Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Oko jako zombie

Zvěrokruh 5/2021 12.05.2021
  Časopis Zvěrokruh 5/2021
     Pro praxi - Soudnička
 

24_Soudnicka

 

25_Grymova

Ani správně provedená operace nemusí klienta uspokojit

Text: Veronika Grymová

Foto: Matt Briney/Unsplash


 

Chovatelka podala stížnost na oční lékařku, která operovala oko jejího bišonka. Na pracoviště s psíkem docházela několik měsíců kvůli jizvičce na rohovce. Nakonec lékařka dospěla k názoru, že pokud se stav nezlepší, bude nutná abraze rohovky. Zhruba za měsíc skutečně lékařka zbrus rohovky indikovala. Nakonec ale slovy stěžovatelky „vybrousila díru do oka“, kvůli které tam musela „dát záplatu“ z třetího víčka skoro přes celé oko!

Chovatelka poukazovala i na to, že psíkovi bylo už 15 let, mohl při operaci zdementnět nebo se z ní neprobrat, a vyslovila podezření na to, že lékařka provedla operaci jen kvůli zisku. Chovatelka sama by se „záplatou“ nikdy nesouhlasila, ale bohužel se už musela provést, když měl pes díru do oka. Poukázala také na údajně arogantní a hnusné chování, a vyčetla lékařce i to, že před operací neprovedla krevní testy: protože pokud by vyšly špatně, operace by se nekonala, a to lékařka nechtěla riskovat. Názor, že operace oka byl jen byznys, měl chovatelce potvrdit i jiný veterinární lékař.

Pacient se posléze léčil na klinice, kam pravidelně dochází, a odkud byl na oční kliniku referován. Zde dostával do oka kapky a masti, a také byl léčen homeopatiky. Chovatelka v této souvislosti poukázala na to, že oční lékařka, která psa operovala, také léčí homeopatiky, ale záměrně je nechtěla použít, aby měla vyšší příjem z operace.

Vyjádření oční lékařky

Oční lékařka vypověděla, že pacient jí byl referován už před dvěma lety klinikou, kam docházel na běžnou kurativu. Diagnostikována byla keratitida, endoteliální a stromální nález, fluorescein negativní, bilaterální nukleární skleróza a trichiáza. Pes byl příslušně ošetřen, léčen konzervativně kapkami, zlepšil se, ale rozvinula se mu PU/PD. Proto bylo doporučeno provést podrobné interní vyšetření na domovské klinice.

Pes se na oční kliniku dostavil opět po dvou letech kvůli zhoršení stavu oka. Zjištěn byl levostranný edém rohovky, proliferace hlubokých cév, pigmentace na periférii, bilaterální nukleární skleróza, fundus bez nálezu. Po konzervativní terapii bylo zaznamenáno zlepšení a ústup edému. Za tři měsíce se stav ale opět zhoršil, opět se objevila eroze rohovky. V lokální anestezii byl proveden debridement rohovky a konzervativní léčba léčivy Noroclav, Onsior, Optixcare a VisioKomfort. Chovatelka byla upozorněna, že pokud se stav nezlepší, bude nutná chirurgická revize rohovky.

Po třech týdnech se pacient dostavil na kontrolu. Došlo ke zhoršení edému rohovky, objevil se blefarospasmus, epifora, hyperemie cév spojivky, bully na rohovce a fluorescein pozitivní léze. S ohledem na tento stav bylo doporučeno chirurgické řešení. Chovatelka byla seznámena s jeho postupem, ovšem od svého veterináře byla informována, že se bude jednat jen o broušení rohovky, které bude trvat zhruba 30 minut. Oční lékařka jí vysvětlila, že pes trpí závažnějším problémem, na který pouhé zbroušení nestačí, a vysvětlila jí techniku Gundersenova flapu rohovky. Při pouhém ošetření Allbrush by se situace jistě nevyřešila. Předoperační vyšetření krve stěžovatelka odmítla s tím, že toto bylo již provedeno u ošetřujícího lékaře, a „nic tam nebylo“.

Při operaci použila lékařka oční mikroskop a mohla tak posoudit stav rohovky: edém a bulózní keratopatie s fluorescein pozitivní lézí. Pokud by nepoužila techniku Gundersenova flapu, edém by se zcela jistě rozšířil na celou plochu rohovky, objevovaly by se další bully a docházelo by k pigmentaci a totální ztrátě transparentnosti rohovky.

 
„Po třech týdnech se pacient dostavil na kontrolu. Došlo ke zhoršení a bylo doporučeno chirurgické řešení.“
 

Z operace pořídila fotografie a při předávání psa stěžovatelce fotografie ukázala. Zároveň jí vysvětlila, že po 14 dnech se musí uvolnit sutura třetího víčka, a na oko nebude hezký pohled. Chovatelka byla spokojená, hlavně s tím, že jí pejska po operaci předávali již probuzeného z anestezie.

Oční lékařka rozporovala tvrzení chovatelky, že na operaci chtěla hlavně vydělat. Oko pacienta bylo velmi bolestivé, stav se během 25 dnů výrazně zhoršil a operace byla nutná. S technikou Gundersenova flapu má lékařka velmi dobré zkušenosti. Navíc popřela, že by používala homeopatika. Komunikace s chovatelkou celkově nebyla jednoduchá, ale snažili se jí vycházet maximálně vstříc v objednacích termínech i čekací době.

Na kontrolu se bohužel chovatelka nedostavila. Namísto toho telefonicky atakovala lékařku, že zničila oko jejího psa a pes teď vypadá jako zombie. Vytknula také neprovedení předoperačního vyšetření krve, přestože jej sama výslovně odmítla.

Zdravotní dokumentace referujícího pracoviště

Referující klinika se k případu slovně nevyjádřila, zaslala pouze přehled denních záznamů z léčby psa. Z nich vyplynulo, že chovatelka se v řádném termínu dostavila na uvolnění třetího víčka, zjištěn byl spojivkový flap v pozici, hluboká a povrchová vaskularizace, viditelná část rohovky mléčně zakalená a bělavý výtok. Nasazeny byly kapky Tobrex, Recugel a homeopatika. Léčba kapkami a homeopatiky pokračovala ještě několik měsíců a je zaznamenáno postupné zlepšování stavu. Léčba byla ukončena doporučením dlouhodobého podávání Recugelu.

Závěr

Revizní komise akceptovala vysvětlení oční lékařky, které bylo nepřímo potvrzeno i dokumentací referujícího pracoviště, kde nebyly zaznamenány žádné zásadní pooperační komplikace či jiné důkazy, že operace oka nebyla v pořádku. Zaslala proto stěžovatelce dopis tohoto znění:

Vážená paní, revizní komise KVL projednala Vaši stížnost na oční lékařku a sděluje Vám, že nezjistila důvody k zahájení disciplinárního řízení. Lékařka diagnostikovala u Vašeho psa edém rohovky a bulózní keratopatii s fluorescein pozitivní lézí. Tento stav nelze vyřešit pouhou abrazí rohovky. Lékařka proto správně indikovala i provedla aplikaci Gundersenova flapu s překrytím třetím víčkem. Ve zdravotní dokumentaci kliniky odpovědné za pooperační péči nejsou doklady o tom, že by pacient trpěl závažnými pooperačními komplikacemi.

Pracovníci referující kliniky ovšem obdrželi vytýkací dopis za zjištěné nedostatky ve své zdravotní dokumentaci. Bylo jim také doporučeno zlepšit komunikaci mezi jejich pracovištěm, jejich klienty a pracovišti, kam referují svoje klienty, aby se předešlo nespokojenosti klientů kvůli nepochopení stavu jejich zvířat a potřebných terapeutických opatření. Revizní komise tak reagovala na to, že stěžovatelka na základě sdělení referující kliniky očekávala pouze ošetření Allbrush, zatímco oční lékařka, která byla v dané situaci reálně odpovědná za léčbu psa, indikovala jiný postup.

Stěžovatelka na zjištění RK reagovala rovněž výtkou a doporučením, ovšem ve směru k revizní komisi. Závěr jejího sdělení publikujeme anonymizovaně v originální formě.

26_Soudnicka

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
24.05. - 26.05.
Všechny akce