Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Setkání Federace veterinárních lékařů Evropy v Bruselu

Zvěrokruh 12/2021 19.12.2021
  Časopis Zvěrokruh 12/2021
     Informace z komory - Výzvy
 

09_fve

 

10_Talafous

Text: Monika Talafous Zemanová

Foto: Monika Talafous Zemanová


Dovolte mi vás informovat o setkání GA FVE, které probíhalo v Bruselu od 11. 11. 2021 do 13. 11. 2021. Letošní setkání bylo v něčem jiné než ta předchozí, a to nejen vzhledem k proticovidovým opatřením, kvůli kterým se řada zemí z jednání omluvila, a připojily se k jednání on-line (Norsko, Litva, Slovinsko, Španělsko, Maďarsko, Rusko, Kyrgyzstán…).

Letos naše Komora totiž vyslala svého kandidáta na post viceprezidenta Federace veterinárních lékařů Evropy FVE…

Nominovali jsme na tuto pozici MVDr. Jana Bernardyho, Ph.D. Jsme přesvědčeni, že je to ideální kandidát na takovou pozici. A to nejen díky svým schopnostem a jazykové vybavenosti, ale i odbornosti a šířce oblastí medicíny, ve kterých se pohybuje. Má zkušenosti z praxe malých zvířat a zároveň i hospodářských, pohybuje se ve výzkumu, má zkušenosti se státní správou, soukromým sektorem i pedagogickou činností na univerzitě.

Vedle kolegy Bernardyho dále kandidovali:

Jane CLARK – British Veterinary Association and Royal College of Veterinary Surgeons (Britská komora veterinárních lékařů)

Mette ULDAHL – Danish Veterinary Association and Swedish Veterinary Association (Švédská komora veterinárních lékařů).

Všichni tři kandidáti přednesli své prezentace. Dle mého názoru byl Dr. Bernardy nejlepší. Volilo se dva dny, jak na setkání FVE, tak UEVP. Vzhledem k tomu, že FVE je organizace majoritně mužská a v jejím čele stojí převážně muži, byla volba značně ovlivněna tímto faktorem. Viceprezidentkou se tak nakonec stala Mette Uldahl, hlasování však bylo velice těsné. Výsledek hlasování tak způsobil určitou nevoli a rozruch v sále u části hlasujících. Vyvolal diskusi o potřebě zveřejňovat výsledky hlasování na přepočet hlasů pro jednotlivé kandidáty. Bylo milé sledovat, jak velkou podporu má Dr. Bernardy v Evropské organizaci.

Abych se nevěnovala jen volbě viceprezidenta, během jednání a přednášek byla otevřena řada témat, která rezonují i u nás. A to nejen řešení pohotovostí, které jsou celoevropským problémem. Veterinární profese je v řadě zemí součástí krizové infrastruktury státu, bohužel ne v České republice. KVL se snaží, aby se toto u nás změnilo.

Dále byla diskutována otázka, kam spadá veterinární činnost, protože v některých státech je pod ministerstvem zemědělství (jako u nás), a jinde je pod ministerstvem zdravotnictví. Záleží to na aktuální politické vůli v dané zemi. Většina přítomných v sále se ale shodla, že ideální by bylo, kdybychom stáli samostatně a nespadali ani pod jeden ze zmiňovaných sektorů.

Část jednání byla věnována problematice antibiotik a vedení UEVP a FVE si moc váží podpory a aktivit, které jednotlivé země vyvinuly kvůli hlasování v parlamentu ohledně zákazu používání některých druhů antibiotik ve veterinární praxi.

V roce 2022 vejdou v platnost důležité právní normy. Jako detailní sběr dat o používání antibiotik, kritéria pro antibiotika rezervovaná pro humánní medicínu a také budou stanovena přísná pravidla pro medikovaná krmiva a léky rozpustné ve vodě.

 

11_fve

Společné foto nově zvolené viceprezidentky FVE Mette Uldahl s MVDr. Janem Bernardym, Ph.D.

 

Je v plánu výrazně omezit profylaxi a metafylaxi. To se týká hlavně skotu, prasat a drůbeže. Zatím není přesně dáno do jaké míry bude toto omezeno. Jasná pravidla budou známa v první polovině roku 2022.

Většina evropských zemí se potýká s kritickým nedostatkem veterinárních lékařů ve venkovských oblastech. Je tu velký nedostatek veterinářů se zaměřením na hospodářská zvířata. V některých státech, ale statistiky nehovoří o jejich nedostatku, protože univerzity dokončí přiměřené množství veterinárních lékařů. Ti ale buď odchází z oboru, nebo se nechtějí stěhovat do venkovských oblastí. Například v Dánsku a Norsku je jich naopak skutečný nedostatek, a proto zakládají nové fakulty nebo rozšiřují stávající.

Dalším problémem je, že není vůle pracovat 24/7. Práci, kterou dříve zastal jeden veterinární lékař, teď vykonává v průměru 2,5 veterináře.

Francie se snaží tuto situaci řešit už od roku 2017 a vypracovala vlastní strategii. Zákon umožňuje poskytovat finanční dotace venkovským oblastem právě i za účelem podpory veterinární praxe.

 

Posiluje se vztah mezi státem a veterinárními lékaři, a mezi chovateli a veterinárními lékaři. Díky těmto třem aktivitám se Francii daří postupně tuto situaci řešit. Naráží ale na několik slabých míst, a to je nedostatečná spolupráce mezi univerzitami a terénními veterináři a absence adekvátního kontinuálního vzdělávání.

Skandinávie čelí stejnému problému, kdy ve městech je veterinárních pracovišť dostatek a ve venkovských oblastech úplně chybí. Pokud tam lékaři jsou, mají na starosti obrovské spádové oblasti, které je problematické v jednom člověku zvládnout. Stát se snaží pomoci tuto situaci řešit, ale je nutná kooperace mezi veterináři, farmáři a vládou. Je navržena řada řešení, na kterých se pracuje, jako daňové zvýhodnění, zaplacení půjček na studia, poskytnutí vybavení praxe zdarma, hrazené kontinuální vzdělávání atd.

 

Celoevropsky je kladen důraz na pohodu a spokojenost veterinárního lékaře. Připravují se a vznikají řady změn a iniciativ, aby toho bylo dosaženo. Veterinární lékař by měl mít více času na odpočinek. Regulují se počty návštěv klientů za den, podporují se snahy o vznik praxí s více lékaři, aby byli vzájemně zastupitelní, přijímá se více pomocného personálu na klinikách a zvyšuje se zaměření na motivační finanční ohodnocení zaměstnanců.

Je snahou, aby naše profese byla méně stresující a aby si každý dokázal najít rovnováhu mezi soukromým a pracovním životem a nebyl přetížený.

Měli bychom se také připravit na nadcházející změny v oblasti veterinární medicíny, jako jsou nové technologie, tele-medicína, jiná či lepší komunikace s klienty, navázání funkční komunikace mezi státem, veterináři a chovateli a legislativně zakotvená etika veterinárního lékaře.

 

12_fve

Prezentace kandidáta na funkci viceprezidenta FVE nominovaného Komorou veterinárních lékařů ČR MVDr. Jana Bernardyho, Ph.D.

 
„Nedostatek veterinářů pro hospodářská zvířata je v Evropě hlavně ve venkovských oblastech“
 

Ve většině evropských zemí fungují řetězce veterinárních klinik a z řad kolegů jsou hodnoceny vesměs pozitivně. Na tento fenomén se v budoucnu musíme také připravit. Na Slovensku už fungují dva takové řetězce. Řada kolegů v západní Evropě tyto řetězce vítá. V některých státech vykupují praxe o jednom člověku (ne jen kliniky) a usnadňují jim fungování. Veterináři pak nejsou tak pracovně vytížení a jsou lépe finančně zabezpečeni jako zaměstnanci. Jinde, jako například v Německu, čelí opačnému problému a jejich praxe jsou i přes jejich velkou snahu neprodejné.

Je důležité takto v rámci Evropy komunikovat, protože řadě problémů čelíme v daný moment společně a můžeme si být nápomocni. Nebo se ze zkušeností ostatních můžeme poučit a inspirovat, protože nás daná problematika teprve čeká.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce