Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Letem veterinárním světem

Zvěrokruh 8/2021 15.08.2021
  Časopis Zvěrokruh 8/2021
     ZAJÍMAVOSTI
 

38_Letem

 

19_Grym

Letem veterinárním světem

Text přeložil a zkrátil: Martin Grym


 

Vydávat či nevydávat „osvědčení s omezením“?

Vydávání omezeného osvědčení pro výkon veterinární činnosti je jednou z navrhovaných úprav, kterými chce RCVS (Britská veterinární komora) novelizovat stařičký Veterinary Surgeons Act (obdoba našeho zákona o Komoře veterinárních lékařů – pozn. překladatele) z roku 1966. Navrhovatelé tvrdí, že je potřeba zmodernizovat procesy přijímání nových členů a udělování osvědčení.

Myšlenka omezit rozsah osvědčení, tedy možnost nevydávat ve všech případech „plné“ osvědčení invalidním či dlouhodobě postiženým kolegům, se nelíbí organizaci British Veterinary Chronic Illness Support (BVCIS). Ta vyzývá RCVS, aby tento záměr přehodnotila. Podle pracovní skupiny, která toto ustanovení do novely navrhuje, by omezené osvědčení neumožnilo výkon v plném rozsahu. Novela tímto nemíří jen na veterináře ze zahraničí, kteří do Spojeného království přijíždějí pracovat často bez adekvátní kvalifikace, ale také na ty britské veterináře, kteří vzhledem ke svému tělesnému postižení nejsou schopni vykonávat plný rozsah odborných činností. V současné době tito kolegové učí, pracují ve výzkumu, živí se jako patologové či působí v oblasti veterinární administrativy. Nemohou však vykonávat praxi, protože neexistuje vícestupňové osvědčení, které by jim s definovaným omezením výkon praktické činnosti umožnilo.

Odpůrci záměru se obávají, že systém povede k vytváření kolegů druhé kategorie, kteří nebudou moci vykonávat veterinární činnost v takovém rozsahu jako ostatní kolegové. BVCIS ve svém prohlášení uvádí: „Chápeme, že je potřeba systémově upravit procesy přijímání a osvědčování chronicky nemocných a invalidních kolegů, nicméně záměr vydávat osvědčení druhé kategorie ještě prohloubí již nyní existující diskriminaci. Nepochybujeme, že záměry RCVS jsou v zásadě správné, nicméně se obáváme, že dopady této změny mohou veterinární stav poškodit. Navrhovaný systém se snaží být co nejjednodušší, nicméně tělesná postižení jsou různého charakteru a rozsahu, a proto nelze všechny házet do jednoho pytle. Domníváme se, že situace se reguluje sama a není potřeba do ní zasahovat zvenčí. Jsme si vědomi toho, že dosavadní problémy souvisely především se vstupem čerstvých absolventů do profese, ale i zde bychom se spoléhali na samoregulační mechanismy.“

Představenstvo komory na svém jednání schválilo záměr prosadit do legislativy „vícestupňové“ osvědčení, nicméně konkrétní kontury tohoto nápadu zatím nejsou zcela ostré. Prezidentka RVCS Mandisa Greenová k tomuto tématu poznamenává: „Bez ohledu na záměr zavést omezené osvědčení, máme stále za to, že nikomu by nemělo být bráněno vystudovat veterinární fakultu jen proto, že nebude kvůli svému tělesnému postižení schopen splnit „kompetence prvního dne“. Ačkoli by omezené osvědčení s sebou přineslo jisté restrikce ve výkonu veterinární činnosti, nejde o vytváření kolegů druhé kategorie. Ve spolupráci s asociacemi veterinárních lékařů i veterinárních sester naopak prosazujeme inkluzi a pozitivní přístup k postiženým. Je potřeba zdůraznit, že je to právě současný systém, který vyřazuje tělesně postižené lidi z procesu veterinárního vzdělání, což je podle našeho názoru škoda jak pro profesi, tak i celou společnost.“

(Zdroj: Paul Imrie. Calls for rething on limited licensure. Vet times. Publikováno 24. června 2021).

Krmení syrovým masem v BARF dietách podporuje antimikrobiální rezistenci

Zdá se, že v době rozvoje antimikrobiální rezistence se mohou na tomto nepříjemném a vážném problému podílet samotní chovatelé. A to jednoduše volbou typu diety pro své psy a kočky. Mnoho rezistentních bakterií produkuje tzv. beta-laktamázy širokého spektra (EBSL), které snižují účinnost některých antibiotik. Tyto enzymy vyvolávají rezistenci širokospektrálních antibiotik. Jak upozorňuje profesor veterinární fakulty při univerzitě v Curychu prof. Roger Stephan, „je potřeba dostat bakterie produkující ESBL rychle pod kontrolu.“ To vyžaduje zjistit, jak se superrezistentní bakterie šíří a jak se dostávají do střevní flóry člověka a zvířat.

Ve studii, kterou prováděla veterinární fakulta univerzity v Curychu na klinicky významných bakteriálních kmenech u psů a koček, bylo u těchto zvířat zjištěno velké množství bakterií produkujících ESBL. „Byli jsme opravdu velmi překvapeni, jaká množství těchto bakterií psy a kočky osidlují“, říká prof. Stephan. A dodává: „Máme podezření, že hlavním zdrojem těchto bakterií je syrové maso, které v rámci krmení BARF lidé psům a kočkám podávají.“

Vědci se tedy zaměřili na 51 vzorků syrového masa určeného jako krmivo pro psy a kočky odebraného od různých dodavatelů krmiv BARF po celém Švýcarsku. Cílem bylo zjistit celkové populace bakterií v mase, počet přirozeně citlivých enterobakterií a počet salmonel.

V 73 % zkoumaných vzorků masa byly překročeny limity pro počty enterobakterií, a bakterie produkující ESBL byly zjištěny v 61 % z těchto vzorků. Salmonela byla zjištěna ve dvou vzorcích, stejně jako E. coli, která nese gen mcr-1 vytvářející rezistenci bakterií proti kolistinu.

Magdalena Nüesch-Inderbinen – hlavní autorka studie – shrnuje výsledky studie: „Byli jsme velmi nemile překvapeni, že více než 60 % vzorků obsahovalo ESBL produkující bakterie. Šlo o několik typů E. coli, které jsou patogenní pro zvířata i lidi.“

Vědci zdůrazňují, že maso určené jako dieta typu BARF pro psy a kočky představuje významné riziko šíření bakterií rezistentních na antibiotika. Člověk se může nakazit při přípravě masa, při manipulaci s ním. Dále může tyto bakteriální kmeny na člověka přenést samotné zvíře.

(Zdroj: Raw meat-based BARF diets spread antiotic-resistant bacteria. New food. Publikováno 18. října 2019).

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.02. - 24.03.
Kurz Oftalmologie v praxi malých zvířat Brno 24.02. 9:00 - 24.03.2024 17:00
Všechny akce