Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Z činnosti prezidentky

Zvěrokruh 10/2021 10.10.2021
  Časopis Zvěrokruh 10/2021
     Informace z komory
 

V měsíci srpnu jsme opět nezaháleli. Krom standardní práce komisí, kterých se pravidelně účastním, jsme se s MVDr. Bernardym zúčastnili on-line jednání pracovní skupiny zabývající se akčním plánem národního antibiotického programu Ministerstva zemědělství. Pracovní skupina se skládá ze zástupců chovatelských svazů, ÚSKVBL, SVS, VETUNI, Ministerstva zdravotnictví a mnoha dalších subjektů, kterých se tato problematika dotýká. Komora veterinárních lékařů v tomto národním plánu figuruje hned v několika bodech. Nejzásadnější z nich je zodpovědnost za vzdělávání veterinárních lékařů v oblasti zodpovědného používání antimikrobik. Bohužel, z naší strany nebyla v daném období, tj. od roku 2019, vyvinuta přílišná aktivita, takže máme co napravovat. Lze tedy očekávat, že se vzdělávací komise bude v následujícím období více věnovat této problematice. ÚSKVBL nás seznámil s novým legislativním balíčkem týkajícím se veterinární oblasti. I přesto, že Česká republika si ve spotřebě antibiotik stojí velmi dobře, bude v dalším období tlak na snižování spotřeby antimikrobik. Regulace se bude dotýkat léků s indikačním omezením, metafylaxe, medikovaných krmiv a mnoha dalších aspektů používání antimikrobik. Velkým tématem zůstává oblast zaprahování skotu, kde se stále používá velké množství léčiv (cefalosporiny 4. generace). Stále roste spotřeba cefalosporinů 3. generace u skotu, které se používají k léčbě onemocnění končetin a reprodukčního aparátu, protože nemají ochranné lhůty na mléko.

Téměř souběžně se začalo na území celé EU diskutovat o návrhu německých humánních lékařů na úplný zákaz používání vybraných druhů antimikrobik (cefalosporiny 3. a 4. generace, makrolidů, polymyxinů a fluorochinolonů). Z počátku nám to připadalo jako hoax a nesmysl. Nicméně se ukázalo, že tentokrát je to pravda. Mnohé státy si vytvořily své státní petice proti tomuto návrhu. KVL se rozhodla jít trochu jiným směrem, okamžitě jsme obeslali naše europoslance s žádostí o zamítnutí tohoto návrhu. Reakce většiny z nich byla vstřícná. Připojili jsme se k propagaci celoevropské petice, kterou organizuje Evropská federace veterinárních lékařů a která je určena nejen pro veterináře, ale i pro širší veřejnost. Rozumných argumentů pro zamítnutí tohoto návrhu je spousta. Měli bychom zavést opatření, abychom omezili používání antimikrobik, zavádět vakcinační programy, zvýšit zoohygienu a welfare zvířat tak, aby nedocházelo k přenosu patogenů v chovu. Každý jednotlivec nakládající s antibiotiky by měl začít u sebe, a to s dodatečným časovým předstihem.

Dne 30. 8. 2021 jsem se za KVL zúčastnila jednání se zástupci veterinárních institucí (VETUNI, ÚSKVBL, VÚVeL, SVS a zástupci veterinárních lékařů ministerstva obrany, vnitra, policie). Probíraly se možnosti, jak společně posílit pozici veterinárního lékaře ve společnosti. Společnými tématy jsou vakcinace zvířat covidu-19, nezákonný dovoz léčiv a volný prodej antiparazitik.

Dne 5. 9. 2021 proběhlo jednání představenstva a následovalo společné jednání představenstva české a slovenské republiky v Zaječí. Probírali jsme společná témata, zapracování evropských nařízení do státní legislativy, vakcinaci veterinárních lékařů, vzdělávání, korporátní praxe. Druhý den následoval Středoevropský kongres v Brně věnovaný krom antibiotik také hospodářským zvířatům a změnám s blížícím se povinným hlášením spotřeby antibiotik.

Dne 9. 9. 2021 proběhlo další jednání s SVS, kdy se probíraly další úpravy digitálního systému pro zadávání státních zakázek. Jednou z novinek bude nemožnost odebrat vzorky u koní, kteří nejsou zapsáni ve stájovém registru (nejčastěji u majitele doma). Opět jsme rozebírali varianty komerčních stájí, kdy za provedení zdravotních testů odpovídá majitel stáje, nikoliv majitel koně. Další specifika jsou u chovatelů drůbeže, kde si některé vzorky může odebírat chovatel sám a ten bude taktéž nucen posílat žádanky o takováto vyšetření digitálně. V návaznosti na náročnost zavádění digitalizace elektronických žádanek, jsem jménem Komory požádala o navýšení příspěvků chovateli vyplácených veterinárnímu lékaři na provedení zdravotních zkoušek na základě metodiky kontroly zdraví. O jejich výši by mělo být v nejbližších dnech jednáno.

Dne 10. 9. 2021 mělo dojít k předání prvotních účetních dokladů firmy Veterinární ples, s. r. o. Jednání se zúčastnil přizvaný soudní znalec v oblasti ekonomie, který si měl předložené doklady převzít k důkladnému prověření. Nicméně MVDr. Vítek odmítl doklady vydat a podmínil jejich vydání provedením auditu firmou, kterou měla vybrat z jím dodaného seznamu revizní komise. Přizvaný expert z oblasti ekonomie všechny přítomné upozornil, že výsledky takovéhoto auditu by nepřinesly žádaný výsledek (zda firma hospodařila správně či nesprávně, ukazuje jen na správnost, či nesprávnost vedení účetní evidence) a byly by to zbytečně vynaložené prostředky pro komoru jako zadavatele auditu. Firma Veterinární ples, s. r. o., již většími finančními prostředky nedisponuje. Další jednání budeme vést písemnou formou, a pokud nedojde k předání dokladů do konce září, budu nucena hledat jiná řešení v součinnosti s naší právní kanceláří a v souladu se zákonem.

Zpět na výpis
Inzerce

Inzerce

Seznam veterinárních lékařů

Seznam veterinárních lékařů

Registr zvířat

Registr petpasů

Časté dotazy

Časté dotazy

Úřední deska

Falešné razítko – MVDr. Vladimír Hodač

Zveřejněno: 13.02.2024
Datum stažení: 13.08.2024
Úřední deska

Kalendář akcí

Právě chroustám data, abych mohl zobrazit kalendář. Chvilku prosím počkejte...
Nejbližší akce
27.07. - 28.07.
Oftalmologická Chirurgia (EN) 27.07. - 28.07.2024
16.08. - 17.08.
Všechny akce