Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Daňová kontrola

Zvěrokruh 7/2021 21.07.2021
  Časopis Zvěrokruh 7/2021
     Pro praxi - Daně
 

22_Edita

Lepší být připraven, než-li překvapen

Text: Edita Jelínková Hrdličková

Foto: Jiří Heitel


 

21_Edita

Dnešním tématem otevřeme daňovou kontrolu, její lhůty a možnosti, jak se na ni připravit. Finanční úřad má rozdělené sekce a je oprávněn zahájit kontrolu zaměřenou nejčastěji na daň z příjmu, silniční daň, daň ze závislé činnosti v rámci zálohové a srážkové daně, DPH apod. Oblasti daňové kontroly mohou být zahájeny i jednotlivě.

Daňová kontrola je jedním z postupů, v rámci něhož správce daně prověřuje správnost vyměřené daně, resp. základu daně. To znamená rozdíl mezi příjmy a výdaji. Výsledkem kontroly je pak potvrzení správnosti daně nebo doměření daně. Daň může být ovšem též snížena, například pokud se zjistí, že některé náklady nebyly uplatněny a uplatněny být mohly. Častějším případem jsou ale náklady, které nesouvisí s ekonomickou činností. Poplatník je musí prokázat a odůvodnit, aby nenastalo vyloučení a následné doměření daně.

Čtenáře bude jistě zajímat, jaké jsou lhůty pro daňovou kontrolu. Daňová kontrola je zpravidla prováděna zpětně a může být zahájena po dobu, kdy je možné daň doměřit. Lhůta tedy činí zpravidla tři roky od konce lhůty pro podání přiznání, může ale být prodloužena některými úkony správce či poplatníka. Jde například o podání dodatečného přiznání, postup k odstranění pochybností, vykázání ztráty apod.

Cílem daňové kontroly je postup při správě daní. Za hlavní cíl daňové kontroly je poté možno považovat prověření všech skutečností, ze kterých vycházel daňový poplatník při stanovení základu daně a na základě nichž bylo zpracováno daňové přiznání. Při kontrole se tedy pracovníci finančního úřadu snaží zjistit, zda byl základ daně a daň přiznaná daňovým subjektem vypočtena ve správné výši, a to pomocí prokazování daňovým subjektem tvrzených skutečností, tj. předkládáním prvotních účetních dokladů apod.

Od 1. ledna 2021 probíhá nově zahájení daňové kontroly korespondenčně – správce daně vydá oznámení o zahájení daňové kontroly a doručí ho zpravidla do datové schránky. Odpadá tak předběžné avízo e-mailem či telefonicky a domluva ústního jednání, na základě kterého byla kontrola zahájena. Daňoví poplatníci tak ztrácejí možnost pokusit se situaci na poslední chvíli napravit a odklidit kostlivce schované v pomyslné daňové skříni. Dosavadní praxe však ukazuje, že přinejmenším některé finanční úřady i nadále avizují zahájení daňové kontroly telefonicky před tím, než pošlou formální zahájení do datové schránky. Zahájení daňové kontroly musí i nadále přímo navazovat na faktickou kontrolní činnost správce daně, který by měl bezprostředně začít daný subjekt prověřovat. Tímto okamžikem je přerušena lhůta pro stanovení daně a začíná běžet lhůta nová. V případě ryze formálního zahájení kontroly by k přerušení lhůty došlo až od okamžiku skutečného zahájení kontrolní činnosti. Korespondenčně probíhá také ukončení daňové kontroly. Na základě daňové kontroly, vzniká při ukončení buď doměření, nebo narovnání daně. Součástí oznámení o ukončení daňové kontroly je v případě nedostatků platební výměr.

Finanční správa si od výše uvedených změn v oblasti zahájení a ukončení daňové kontroly slibuje zejména zjednodušení procesu daňové kontroly. V praxi jde o to, že správce daně získává na svou stranu moment překvapení. Daňové subjekty dopředu nevědí, že kontrola bude zahájena či ukončena, a nemohou tak reagovat na poslední chvíli, tedy podat dodatečná daňová přiznání či doložit poslední důkazní prostředky a argumenty. Závěrem bych tedy chtěla zopakovat, že od data 1. 1. 2021 již není možné, jak tomu bylo dříve, před zahájením kontroly podat dodatečné daňové přiznání.

 

Pokud si je tedy někdo vědom prvotních dokladů, které v účetnictví nemají být nebo nemají charakter ekonomické činnosti, měl by se na tyto položky zaměřit a dát vše co nejdříve do pořádku. Řešením je dodatečné přiznání, což je levnější, než když finanční úřad zahájí kontrolu. Pak už není cesty zpět. V praxi se často setkávám s tím, že po podání daňového přiznání zjistím ještě nějaký příjem v bance. Po oslovení daňového subjektu proto požaduji zdůvodnění takovéto transakce. Nejčastější výmluva, kterou slýchám, je, že bylo opomenuto dodání poslední faktury daného roku. Tím začíná velké kolečko znovu podání opravného přiznání (pokud jsme ve lhůtě pro jeho podání) nebo dodatečného přiznání včetně souvisejících výkazů. V případě, že se jedná o plátce DPH, pak toto má návaznosti jak na kontrolní hlášení, tak na samotné DPH.

 

23_edita


Proto důrazně doporučuji, jak jsem to zavedla já sama, vždy si odkontrolovat číselnou řadu faktur vydaných i přijatých, nevyúčtované zálohy a pokladnu. Upřímně řečeno si někdy sama připadám jako cifršpión, ale klienti bohužel často zapomínají, převážně při uzavírání kalendářního roku, poskytnout doklady. Následně pak vítězoslavně přináší nákladové účty, které mohou, někdy i dosti zásadně, ovlivnit hospodářský výsledek a s tím spojenou daňovou povinnost.

Vtip na závěr:

Ekonomka si stěžuje doktorovi, že má problémy se spaním.

„A zkusila jste třeba počítat ovečky?“

„No v tom je ta potíž. Spletu se, a pak se tři hodiny snažím přijít

na to, kde jsem udělala chybu.“

Přeji všem krásné léto

Edita Jelínková Hrdličková
EHV Enterprise, a. s.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce