Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zprávy ze zasedání okresních sdružení

Zvěrokruh 1/2022 09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     Informace z komory
 

12_anonym

Ústí nad Orlicí

Text: Dalibor Kříž


 

OS KVL Ústí nad Orlicí se scházívá pravidelně v půlročních intervalech, většinou v červnu a v prosinci určitého roku. V současné době je pravidelnost trošku narušena covidem, ale přesto se uskutečnila i loni, a to 25. listopadu na tradičním místě – v turistické chatě Hvězda na Andrlově chlumu u Ústí nad Orlicí, kde se na nás vždy už velmi těší a plní nám veškeré naše požadavky týkající se sálu, vybavení, jídla, pití i fakturace. Loňská účast byla kvůli proticovidovým opatřením slabší (i když si myslím, že být očkován je pro veterinárního lékaře priorita, když se vakcinací živí, tak by jí měl sám i věřit). Z celkového počtu 72 členů našeho sdružení se sešlo 11 členů a hostů 10.

 

Předseda sdružení dr. Kříž po uplynutí akademické půlhodinky všechny srdečně přivítal a neprodleně zahájil jednání. Jako první dostala slovo dr. Iveta Janíková z mediální a ekonomické komise představenstva a velmi podrobně a živě nás informovala o současném dění v Komoře, problémech přebírání agendy, kostlivcích ve skříních apod. Doplnila ji dr. Hana Horáková z mediální a vzdělávací komise o problematice webinářů a dalších podrobnostech současného dění v představenstvu. Poté dostal slovo kolega ze státní správy dr. Stoklasa (zasloužilý účastník našich setkání) a přehledně nám nastínil současnou problematiku státní veterinární služby a její požadavky na nás (elektronické žádanky, vyúčtování aj.). Všichni hosté ochotně v průběhu svých vystoupení odpovídali na dotazy z pléna a detailně objasnili naše připomínky. Jen je škoda, že farmaceutické firmy mají v současné době zákaz účastnit se těchto setkání a nemohli jsme být obohaceni o odborná témata.

 

13_os

 

Oficiální část probíhala asi dvě hodiny, následovala chutná večeře dle vlastního výběru a upevňování individuálních kontaktů mezi členy i hosty sdružení. Lze jen doufat, že letní setkání bude početnější (většinou se nás schází kolem 35 členů a 25 hostů, někdy nám ani nestačí připravená místa na sále) a opět upevníme náš veterinární stav.

 

12_anonym

Vsetín

Text: Jarmil Dobeš


 

Dne 12. 11. 2021 proběhlo setkání členů OS Vsetín v prostorách nově otevřené Restaurace Smetanova obchodní galerie.

 

Kromě členů našeho Okresního sdružení jsme mezi námi uvítali MVDr. Ptáčkovou a MVDr. Krpce z KVS Zlín, dále pak MVDr. Huba, bývalého ředitele OVS Vsetín.

Za společnost SG-VET jsme uvítali MVDr. Ivetu Janíkovou a s informacemi z dění KVL nás navštívila MVDr. Lucie Kalová, ke které se v komentování jednotlivých událostí a hlavně práce v představenstvu Komory přidala i dr. Janíková.

Setkání provázela slavnostní, kolegiální a kamarádská atmosféra, kterou na chvíli rozptýlily informace o plánovaném systému elektronické administrativy při odběru vzorků státní zakázky.

 

14_os

 

Diskuse na toto téma odhalila úskalí a mnohdy nelogičnost systému a tím i jeho budoucnost v praxi.

Chmury nám rozptýlila dobrá slivovice a valaši se postupně dostali do normálu a pokračovali v družné zábavě.

 

12_anonym

Ostrava

Text: Pavel Müller


 

V pátek 3. 12. 2021 se po roční odmlce způsobené covidem- 19 sešli členové z ostravského sdružení Komory veterinárních lékařů. Vzhledem ke stále se měnícím opatřením vlády nebyl tentokrát na setkání preferován odborný program, ale více jsme se soustředili na zprávy o stavu a činnosti Komory veterinárních lékařů ČR, chystané změny a další vnitřní záležitosti. Členové byli informováni o termínu konání sněmu KVL dne 21. 5. 2022 v Brně.

Současně vznesli požadavky na vedení Komory veterinárních lékařů o zlepšení přehlednosti přijímání nových členů do KVL a potřebu jejich prezentace i u Okresního sdružení. Návrhy zazněly tři:

1. povinnost získat alespoň podpis předsedy Okresního sdružení na Žádost o registraci,

2. předávání osvědčení předsedou Okresního sdružení

3. povinná účast na nejbližším setkání Okresního sdružení (asi nejméně vhodné)

Dalším problémem se staly pohotovostní služby. Také ve třetím největším městě České republiky se vytrácí vůle pracovat 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Problematika byla dlouze a vášnivě diskutována, padaly různé návrhy, vzduchem létaly i emoce, ale ke skutečnému řešení problému kolegové nedospěli.

Dr. Iveta Janíková seznámila ve svém vystoupení přítomné kolegy s činností KVL ČR a připravovanými změnami:

• Vzdělávání veterinárních lékařů stran antibiotik

• Webináře v roce 2022

• Činnost Odvolacího senátu

Dr. Pavel Müller seznámil všechny přítomné s návrhem rozpočtu Okresního sdružení KVL Ostrava–město pro rok 2023.

Dr. Iveta Janíková představila přítomným veterinárním lékařům nové krmivo firmy Brit Care, novou dezinfekci proti covid- 19 české výroby a vakcinační řadu Nobivac. Přednáška byla doplněna o řadu rad z vlastní praxe a bohatý obrazový materiál.

Při společné večeři si pak kolegové vyměnili své zkušenosti z praxe.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce