Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Stanovisko KVL ČR pro TV Nova ke stížnosti na veterinárního lékaře

Zvěrokruh 10/2021 10.10.2021
  Časopis Zvěrokruh 10/2021
     Informace z komory
 

02_Janikova  09_Nejedlikova

Text: Iveta Janíková, Lucie Nejedlíková


 

Vážené kolegyně a kolegové,

v srpnu jsme byli kontaktováni redaktorem TV Nova s žádostí o stanovisko KVL a zodpovězení otázek, týkajících se stížnosti jedné chovatelky na veterinárního lékaře.

Předmětem zájmu TV Nova bylo zejména to, zda-li veterinární lékař musí poskytnout péči zvířeti vždy, tj. bez ohledu na to, zda má majitel zvířete finanční prostředky na úhradu ošetření. A zda a za jakých podmínek má veterinář právo ošetření odmítnout.

V rámci hovoru s redaktorem mě překvapil fakt, že novináři vůbec nepočítají s variantou, že majitelé mazlíků ne vždy veterinární ošetření zaplatí či zaplatit hodlají.

KVL požádala o zaslání otázek písemnou formou, aby nedošlo k případným dezinformacím při interpretaci odpovědí.

Krátký popis případu (volná citace):

„Čtenář se obrátil na TV Nova se sdělením, že hledali večer v pátek veterinární péči pro nepokračující porod. Těsně před koncem pracovní doby (ale na klinice, kde drží pohotovost) se dovolali a dostavili. Po zjištění, že na případnou operaci bude potřeba jistá částka peněz… se tuto částku jal majitel jet shánět.

Údajně, se vrátil a mělo mu být řečeno, že částka není dostačující, byť „sehnal“ finanční částku, kterou mu na klinice předtím uvedli.

Zde je potřeba uvést, že majitelé psa nejsou kmenovými klienty této ordinace a ráno toho dne měli podstoupit sono v ordinaci, kde běžně docházejí.

Proto sháněli peníze dále. Ale když se pán vrátil, personál kliniky mu vrátil štěňata v krabici, fenu a odjeli domů.“

Popis nemusí být zcela přesný, ale podstata je zde uvedena. K případu se vyjádřil pro TV Nova také majitel ordinace.

Dle sdělení lékaře opravdu na klienta čekali s týmem po konci pracovní doby. Klient přijel s rodící fenou zcela bez finančních prostředků, štěňatům na klinice věnovali péči a poté, co se rozloučili, odjeli majitelé domů, aby po víkendu zavolali do televize a zde sdělili svou špatnou zkušenost.

K dané věci jsme zaslali oficiální stanovisko KVL.

Jelikož mnozí z Vás tento případ zaregistrovali a žádali jste prezidentku o zveřejnění stanoviska KVL, které se dá využít i v mnoha jiných reálných případech, dovolujeme si Vám jej tady nabídnout.

1. Musí veterinář vyšetřit či operovat psa nehledě na to, jestli je mu zaplaceno či nikoliv?

2. Jaké mají majitelé zvířat možnosti si stěžovat na postup konkrétní veterinární kliniky?

3. Má veterinární Komora nějakou zkušenost s tím, že lékaři zvíře ošetřili, pak jim ale nebylo zaplaceno?

4. Máte-li k tématu nějaký další komentář, prosím, připište jej.

Musí veterinář vyšetřit či operovat psa nehledě na to, jestli je mu zaplaceno či nikoliv?

Ne, nemusí.

Veterinární zákon ukládá veterináři povinnost vždy poskytnout neodkladnou péči („první pomoc“), aby nedošlo k utrpení zvířete, kterému bylo možné zabránit. Zároveň ale platí, že za poskytnutí první pomoci vždy náleží veterináři právo na finanční odměnu.

První pomocí se rozumí základní a jednoduché úkony, tedy například aplikace léku proti bolesti, zastavení krvácení obvazem apod.

Neznamená to tedy, že veterinář je povinen v rámci poskytnutí povinné první pomoci udělat úplně všechny potřebné úkony či provést operaci, ale skutečně jen ty základní.

Veškerá vyšetření a operace nad rámec výše uvedené povinné základní první pomoci jsou již předmětem dalšího smluvního vztahu mezi veterinářem a klientem, na kterém se dohodnout mohou, ale také nemusí.

Podle paragrafu 9 odst. 7 profesního řádu Komory veterinárních lékařů veterinární lékař může odmítnout ošetření, pokud nabyl přesvědčení, že mezi ním a klientem není potřebná důvěra.

Neschopnost dohodnout se na ceně je znakem nedůvěry mezi veterinářem a klientem, je to tedy legitimní důvod. Platební nevůli klienta je také možné pokládat za odmítnutí součinnosti ze strany chovatele podle § 62 odst. 2 veterinárního zákona.

Nabídka možnosti pohotovostního ošetření se může lišit dle typu pracoviště (velká klinika s personálem versus malá ordinace pouze s jedním lékařem), vybavenosti a aktuální vytíženosti (např. probíhající akutní operace jiného pacienta). V případě, že pracoviště nemůže v dané chvíli poskytnout potřebnou péči, je nutno klienta referovat jinam. Dostupnost ošetření na konkrétním pracovišti proto důrazně doporučujeme ověřit si předem telefonicky.

Jaké mají majitelé zvířat možnosti si stěžovat na postup konkrétní veterinární kliniky?

Majitelé mají právo adresovat stížnost na postup při veterinárním ošetření Komoře veterinárních lékařů ČR (www.vetkom.cz) – písemnou formu stížnosti s popisem situace lze zaslat korespondenčně, e-mailem či datovou schránkou.

Veterinární lékař má zároveň právo bránit se případnému křivému obvinění.

Má veterinární Komora nějakou zkušenost s tím, že lékaři zvíře ošetřili, pak jim ale nebylo zaplaceno?

Ano.

Jedná se bohužel o jev, který má za následek pokles motivace veterinárních lékařů k provozování pohotovostní služby. Veterinární lékaři jsou soukromí podnikatelé a na provoz pohotovostní služby nečerpají žádné příspěvky, ani dotace. Aby pohotovostní služba mohla být poskytována, musí být tedy plně rentabilní. Zejména non stop pohotovostní veterinární služba klade vysoké finanční nároky na materiální vybavení pro akutní medicínu (přístroje, léčiva) a také na personál (příplatky za práci ve svátek a v noci pro zaměstnance dle zákoníku práce, dvě sady personálu na směnný provoz, placené vzdělávací akce pro zvyšování kvalifikace personálu v souvislosti s novými trendy medicíny atd.)

Mít zvíře je výsada, nikoli povinnost. Veterinární zákon stanoví povinnost chovatele zajistit zvířeti potřebnou veterinární péči. Veterinární péče není bezplatná nikde na světě. Je proto potřeba s tímto počítat už při pořizování zvířecího mazlíčka. V dnešní době je na trhu několik variant zdravotního pojištění pro psy a kočky, které umí pokrýt řadu stresujících situací, kdy je potřeba akutně provést finančně náročný zákrok (například akutní císařský řez nebo torzi žaludku).

Ačkoli většina klientů veterinárních zařízení je bezproblémová a vzorná, nelze tolerovat citové vydírání personálu z důvodu platební neschopnosti klienta. Stálé, spolupracující klienty s dobrou reputací, jistě žádný veterinární lékař v případě akutního problému nenechá v nouzi a nabídne případně dohodu o úhradě částky s odkladem atd. Je to dobrá vůle lékaře, nikoli povinnost. U klientů se špatnou platební morálkou či u neznámých klientů je vždy na místě obezřetnost a veterinární lékař má právo, jak bylo uvedeno výše, vznik smluvního vztahu s takovým klientem vypovědět či odmítnout vytvořit. Vymáhání dlužných částek je v dnešní době problematické a veterinární pracoviště nedisponují časovou ani personální kapacitou věnovat se těmto sporům, které odvádějí zbytečně pozornost od poskytování péče dalším pacientům.

Máte-li k tématu nějaký další komentář, prosím, připište jej.

• Pro bezproblémový průběh veterinárního ošetření na pohotovostním pracovišti doporučujeme vždy se předem telefonicky ohlásit. Telefonicky bude sdělena i předběžná cenová kalkulace požadovaného ošetření a možné způsoby její úhrady.

• Je nezbytné mít pro případ nutného akutního pohotovostního ošetření vytvořenou finanční rezervu. Zajistit svému zvířeti veterinární ošetření je povinností chovatele, kterou mu ukládá veterinární zákon.

• Soukromý veterinární lékař je svobodné povolání. Ceny za ošetření jsou vždy smluvní, mohou se proto na jednotlivých pracovištích i výrazně lišit.

• Velmi doporučujeme využít pořízení zdravotního pojištění psů a koček, které vede ke zkvalitnění dostupnosti i nabídky možné veterinární péče, dle nejnovějších poznatků moderní veterinární medicíny.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce