Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Pro dobrotu na...

Zvěrokruh 1/2022 09.01.2022
  Časopis Zvěrokruh 1/2022
     Pro praxi - Soudnička
 

22_soudnicka

 

23_halbichova-vitova

Je na vině vždy jen veterinář?

Text: Martina Halbichová Vítová

Foto: Freepik.com


 

Revizní komisi byla pro věcnou nepříslušnost předána státní veterinární správou stížnost na ošetření feny v tomto znění (bez úprav, odstraněna pouze identifikace obou pracovišť a jméno stěžovatelky):

„Dobrý den potřebovala bych proskoumat vteřinu kvůli úmrtí psa pejsek vyskočil ze 4 patra na beton pejska operovali pejskovi vzali slezinu sílí plici a vydali tekutinu z břicha ale pejskovi nefungoval mocak a měla pretrhany vazy v prednich tlapkach ale moc se plnila vbřiše tak sme pejska musely převést ale tam pejsek po klasickém vyšetření umřel ale paní doktorka řekla že pejsek nebyl schopen převozu a že pejskovi mělaudělat vývod je pejskem měl s té moci otravu krve a zeprel nani AI na srdeční zástavu dekuji.“

Obě pracoviště byla vyzvána k dodání zdravotní dokumentace k danému případu.

Budeme podávat na stěžovatelku trestní oznámení

Klinika, na kterou byla podána stížnost, dodala dokumentaci s malým zpožděním s odůvodněním, že na majitelku psa podává trestní oznámení pro podezření z podvodu.

Ve vyjádření ke stížnosti bylo majitelem kliniky uvedeno, že fenu s majitelkou přivezla v podstatě cizí paní, která se stala svědkem pádu zvířete z okna. Majitelka do doby, než se na ni tato paní dozvonila, vůbec netušila, k čemu došlo. Na klinice odložili plánované zákroky, aby mohli ošetřit akutní pacientku. Jejich zdravotní sestra poskytla svého psa jako dárce krve. Majitelka feny trvala na tom, že se má udělat vše pro záchranu jejího života a podepsala souhlas s ošetřením a uhrazením nákladů.

Snaha o záchranu života

Fena byla při příjmu v laterální poloze, nevokalizovala, reagovala na okolí, byla anemická, abdomen silně bolestivý s volnou tekutinou, zraněné přední končetiny. Byla uvedena do inhalační anestezie, napojena na infúzi. Při revizi dutiny břišní zjištěny četné ruptury sleziny, která proto byla odstraněna. Menší krvácení z jaterního parenchymu bylo zastaveno hemostatikem. Močovody zhodnoceny jako nepoškozené, močový měchýř hodně prokrvácený. Byl proveden výplach dutiny břišní. Feně byla aplikována ATB clona, léky proti bolesti, proti krvácení, podána transfúze. Do druhého dne nedošlo ke spontánní mikci, byla zjištěna opět volná tekutina v dutině břišní. Opakované vyšetření krve prokázalo zhoršování ukazatelů ledvin, hladina erytrocytů byla stabilní. Byla vyslovena potřeba okamžitého převozu na vyšší pracoviště. S tím majitelé souhlasili, neměli však k dispozici auto a také sháněli finance. Doba hospitalizace se tím prodloužila. Po převozu na druhou kliniku došlo krátce po přijetí ke kardiopulmonální zástavě. Resuscitace nebyla úspěšná a fenka uhynula.

Internetové pomluvy

Majitelka následně na internetu a sociálních sítích začala šířit informace o tom, že na klinice „zabili“ její fenku. Také nereagovala na výzvu k uhrazení dlužné částky za ošetření feny. Právní zástupce majitele kliniky následně z registru dlužníků zjistil, že na majitelku je vedeno několik exekučních řízení. Doporučil proto svému klientovi, aby na ni podal trestní oznámení pro podezření z podvodu a pomluvy.

I chovatelé mají své povinnosti

Revizní komise po důkladném prostudování zdravotní dokumentace z obou klinik neshledala důvody k zahájení disciplinárního řízení. Naopak byla přesvědčena, že majitelka zcela opomenula zásadní věc a to tu, že i ona má při chovu zvířete ze zákona řadu povinností, jejichž kontrola ovšem nepřísluší KVL, nýbrž SVS. RK tedy odpověděla SVS toto:

Revizní komise se domnívá, že mohlo dojít ze strany majitelky zvířete k porušení zákona o týrání zvířat, neboť zákon č. 246/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zejména § 4 odst. 1 písm. k), p), y) říká:

(1) Za týrání se považuje

k) vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy,

p) usmrtit zvíře způsobem působícím nepřiměřenou bolest nebo utrpení,

y) jiné jednání v rozporu s tímto zákonem, v jehož důsledku dojde k utrpení zvířete.

Majitelka nezajistila zvíře tak, aby nedošlo k jeho vyskočení/ /vypadnutí z okna ve 4. patře. V důsledku tohoto jednání fena utrpěla mnohočetná vážná poranění.

Mohlo zde dojít k přečinu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti dle § 303 odst. 1 trestního zákoníku.

Jakým způsobem SVS dále postupovala, nebylo dosud revizní komisi sděleno.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
23.04. - 27.04.
27.04. - 28.04.
Sonografický kurz 2024 27.04. - 28.04.2024
Všechny akce