Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Zvíře z Ukrajiny a co dál...

Zvěrokruh 05/2022 08.05.2022

Mullerova.jpgText: Lenka Müllerová 

Foto: Hana Horáková


Léta mravenčí práce veterinářů a edukace veřejnosti ve věci nebezpečné nákazy, jakou bezpochyby vzteklina je, nám a našemu uzemí přineslo kýžený výsledek. Česká republika je označena statusem území prosté vztekliny. Važme si toho. Přistupujme k uvedenému zodpovědně a s určitým respektem. Nákazová situace na Ukrajině není tak příznivá.

06_ua.jpgDovoluji si vám předestřít v bodech, jak postupovat v případě, že se na vašem pracovišti dostanete do kontaktu s chovatelem z válkou zmítané Ukrajiny a jeho často vystresovaným zvířetem. Manipulujme se zvířetem tak, jako by se jednalo o potencionální zdroj vztekliny s ohledem na vlastní bezpečnost.

Příjezd

1) Majitel je povinen se svým zvířetem navštívit do 72 hodin po příjezdu do ČR veterinárního lékaře.

2) Zvíře označíme mikročipem, vydáme očkovací průkaz nebo pas.

3) Provedeme klinické vyšetření zvířete, které odhalí případné příznaky této nebezpečné nákazy a vše řádně evidujeme do formuláře.

4) Po prohlídce chovatel umístí zvíře do domácí karantény (což je jeho místo přechodného pobytu), a to v délce 5–10 dní.

5) Po uplynutí karantény musí uvedené zvíře absolvovat druhé kontrolní vyšetření, a výsledek tohoto vyšetření opět zaznamenáme do příslušné kolonky formuláře.

6) Je-li zvíře zdravé, provedeme okamžitou vakcinaci proti vzteklině, kterou zapíšeme do očkovacího průkazu nebo pasu.

7) Vyplněný formulář odevzdáme nebo odešleme na místně příslušnou KVS.

Je pouze na dobré vůli veterinárního pracoviště, zda bude kromě „grátis“ vztekliny vydávat také zdarma očkovací průkazy či Petpasy. Zde je zapotřebí upozornit, že Petpas pro zvíře z Ukrajiny není povinný. Je vhodné se chovatele zeptat, zda pokračují v cestě dál, anebo zůstávají v ČR. Výjimečná situace nás často nutí projevit vyšší míru flexibility.

Komplikace

Za krátký čas jsme řešili dotazy ze strany chovatelů z UA:

1) Když zvíře označíme mikročipem, zda bude čip platit a fungovat i na teritoriu UA při návratu?

Pro nedůvěřivé chovatele jsme měli připravenu ukázku mikročipu ve zkumavce a ujistili je, že čip je jedinenčná, nezaměnitelná identifikace jejich zvířete, která funguje. Nechali jsme jim samotným vyzkoušet si i čtečku čipů. Posléze nedůvěra opadla a my mohli přistoupit k samotnému čipování.


2) Mohu vyjet na návštěvu i se zvířetem v čase karantény?

Bohužel NE.

Parafou na konci protokolu, který odesíláme, je jednoznačně označeno místo, kde se bude v karanténě zvíře nacházet. Vycestování, opuštění této adresy by znamenalo porušení karantény.

3) Nedodržení doby karantény, nedostavení se na kontrolní vyšetření s nevakcinovaným zvířetem...

07_ua.jpgTuto nepříjemnou situaci jsme se snažili řešit nejprve domluvou s uvedeným chovatelem. Poté, kdy nereagoval a na domluvený termín se nedostavil, jsme se obrátili na SVS. Pomocnou ruku nám podal kolega, zástupce SVS, který se s nedisciplinovaným chovatelem spojil a upozornil ho na možné důsledky jeho jednání. Domluva kolegy z SVS byla účinná a my jsme mohli karanténu řádně ukončit a zvíře vakcinovat.

Uvítáme vaše případně zkušenosti, příhody, podněty k dané tématice.

Všem vám přeji klid v duši, pohodu při práci a pokud možno hodně spokojených klientů.

08_svs.jpg

09_svs.jpg

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
28.05.
01.06.
Všechny akce