Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zápis č. 4 z jednání volební komise KVL ČR dne 11. 5. 2020

Zvěrokruh 6/2020 23.06.2020

Zápis č. 4

z jednání volební komise KVL ČR dne

11.5.2020 uskutečněného"per rollam - z důvodu

mimořádné nákazové situace - COVID 19"

Přítomni:

(MVDr.) Hrabal, Dobeš, Kovaříková, Nejedlíková, Raška

Program:
  1. Revokace bodu 3 v zápisu VoK č. 3
  2. Požadované náležitosti kandidátního návrhu pro volební kandidáty do orgánů Komory
  3. Záruka kandidátům, kteří doposud použili vzor uveřejněný ke dni 6. 5. na oficiálních stránkách KVL a kandidátní návrh už odeslali

Ad. 1.

V zápise VoK  č.3 se upravuje:

Původní text.

Volební komise doporučuje sestavení kandidátních listin s podporou 10 navrhovatelů, členů KVL ČR (formálně jednodušší zpracování návrhů). Návrh by měl obsahovat u navrhovatelů příjmení, jméno, tituly, datum narození, adresa pracoviště nebo trvalého pobytu, členství v OS, registrační číslo KVL ČR, podpis, případně razítko. Navržený vyjadřuje prokazatelný souhlas, např. slovy: „Souhlasím s návrhem“ + podpis, případně razítko.

Slovo navrhovatelů se nahrazuje slovem kandidátů, členství v OS se vypouští.

Upravený text.

Volební komise doporučuje sestavení kandidátních listin s podporou 10 navrhovatelů, členů KVL ČR (formálně jednodušší zpracování návrhů). Návrh by měl obsahovat u kandidátů příjmení, jméno, tituly, datum narození, adresa pracoviště nebo trvalého pobytu, registrační číslo KVL ČR, podpis, případně razítko. Navržený vyjadřuje prokazatelný souhlas, např. slovy: „Souhlasím s návrhem“ + podpis, případně razítko.

Ad. 2.

Kandidátní návrh pro kandidáty s podporou 10 navrhovatelů.

název orgánu Komory do něhož je kandidát navrhován

údaje o kandidátovi:

příjmení, jméno, tituly, datum narození, adresa sídla nebo trvalého bydliště kandidáta, profese, registrační číslo KVL ČR, souhlas s kandidaturou, podpis, razítko

údaje o navrhovatelích:

příjmení, jméno, tituly, podpis, razítko (nepovinný údaj)

Kandidátní návrh pro kandidáty navržené a schválené okresním předvolebním shromážděním.

název orgánu Komory, do něhož je kandidát navrhován

údaje o kandidátovi

příjmení, jméno, tituly, datum narození, adresa sídla nebo trvalého bydliště kandidáta, profese, registrační číslo KVL ČR, souhlas s kandidaturou, podpis, razítko

údaje o počtu členů Komory zúčastněných na předvolebním shromáždění, včetně prezenční listiny s jejich jmény a podpisy v případě, je-li kandidát navržen a schválen okresním shromážděním

informaci o způsobu svolání předvolebního okresního shromáždění a způsobu navržení kandidátů pro volbu do orgánů Komory

potvrzení platnosti návrhů nejméně třemi zástupci okresního výboru Komory. Platnost návrhu okresního shromáždění potvrzuje svým podpisem předseda okresního sdružení

Ad. 3.

Volební komise poskytuje záruku kandidátům, kteří doposud použili vzor uveřejněný ke dni 6. 5. na oficiálních stránkách KVL, že bude jejich kandidátní návrh Volební komisí přijat za předpokladu, že splní ostatní náležitosti deklarované v §6 Volebního řádu KVL ČR."

Přílohy:

Formulář - Kandidátní návrh pro kandidáty s podporou 10 navrhovatelů

Formulář - Kandidátní návrh pro kandidáty navržené a schválené okresním předvolebním shromážděním

Zapsal: MVDr. Václav Hrabal

Ověřili:

MVDr. Jarmil Dobeš

MVDr. Lucie Nejedlíková

MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.

MVDr. Pavel Raška

 

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce