Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zápis č. 5 z jednání Volební komise KVL ČR dne 25.06.2020

Zvěrokruh 7/2020 23.07.2020

Zápis č. 5 z jednání volební komise KVL ČR

dne 25.06.2020

na sekretariátě KVL ČR v Brně


Přítomni: (MVDr.) Hrabal, Dobeš, Kovaříková, Nejedlíková, Raška

Omluveni:

Program:

 1. Rezignace MVDr. Josefa Umláška.
 2. Smlouva o advokátní úschově s AK.
 3. Úschova doručených volebních lístků.
 4. Kontrola kandidátních návrhů pro korespondenční volby 2020.
 5. Různé.

Jednání VoK zahájil její předseda MVDr.Václav Hrabal ve 13:00 hod.

Ad. 1.

VoK přijímá písemnou rezignaci MVDr. Josefa Umláška, reg.č. KVL 1752 ze dne 17.6.2020, který se rozhodl kandidovat do Představenstva KVL ČR a navrhuje představenstvu v souladu s §3 Volebního řádu KVL ČR jako prvního náhradníka MVDr. Petra Bazalu, reg.č. KVL 4221. Předseda VoK osloví jmenovaného s kooptací do VoK.

Ad. 2.

Byla uzavřena „Smlouva o advokátní úschově“ s JUDr.Kateřinou Krejčiříkovou ze dne 23.6.2020, která bude zajišťovat úschovu volebních obálek pro korespondenční volby v r.2020 v dohodnuté částce 44.770,- Kć včetně DPH.

Ad. 3.

Úschova volebních lístků v průběhu sčítání hlasů bude zajištěna uložením do trezoru, který bude členy VoK zapečetěný a za přítomnosti členů VoK opět odpečetěný. Trezor bude po celou dobu umístěn v uzamčené místnosti sekretariátu KVL ČR v Brně.

Ad. 4.

Na sekretariát KVL ČR bylo doručeno:

36 návrhů kandidátů do Představenstva KVL ČR

10 návrhů kandidátů do Čestné rady KVL ČR

9 návrhů kandidátů do Revizní komise KVL ČR

Návrhy všech kandidátů byly doručeny v řádném termínu do 19. 6. 2020.

Všechny doručené návrhy kandidátů jsou s podporou 10 navrhovatelů. Žádný návrh nebyl doručen s podporou příslušného okresního sdružení kandidáta.

Při kontrole formální správnosti návrhů kandidátů nebyly shledány žádné nedostatky.

 

Seznam kandidátů do Představenstva KVL ČR (MVDr.) :

 1. Bernardy Jan
 2. Borkovec Lubomír
 3. Daniel Karel
 4. Dupal Ivo
 5. Dvořák Viktor
 6. Fecková Lucia
 7. Grym Martin
 8. Horáková Hana
 9. Janíková Iveta
 10. Jelonková Barbora
 11. Kalová Lucie
 12. Lakomý Pavel
 13. Moravec Pavel
 14. Musil Jan ml.
 15. Müllerová Lenka
 16. Návojová-Horáčková Kateřina
 17. Lonský Zbyněk
 18. Pavlíček Dalibor
 19. Pokorný Jan
 20. Pryszczová Andrea
 21. Rejnek Vladimír
 22. Rychlík Ondřej
 23. Skála Jiří
 24. Snášil Milan
 25. Sviták-Novozámská Kateřina
 26. Šimaliaková Anna
 27. Šínová Petra
 28. Škriniarová Natálie
 29. Štellar Pavel
 30. Šterc Jan
 31. Šuláková Eva
 32. Talafous-Zemanová Monika
 33. Umlášek Josef
 34. Vaňousová Radka
 35. Vítek Michal
 36. Zelinka Martin

Seznam kandidátů do Revizní komise KVL ČR (MVDr.):

 1. Bittner Milan
 2. Fialová Jana
 3. Frenclová Diana
 4. Grymová Veronika
 5. Halbichová-Vítová Martina
 6. Štrosová Vladěna
 7. Vranková Marie
 8. Zajíc Josef
 9. Žabka Jan

Seznam kandidátů do Čestné rady KVL ČR (MVDr.):

 1. Andreas Zdeněk
 2. Frank Alois
 3. Frkal Vojtěch
 4. Hlavová Renáta
 5. Hošek Lubomír
 6. Kudla Michal
 7. Mazoch Michael
 8. Piskovská Jana
 9. Vencl Štěpán
 10. Vokřálová Marie
 

Ad. 5.

Volební komise navrhuje vytvoření pořadí kandidátů na kandidátních listinách (volebních lístcích) formou vylosování pořadí za přítomnosti 3 členů volební komise dne 2.7.2020.

Příští jednání volební komise bylo stanoveno na čtvrtek 2. 7. 2020 ve 13.00 hod.

Zapsal: MVDr. Raška Pavel

Ověřil:

MVDr. Hrabal Václav                                               MVDr.Nejedlíková Lucie

MVDr. Dobeš Jarmil                                                  MVDr.Kovaříková Simona

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
28.05.
01.06.
Všechny akce