systémový zánět, lokalizovaný hlavně v plicích. Postižené myši jsou menší a umírají do deseti dnů po narození.

Tato genetická mutace má charakter autosomálně recesivní. Pes musí mít tedy dvě mutované alely, aby se projevilo IPD. Pokud zdědí pouze jednu alelu, neonemocní, ale přenáší tento vadný gen dál na potomstvo.

Záchyt IPD v Evropě je 1 % pozitivních, 23 % přenašečů a 76 % negativních jedinců. V České republice je k 1. 10. 2019 5 % pozitivních, 21 % přenašečů a 74 % zdravých kolií.

Příznaky

Klinické příznaky jsou podobné primární ciliární dyskinezi. První projevy jsou patrné již v prvních dnech života a zahrnují výtok z nosu, sípání, kašel, povrchové dýchání, zvýšenou teplotu a zvracení nebo vykašlávání pěny.

Diagnostika a terapie

Klíčová je doba nástupu onemocnění a klinické příznaky, pro diagnostiku je k dispozici genetické vyšetření na IPD malého množství krve nebo bukálního stěru.

Terapie probíhá symptomaticky. Tato léčba se může zdát zprvu úspěšná, ale po zlepšení a vysazení se pneumonie rychle vrací. IPD není léčitelné, epizody zánětů recidivují až ke kompletnímu postižení plicní tkáně.

Prevence

Vhodnou prevencí může být právě genetické testování především chovných párů, můžeme tak zabránit šíření mutace dál v populaci kolií.

Andrea Mertová

Zdroj:

P. Hug, L. Anderegg, A. Kehl, V. Jagannathan, T. Leeb. AKNA Frameshift Variant in Three Dogs with Recurrent Infl ammatory Pulmonary Disease. Published online 2019 Jul 26. doi: 10.3390/genes10080567 Foto: Zdroj: archiv p. Smočková

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce