Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Elektronické žádanky k metodice kontroly zdraví

Zvěrokruh 1/2021 23.01.2021
  Časopis Zvěrokruh 1/2021
     Z činnosti komory
 

Digitalizace žádanek financovaná za přispění evropských fondů probíhá podobně jako řada předchozích digitalizací. Na finální verzi se bude dále intenzivně pracovat

PETRA ŠINOVÁ

Již více než rok se potýkáme s digitalizací žádanek k úkonům metodiky kontroly zdraví. Program byl vytvořen za přispění fondů Evropské unie a měl usnadnit práci terénním veterinářům, pracovníkům SVS a SVÚ. Celkově došlo k propojení několika stávajících databází včetně zahraniční databáze. Mělo by to usnadnit obchodní přesuny zvířat v rámci EU. Bohužel tato symbióza elektronických systémů poněkud opomněla soukromé veterinární lékaře, kteří jsou klíčovým prvkem, protože zadávají potřebné údaje.

V průběhu roku jsme sbírali připomínky, mnohé z nich jsem již publikovala. V září jsme se zúčastnili jednání s SVS a domluvili se na intenzivnějších úpravách systému. Cílem bylo zjednodušení a zpřehlednění systému pro snazší zadávání dat. Blíží se konec roku a stále jsou další a další podněty k úpravám. Nicméně již by měla být spuštěna částečně upravená verze programu.

Dílčí vítězství, alespoň pro mne, znamená možnost zadávání hromadných vyšetření krevních vzorků (především na IBR) bez nutnosti digitálního párování ušního čísla s číslem příslušné hemosky. Jak to bude fungovat v praxi? Asi nejsnazším řešením bude dohoda s chovatelem, který by měl primárně doplnit údaje o stavech dobytka v IZR. V elektronické žádance si hned na začátku vyselektujeme zvířata s příslušnými parametry (věk, pohlaví). Následně odebereme vzorky od těchto zvířat. Vytiskneme žádanku a pošleme do laboratoře. Protože každý ústupek je něčím vykompenzován, bude potřeba ke vzorkům přiložit soupis (klidně rukou psaný seznam) zvířat, pro případné dohledání pozitivního kusu. Protože se bude na danou kolekci zvířat vztahovat pouze jeden kód Epa, bude nutné oddělit zvířata vakcinovaná na IBR od zvířat nevakcinovaných. V praxi to bude znamenat, že na některých chovech budou nutné dvě a více žádanek na dvě a více skupin vzorků.

 
V PRAXI TO BUDE ZNAMENAT, ŽE NA NĚKTERÝCH CHOVECH BUDOU NUTNÉ DVĚ A VÍCE ŽÁDANEK NA DVĚ A VÍCE SKUPIN VZORKŮ.
 

Pokud bude na chovu potřeba provést také vyšetření na leukózu a brucelózu, bude nutné v programu označit, která zvířata budou vyšetřena tak, aby ušní čísla odpovídala číslům vzorků. Pro systém je potřebné přiřadit výsledky vyšetření k jednotlivým kusům.

Další variantou, která nám částečně může usnadnit práci, je použití již vytvořené žádanky, jako šablony pro novou. Tuto možnost můžeme využít především v chovech s malým a neměnným počtem zvířat především u koní apod.

Do budoucna se počítá s připojením další kolonky pro dobrovolná vyšetření, která lze z vzorků vytěžit (paratuberkulóza apod.). U zvířat, kde je potřeba udělat více vyšetření najednou (zmetané krávy, plemenní býci), je v plánu vytvoření skupin kódů vyšetření.

U zakázek týkajících se koní je potřeba instruovat provozovatele komerčních stájí, že povinnost udělat povinné zdravotní zkoušky se vztahuje především na ně.

 

Pro státní správu je zásadní informace, kde se zvíře fyzicky nachází. Protože často vyjíždíme k chovatelům do terénu majícím jen několik kusů dobytka, bude nejsnazší připravit si předem objednávku vyšetření včetně formuláře, který bude nahrazovat potvrzení chovatele dle metodiky, které se přikládá k fakturaci. Tyto si na místě necháme potvrdit, čímž si ušetříme jednu návštěvu chovatele.

Používání systému elektronických žádanek bude ještě v průběhu roku 2021 dobrovolné. Povinnost nastane až 1. 1. 2022. Ještě stále je čas a možnost dalších úprav, proto bych vás chtěla požádat o testování systému a zasílání podnětů k projednání.

 

03_SINOVA

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
28.05.
01.06.
Všechny akce