Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Světový den antibiotik 18.11.

18.11.2023

Spotřeba veterinárních antimikrobiálních látek dlouhodobě úspěšně klesá. Osvěta v zodpovědném používání antimikrobiálních látek je zásadní a proaktivní přístup chovatelů a veterinárních lékařů hraje ve snižování spotřeby antibiotik významnou roli. V roce 2018 činil celkový průměrný prodej veterinárních antimikrobiálních látek v Evropské unii 118,3 mg/PCU (kg živé hmotnosti populace zvířat). Spotřeba veterinárních antimikrobiálních látek u hospodářských zvířat v České republice činila v roce 2021 průměrných 50,02 mg/PCU. Česká republika tak již nyní splnila evropský cíl pro rok 2030, který je stanoven na průměrných 59,2 mg/PCU.

Od roku 2006 je ve všech členských státech Evropské unie zakázáno aplikovat antimikrobiální látky v rámci prevence nebo jako stimulátory růstu. Antimikrobiální látky mohou být v České republice aplikovány pouze za účelem léčby a jsou vydávány na předpis veterinárního lékaře. Proaktivním přístupem k zlepšování životních podmínek zvířat se zlepšuje i jejich zdravotní stav a není pak nutné aplikovat antibiotika.

Například na přelomu 2016 a 2017 signifikantně (o 13 %) pokleslo podávání tetracyklinů během terapie zvířat vlivem větší informovanosti o vlastnostech tetracyklinů. Chovatelům také pomáhá tzv. Deník nemocí a léčení, což je mobilní aplikace, do níž mohou chovatel s veterinárním lékařem zaznamenávat, kdy které zvíře léčili jakým antibiotikem, vypočítat si ochrannou lhůtu (dobu od poslední aplikace antibiotika, po jejímž uplynutí je možno získávat živočišné produkty) nebo si porovnávat výsledky s jinými chovateli.

Od letošního roku 2023 také vstoupilo v platnost prováděcí nařízení Komise 2022/1255, vyhrazující seznam antimikrobiálních látek, které se nesmí ve veterinární medicíně používat a jsou určeny pouze jako záloha pro humánní medicínu.

1. Státy EU by do roku 2030 měly snížit prodeje antimikrobiálních látek pro hospodářská zvířata a akvakulturu o 50 % ve srovnání s rokem 2018. Během prvních tří let tohoto úsilí prodeje poklesly o 18,3 %.

2023-11-18-vetinfo-received_355395763595177 (1).jpeg

Ilustrace Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2021, 2022 (EMA/795956/2022)

 

2. Spotřeba antibiotik v českém zemědělství setrvale klesá. Už v roce 2021 poklesla na 50,02 mg/PCU (kg živé hmotnosti populace zvířat), přičemž cíl EU pro rok 2030 je 59,2 mg/PCU.

2023-11-18-vetinfo-spotreby.png

Zdroj EMA, Veterinary Medicines Division (EMA/766467/2022)

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
28.05.
Všechny akce